အထူး တလည္ ေက်းဇူး တင္ရွိျခင္း

ယခုကဲ့သို႕ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ဆင္းကဒ္မ်ားကို ေဈးႏႈန္း သက္သာစြာျဖင့္ ေစတနာေရွ႕ထား ေရာင္းခ်ေပးပါေသာ

သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအား

ကၽြႏ္ုပ္တို႕ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ

အထူးတလည္ ေက်းဇူး တင္ရွိပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း ထုိကဲ့သို႕ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အက်ိဳးရွိေစမည့္ အစီအမံမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။

ေခ်ာင္ႀကိဳေခ်ာင္ၾကား မိတၱဴကူးလုပ္ငန္းမ်ား အစုအဖြဲ႕ ႏွင့္

ဟိုနားသည္နား ဓာတ္ပံုဆိုင္မ်ား အသင္း

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi:

:kwi:

:kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

:kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi: :kwi:

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ္ျပည္သမၼတ အဂၢမဟာ သေရစည္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼ ေနမ်ိဳးဗလေက်ာ္သူ ဝဏၰေက်ာ္ထင္ သီရိပ်ံခ်ီ အလကၤာေက်ာ္စြာ သီဟသူရ ေအာင္ဆန္းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010