1 ပိဋကတ္တုိက္ေတာ္ေနရာ

1 ပိဋကတ္တုိက္ေတာ္ေနရာ

2ျပန္လည္တူးေဖာ္

2ျပန္လည္တူးေဖာ္

 

3အရင္အုတ္ရုိးအေဟာငး္ေလး

3အရင္အုတ္ရုိးအေဟာငး္ေလး

5ေရွးေရွးကအုတ္ခဲ႔

5ေရွးေရွးကအုတ္ခဲ႔

 

6မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားကုိအေရွ႔ေျမာက္ဘက္မွဖူးျမင္ရပုံ

6မဟာသက်မာရဇိန္ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားကုိအေရွ႔ေျမာက္ဘက္မွဖူးျမင္ရပုံ

 

                                      “ေျမမ်ဳိေပ်ာက္ကြယ္ျခငး္”

 

ဂ်ာနယ္ေတြမွာ မန္းေလးျမဳိ႔တည္နနး္တည္မွာပါတဲ႔ (၇)ဌာနကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မယ္ဆုိတာကိုဖတ္ရပါတယ္။

အဲဒီ(၇)ထဲမွာပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ေနဆဲ႔ျဖစ္တာကေတာ႔သိမ္ေတာ္နဲ႔ ပိဋကတ္တုိက္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

ပိဋကတ္တုိက္ေတာ္ကေတာ႔ မန္းေလးေတာင္ေျခ ဦးခႏၱီဇရပ္အနီးမွာရွိျပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ႔အဲဒီေနရာမွာ

စာသင္ေက်ာင္းျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။

ပဌာန္းသိမ္ေတာ္ကေတာ႔ မန္းေလးေတာင္ေျခက မဟာသက်မာရဇိန္(ခ)ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားေရွ႔မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ကေတာ႔သံတုိင္ေတြကာရံထားတဲ႔ဒီေနရာေလးက ျခံဳႏြယ္ပိတ္ေပါငး္ေတြနဲ႔ရွုပ္ေထြးျပီး

လူ၀င္လုိ႔ရတဲ႔ေနရာ မဟုတ္ပါဘူး။

7 သစ္ပင္ကျမဳိထားတဲ႔ သိမ္ေတာ္တုိင္

7 သစ္ပင္ကျမဳိထားတဲ႔ သိမ္ေတာ္တုိင္

 

8 တူးေဖာ္ေ၇းလုပ္ေနေသာလုပ္သားမ်ား

8 တူးေဖာ္ေ၇းလုပ္ေနေသာလုပ္သားမ်ား

 

9ျပန္လည္တူးေဖာ္ထားေသာ ေက်ာက္တုိင္မ်ား

9ျပန္လည္တူးေဖာ္ထားေသာ ေက်ာက္တုိင္မ်ား

 

ျပီးခဲ႔တဲ႔ရက္က ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားကိုေရာက္သြားေတာ႔ အရင္ကနဲ႔မတူဘဲ

ရွင္းလင္းေသသပ္။

ျပန္လည္တည္ေဆာင္ေရးအတြက္ လုပ္သားေတြနဲ႔ အပူတျပင္းေဆာင္ရြက္။

တိမ္ျမဳတ္ေနတဲ႔ အုတ္ရုိးေနရာေတြကုိ စနစ္တက်ျပန္လည္တူးေဖာ္ေနတာက

ပိဋကတ္တုိက္ေနရာမွာေရာ ပဌာန္းေဟာသိမ္ေနရာမွာပါ တစ္ျပဳိင္တည္းလုပ္ေဆာင္ေနတာကိုျမင္ရပါတယ္။

မရဘူးေသးတဲ႔ ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားပုံေတာ္ကိုေတာင္ရခဲ႔ပါတယ္။

အဲဒီမွာဘာေတြ႔ခဲ႔ရသလဲဆုိေတာ႔ လွဲထားတဲ႔ သစ္ျမစ္ဆုံၾကီးထဲမွာ သိမ္ေတာ္အမွတ္အသား

ေက်ာက္တုိင္ေလးကို မ်ဳိထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ပဌာန္းေဟာသိမ္ေတာ္ အ၀င္၀

ျပုိပ်က္ေနေသာ ပဌာန္းေဟာသိမ္ေတာ္ အ၀င္၀

 

11 လုပ္သားမ်ားရဲ႕ စက္ဘီးေလးမ်ား

11 လုပ္သားမ်ားရဲ႕ စက္ဘီးေလးမ်ား

12 အုတ္ရုိးကိုျပန္လည္တူးေဖာ္

12 အုတ္ရုိးကိုျပန္လည္တူးေဖာ္

13 အေတာ္ေလးေပၚလာျပိျဖစ္တဲ႔ တုိင္အေျခ

13 အေတာ္ေလးေပၚလာျပိျဖစ္တဲ႔ တုိင္အေျခ

 

 

16သမုိင္း၀င္ ကပ္ေက်ာ္ေစတီ အမရပူရ

14သမုိင္း၀င္ ကပ္ေက်ာ္ေစတီ အမရပူရ

17 အုတ္ေတြကိုမ်ဳိထားတဲ႔ အုတ္ခ်ပ္မ်ား

15အမ်ဳိခံထားတဲ႔ အုတ္ခ်ပ္မ်ား

 

18 အုတ္ခဲေတြမ်ဳိထားတဲ႔ေညာင္ျမစ္

16 အုတ္ခဲေတြမ်ဳိထားတဲ႔ေညာင္ျမစ္

ေနာက္ရက္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ကိုေတာင္သမန္အငး္လုိက္အပုိ႔

မန္းေလးကန္ေတာ္ၾကီးရဲ႕ေျမာက္ဘက္ေဘာင္ေပၚကေနအသြား ကပ္ေက်ာ္ဘုရားမေရာက္ခင္ အေနာက္ဘက္လမး္မွာ

ဟုိရက္က တုိက္ခဲ႔တဲ႔ေလျပင္းဒဏ္ေၾကာင္႔ ျပဳိလဲေနတဲ႔ေညာင္ပင္ေအာက္ေျခမွာ အုတ္ခဲ႔ေတြ

ည်ပ္ေနတာ ျမင္ရျပန္ပါတယ္။

ေညာင္ပင္က ပင္စည္ေတြျဖတ္ျပီးလွဲထားတာ ျမင္ရေတာ႔ နွစ္အေတာ္ၾကာျပီလုိ႔ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

ေဘးနားမွာေတာ႔ အပင္ၾကီးလဲသြားလုိ႔ထြက္လာတဲ႔အုတ္ပုံတစ္ပုံ။

က်ေနာ္ဆင္းလာခဲ႔တဲ႔လမး္ကေလးကိုၾကည္႔မိေတာ႔ အုတ္ခဲအပုိင္းအစေတြကိုေတြ႔ရ။

အဲဒီနားမွာျခံလုပ္ငန္းလုပ္သူကိုေမးၾကည္႔မိေတာ႔ အရင္က တံတုိင္းအေဟာင္းလုိလို

ဘာလုိလုိနဲ႔သူလဲေသခ်ာမသိ။

 

17 လဲေနတဲ႔ေညာင္ပင္ၾကည္႔ေတာ႔ ႏွစ္အေတာ္ၾကာပုံရပါတယ္

17 လဲေနတဲ႔ေညာင္ပင္ၾကီးရဲ႕အရွည္ကို ျမင္ရေတာ႔  ႏွစ္အေတာ္ၾကာျပီလုိ႔ခန္႔မွန္းမိပါတယ္

 

ေရွးေဟာင္းသုေတသီမ်ားျမင္ရင္ေတာ႔ ဘယ္ေခတ္ကဆုိတာ ေျပာျပနုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႔နုိင္ငံအေနအထားက ဆင္းရဲတာရယ္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းကိုထိန္းသိမ္းရေကာငး္မွန္းမသိတာ

ရယ္ေၾကာင္႔ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားက နွေမ်ာစရာ တိမ္ျမဳတ္။

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္တစ္ရာ႔ငါးဆယ္ေလာက္စြန္းစြန္းသာ

ရွိေနတဲ႔ေနရာမ်ားမွာ ရွိေနတဲ႔ သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အဦးေတြ လမး္ေတြ ေစတီေတြ

က လူမသိသူမသိနဲ႔ကြယ္ေပ်ာက္ေနသလုိပါဘဲ။

အခုလုိလူအျမဲျဖတ္သန္းေနတဲ႔ေနရာမွာရွိေနတဲ႔ ေနရာမွာေတာင္ဒီလုိသစ္ပင္ေတြက

ျမဳိထားလုိ႔ေပ်ာက္ကြယ္ေနတာရွိတယ္ဆုိရင္ လူမသိ သူမသိေနရာမ်ားမွာ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕

သမုိင္း၀င္ပစၥည္းေတြအမ်ားၾကီး ရွိေနမယ္လုိ႔ယူဆစရာပါဘဲ။

ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ေငြေၾကးတတ္နုိင္သူ ၀ါသနရွင္မ်ား ပူးေပါငး္မိမယ္ဆုိရင္

ဒီလုိ႔ ေရွးေဟာင္းေနရာေတြကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ခြင္႔ရၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

အေဟာင္းေတြကို ရွာေဖြျပသျပီး နုိင္ငံတကာက ဧည္႔သည္ေတြကို ၾကဳိဆုိ

ေစခ်င္ပါတယ္။

 

 

 

 

18 ျပဳိပ်က္ေနတဲ႔အုတ္စီလမ္းကေလး

18 ျပဳိပ်က္ေနတဲ႔အုတ္စီလမ္းကေလး

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ကုိေပါက္လမး္သလားေနသည္

17-5-2013

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။