ေပါင္းျမက္သစ္ပင္၊ ေထြးယွက္ငင္လွ်က္၊
အျမင္႐ႈပ္ပြ၊ ရႊံ႕ညြန္ထျပီး၊
ေျမကမညီ၊ ဖုထစ္စီ၍၊
မပီသလမ္း၊ ခရီးႀကမ္းကို၊
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္၊ စုေပါင္းလုပ္ေသာ္၊
အဟုတ္ပီျပင္၊ လမ္းေကာင္းျမင္လိမ့္။

သူလွ်င္ေရွ႕ေဆာင္၊ ငါေနာက္ေဆာင္အံ့၊
သူေနာက္ကေဆာင္၊ ငါေရွ႕ေဆာင္အံ့၊
သူဘယ္ကေဆာင္၊ ငါညာေဆာင္အံ့၊
သူညာကေဆာင္၊ ငါဘယ္ေဆာင္အံ့၊
ေရွ႕ေနာက္ဘယ္ညာ၊ မေရြးပါတည္း၊
ေတြ႔ရာလြတ္ကြက္၊ ငါျဖည့္စြက္မည္။

ခရီးသည္မ်ား လမ္းညီညာေလွ်ာက္၊
ပန္းတိုင္ေရာက္၍၊ စိတ္ေႏွာက္ကင္းကြာ၊
ခ်မ္းေျမ့သာေစ၊ ငါေဆာင္ေလသည္၊
မ်ားေထြေကာင္းက်ိဳး၊ ရရန္သာ။ ။
ဥယ်ာဥ္မွဴး ရန္ကင္းေတာင္

About who who

who who has written 97 post in this Website..

“အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေႀကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့”