ျမန္မာျပည္တြင္ ဗုဒ္စဗုဒ္လယ္ ဗုဒ္ဆုံးဟူေသာ ဗုဒ္သုံးဗုဒ္ကို အလြန္တရာမွတန္ဖိုးထားျမတ္ႏိုးၾကသည္။ထိုဗုဒ္

သုံးဗုဒ္တြင္ ဗုဒၶႏွင့္အရွင္မဟာဗုဒၶေဃာသတို ့သည္ နိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ဆရာေတာ္ဦးဗုဒ္သည္သာလွ်င္ ျမန္မာျပည္ဇာတိဖြားျဖစ္သည္။တစ္ေန ့တြင္ စာသင္ရဟန္းပ်ိဳတပါးသည္ ၄င္းဆရာေတာ္ဦးဗုဒ္ထံသို ့လာေရာက္

ဦးခိုက္၍ သူျပဳစုထားေသာ က်မ္းစားအုပ္အား အမွားစစ္ေပးပါရန္ အပ္ႏွံေလ၏။အမွားပါသည့္ ေနရာေလးမ်ား

ကိုလဲ ထုံးတို ့ေပးထားရန္ ေလွ်ာက္ထားျပီး ျပန္သြားသည္။က်မ္းစာအုပ္အားစစ္ေဆး၍ျပီးေလာက္မည့္အခ်ိန္

တြင္ ဆရာေတာ္ထံသုိ ့တစ္ခါျပန္သြားေလ၏။ထိုအခါ ဆရာေတာ္မွ ၄င္းရဟန္းငယ္၏စာအုပ္အား ထုံးအိုးထဲ

တြင္ သြားယူေခ်ဟု မိန္ ့လိုက္ေလသည္။ထုံးမတို ့ပဲ ထုံးအိုးထဲတြင္ စိမ္ထားပုံကိုၾကည့္၍ အမွားမည္မွ်ရွိမည္ကို

တြက္ဆနိုင္ေပမည္။

အခါတပါးတြင္လည္း ၄င္းဆရာေတာ္ ဦးဗုဒ္လား မည္သည့္ဆရာေတာ္လဲ ဆိုတာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့။ ဆရာေတာ့္ကိုသာေၾကာင္းမာေၾကာင္းနွင့္ မည္သို ့မည္ပုံေနထိုင္ရေၾကာင္းစသည္ေလွ်ာက္ထားသည့္ စာ

တေဆာင္ေရာက္လာ၏။စာထဲတြင္ အစစအဆင္ေျပပါလွ်င္ စာျပန္ရန္လည္း မွထား၏။ပရိယတ္ ပဋိပတ္ ကိစၥ

မ်ားျဖင့္ အလုပ္မ်ားလွ၍ စာျပန္ခ်ိန္ကိုမေပးလိုသည္ကတေၾကာင္း စာမျပန္လွ်င္မေကာင္းသိကတစ္ေၾကာင္း

ေနာက္မ်ားမွာလည္း စာမလာေစခ်င္သည္ကို သိေစလိုတာကတစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္

စာျပန္လိုက္သည္။ ၄င္းဆရာေတာ္၏ျပန္စာမွာ ေပစာတစ္ရြက္လုံးတြင္ ‘’အိမ္း’’ ဟူေသာတလုံးသာပါေလ၏။

ျပီးခဲ့တဲ့တစ္လခန္ ့က ဆရာလယ္တြင္းသားေစာခ်စ္၏ေဟာေျပာပဲြေခြမွလွေတာသားတို ့အေၾကာင္းကိုနား

ေထာင္လိုက္ရ၍ ရယ္ေမာခဲ့ရ၏။လွေတာသားတို ့သည္ ေပ်ာ္စရာရႊင္စရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီး ေျပာဆိုျပီး

ရယ္ေမာေနၾက၍ က်မၼာေရး အလြန္ေကာင္းၾကေၾကာင္း၊ထို ့ေၾကာင့္ ၄င္းတို ့ရြာတြင္ ဆရာဝန္မလိုေၾကာင္း၊

အထက္လူၾကီးမ်ားမွ ေစလႊတ္လိုက္၍ ဆရာဝန္ေရာက္လာေသာ္လည္း ရြာသားမ်ားမွာ က်မၼာေရးအလြန္

ေကာင္းၾကသျဖင့္ ေဆးကုမည့္သူ သိပ္မရွိေၾကာင္း၊ထိုသို ့ေသာအေျခေနတြင္ အနည္းငယ္က်မၼာေရးအနည္း

ငယ္ ခ်ိဳ ့တဲ့ေသာ သူမ်ားက ေဆးသြားကုရာတြင္လည္း သုံးေယာက္ဆက္တိုက္ ေသးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊တစ္

ေယာက္မွ ႏွစ္ေယာက္ထိ ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ ရြာသားမ်ားမွာ ခြင့္လႊတ္နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း သုံးေယာက္

ေျမာက္ေသးဆုံးေသာအခါတြင္ ၄င္းဆရာဝန္အား ဆက္လက္မထားရွိေစလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ထို ့အတြက္ ဆရာ

ဝန္အားတိုက္ရိုက္ေျပာလွ်င္လည္းမေကာင္း ဆရာဝန္ကိုျဖတ္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုလွ်င္လည္း မေကာင္းသျဖင့္

အဘက္ဘက္မွ သင့္ေတာ္ေလာက္သည့္စာတစ္ေဆာင္အား အထက္သို ့ပို ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း။၄င္းစာမွာ ‘’ဆရာဝန္အား တျခားဆရာဝန္ႏွင့္ အစားထိုးေျပာင္းလဲေပးလွ်င္လဲ ေပးပါ၊မေပးနိုင္လွ်င္လည္း ရြာသျဂိဳင္းကုန္း

အား ခ်ဲ ့ေပးပါရန္’’ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္စသည္။

အခုလည္းကႊ်ႏ္ုပ္တြင္ ထိုထိုသို ့ေသာစကားမ်ားကို တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုေျပာရန္အေၾကာင္းကဖန္လာခဲ့ေခ်ျပီ

တကား။ကႊ်ႏု္ပ္သည္ စာေရးဆရာမဟုတ္၊စာေရး၍အသက္ေမြးေနသူမဟုတ္၊စာေပကိုဝါသနာအရဖတ္မိျခင္း

ေရးမိျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။အျပိဳင္ဆိုင္လည္းမရွိ။စာေပနဲ ့ပက္သက္၍ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဟုပင္ မည္မည္ရရ

မရွိ။ဒီစာတစ္ခုကို ဖတ္လိုက္လို ့စိတ္ခ်မ္းမည္ထင္လွ်င္ ဖတ္လိုက္သည္။ေရးလိုက္လို ့စိတ္ခ်မ္းသာမည္ထင္

လွ်င္ ေရးလိုက္သည္။ဆိုလိုသည္က က်ေနာ္သည္စာအတြက္မဟုတ္။စာသည္သာလွ်င္ က်ေနာ့္ဘဝ ဆယ္ရာ

ခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရဲ ့ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အြန္လိုင္းတြင္လူအမ်ားစာဖတ္ၾကသည္။ထိုလူအမ်ားထဲတြင္

ကႊ်ႏု္ပ္လည္း အပါအဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။အျခားသူမ်ားဖတ္မိတာကိုလည္း ကႊ်ႏု္ပ္ဖတ္မိနိုင္သလို ကႊ်ႏ္ုပ္ဖတ္ျပီး

သားကိုလဲ သူတို ့ဖတ္မိနိုင္သည္။သို ့ေသာ္ မည္သည့္စာကို မည္သူဖတ္ထားျပီးသလဲဆိုတာကိုေတာ့ မည္သူမွ်

သိၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ကႊ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေပကို လြန္ခဲ့သည့္ သုံးႏွစ္ကမွစတင္သင္ၾကားခဲ့သည္။

ဘာသာျပန္စာေပနဲ ့နည္းဆက္ခဲ့တာ မၾကာေသး။ဘေလာ့ဂ္ဆိုတာကို မေန ့တစ္ေန ့ကမွ စသိတဲ့သူ။ သုိ ့ေသာ္

မေတာက္တေခါက္နွင့္ သိသေလာက္ၾကိဳးစားျပီး ဘာသာျပန္စာေပဘေလာ့ေလးတစ္ခုလုပ္ၾကည့္ခ်င္သည္။

အလြယ္ဆုံးမွစတင္သင့္သည္ဟုနားလည္ထား၍ အလြယ္တကာ့အလြယ္ဆုံးမ်ားကို ရွာေဖြ၍ျပန္ၾကည့္သည္။

ျပန္ျပီးသားေလးမ်ာကို မိတ္ေဆြမ်ားထံ ျပန္ရွယ္သည္။ထိုေသာအခါတြင္ကား နိုင္းနိုင္းစေန ျပန္ျပီးသားမ်ားျဖစ္

၍ေနေလ၏။ အျပဳသေဘာေျပာသည္မ်ာကို ႏွစ္လိုအားရမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူမ်ားျပန္ျပီးသားကိုဘာလို ့ျပန္ရ

လဲ မတူေအာင္ေရွာင္ျပီးေတာ့ ျပန္ပါလား စသည္စသည္ ေျပာလာေသာအခါမ်ားတြင္ကား အတန္ငယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသလိုလို ရွိ၏။

အမနိုင္းနုိင္းစေနလည္း အြန္လိုင္းမွ သူဖတ္မိတာကို သူျပန္သည္။ကႊ်ႏ္ုပ္လည္း ကႊ်ႏ္ုပ္ဖတ္မိသည္ကို ျပန္သည္။ သို ့ေသာ္ေနာက္ေနာင္ အဲ့သလိုအေျပာမခံရရန္အတြက္မနိုင္းနိုင္းထံသာ လွမ္း၍တိုင္တည္ရန္ရွိေတာ့သည္။

ဖတ္ျပီးသား ဘာသာျပန္ျပီးသား အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာေလးမ်ားကိုေတာ့ျဖင့္ မနိုင္းနိုင္းေရ တံေတြးသာစြပ္ခဲ့ေပး

ပါေတာ့လို ့………………….

နန္းရွင္

၅၊၂၅၊၁၃။

About Nan Shin

Nan Shin has written 11 post in this Website..

အနိုင္လိုသူနဲ ့ခ်ိဳင္လိုသူတို ့ၾကား မဆိုင္သလိုေနျပီး ဒိုင္ရွဴိေလးနဲ ့ထိုင္ငိုရတဲ့ရက္ေတြ ျမန္ျမန္သာ ကုန္ဆုံးပါေစေတာ့....လို ့။

   Send article as PDF