အေမရိကန္စစ္တပ္ႏႇင့္ ေထာက္လႇမ္းေရးၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရပါက မူလအတိုင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ျပန္လည္ရရႇိေစရန္ ၊သို့မဟုတ္ ထိုၿဂိဳဟ္တုမ်ား လံုး၀ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးသြားခဲ့လ်င္ မည္ကဲ့သို့ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားအေျဖရႇာလ်က္ရႇိေၾကာင္း ပင္တဂြန္မႇ Mr.Carter က ေျပာၾကားခဲ့ပါ သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀မႈတြင္ အဆိုပါကိစၥအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈရရႇိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အာကာသရႇိၿဂိဳဟ္တုမ်ားကို အသံုးမျပဳပဲ ကြၽႏ္ုပ္တို့၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏႇင့္ပင္ တြန္းလႇန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္ ဟု  Mr.Carter က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေနာက္ထပ္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

China_Anti-Satellite_Technology.img_assist_custom

အေမရိကန္အစိုးရသည္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအပါအ၀င္ မဟာဗ်ဴဟာႏႇင့္ နည္းဗ်ဴ ဟာအရ ကင္းေထာက္ရႇာေဖြျခင္း၊ ဒံုးပစ္လႊတ္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာႏႇင့္ မိုးေလ၀သေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္း ၊ ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းမ်ားအတြက္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအေပၚအားထားယံုၾကည္လ်က္ရႇိပါသည္။
အေမရိကန္ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္မႇ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို့ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။ ထုိအစီရင္ခံစာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စစ္ေရးဆိုင္ရာပိုမိုတိုးတက္ေခတ္မီလာေစရန္ႏႇင့္ ေလာင္စာ အတြက္ နည္းပညာမ်ားကိုခိုးယူရန္ ကြန္ပ်ဴတာဟတ္ကာမ်ားကို အသံုးျပဳခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္ တ႐ုတ္တို့သည္ ထုိအစီရင္ခံစာအား အေျခအျမစ္မရႇိေၾကာင္း ပယ္ခ်ပစ္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာကာသ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ေၾကာင္းကို ႏႇစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရႇိရပါသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း၊ ေရေအာက္၊ အာကာသႏႇင့္ အာကာသ အတြင္း တန္ျပန္တုိက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းမ်ား ရရႇိေအာင္အၿမဲတိုးတက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိၿပီး ရန္သူမ်ားအေနျဖင့္ အာကာ သကို အဓိကလက္နက္အျဖစ္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို့ဘက္မႇေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိအပ္ေၾကာင္း စစ္ေရး ကြၽမ္းက်င္သူအရာရႇိႀကီးမ်ားမႇ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တပ္မေတာ္သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏႇင့္ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ ခ်ိန္၌ အေရးႀကီးေသာ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအားဖ်က္ဆီးျခင္း ၊သို့မဟုတ္ ဖမ္းယူျခင္းႏႇင့္ စံုစမ္းေထာက္လႇမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ ႏိုင္ရန္ ဆန္းစစ္ေလ့လာလ်က္ရႇိေၾကာင္းသိရႇိရပါသည္။

Source:http://defense-update.com/20130511_who-is-protecting-the-israeli-satellites.html

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF