ကၽြန္မက ယခုခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုမွာ လုပ္ေနသူတစ္ဦးပါ။ ကၽြန္မေတြ႕ၾကံဳၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အၿဖစ္အပ်က္တစ္ခုထဲက တစ္ခုကုိ စာဖတ္သူကုိ မွ်ေ၀ေပးခ်င္လုိ႕ပါ။

ဧည့္သည္ေတြႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတုိက္ရိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈလုပ္ငန္း Sales & Marketing ဌာနကိုမေရာက္ခင္က ဟုိတယ္ေတြႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္၊ ဧည့္သည္ေတြၿမန္မာႏိုင္ငံကုိ လာေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေနစရာရွာေဖြေပးေနရသည့္ Reservation ဌာနမွာ လုပ္ကို္င္ခဲ့ဖူးပါသည္။ Reservation ဆုိသည္ အခန္းဘြတ္ကင္ တင္ၿခင္းၿဖစ္ကာ ၾကိဳတင္ေနရာယူၿခငး္ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။

Reservation လုပ္ငန္းကို ယခင္တၿခားကုမၸဏီတစ္ခုမွာ (၇)လ ေက်ာ္ေလာက္ ကၽြန္မလုပ္ကုိင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ (၇)လေက်ာ္ဆုိသည့္ ကာလသည္ ရင့္က်က္သည့္အေတြ႕အၾကံဳရရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ ကာလဟုေခၚဆုိႏုိင္ၿပီး မ်က္ကန္းတစ္ေယာက္လုိ စမ္းတ၀ါး၀ါးႏွင့္ အလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု မေခၚဆုိႏုိင္ပါ။

ဘြတ္ကင္တင္လွ်င္ ၿဖစ္တတ္သည့္ ၿပႆနာေလးမ်ားကုိ တီးမိေခါက္မိသိရွိထားေသာ၊ အဂၤလိပ္စာအေၿခခံအဆင့္ထက္ တတ္ေၿမာက္ထားေသာ ကၽြန္မ လြန္ခဲ့သည့္ သုံးလက Aureum Palace Hotel ေငြေဆာင္ ႏွင့္ ၿပႆနာအခ်င္းငယ္ၿဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။

ၿဖစ္ပုံက အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ ဒီဇင္ဘာ(၂၉)ရက္ ကေန

(၃၁)ရက္အထိ ေငြေဆာင္မွာ လူ(၆)ေယာက္အတြက္ အခန္း(၃)ခန္း ကုိ Sea View ႏွင့္ တင္လုိက္သည္။ ဘြတ္ကင္က ၾကိဳတင္ရေတာ့ ဒီဇင္ဘာမတုိင္ခင္ကတညး္က ကၽြန္မတင္ထားတာ ေသခ်ာပါသည္။ မည္သည့္လက တင္ထားတာလဲဆုိတာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါ။ သည္လုိႏွင့္ ဧည့္သည္၀င္မည့္ရက္ႏွင့္ တစ္ပတ္အလုိမွာ ကၽြန္မ ဧည့္သည္ဆီက စာ၀င္လာခဲ့သည္။ သူ၏ Flight မွာ ေနာက္ေရြ႕သြားေၾကာင္း၊အလာေနာက္က်မည္ၿဖစ္

ေၾကာင္း၊ေနာက္လ ဇန္န၀ါရီကုိေရႊ႕ေပးရန္အဆင္ေၿပႏုိင္၊မေၿပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတုိ႕ကုိကၽြန္မကုိေမးပါေတာ့သည္။ ကၽြန္မတုိ႕ကဧည့္

သည္ကို၏ ဆႏၵကို ဦးစားေပးအေလးထားလုပ္ေဆာင္ေနရသည္ၿဖစ္ရာ ဟုိတယ္မ်ားကုိ လုိက္ညိႈရပါေတာ့သည္။ တခ်ိဳ႕ဟုိတယ္မ်ားကေတာ့ deposit (ၾကိဳတင္ေငြ/စေပၚေငြ)စနစ္တအားၿပင္းထန္ၿပီး တစ္ခုခုၿဖစ္လွ်င္ၿပန္မအမ္းေပးေသာေၾကာင့္ အခန္းေတာ့ရသည္။ မလာလွ်င္ ေငြဆုံးရႈံးမည္ဟု ကၽြန္မကုိေၿပာခဲ့သည္။ Aureum ဟုိတယ္ႏွင့္လညး္ ကၽြန္မေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေၿပာင္းေရႊ႕၍ရသည္ဟု တစ္ဖက္ကလူက ကၽြန္မကိုၿပန္ေၿပာခဲ့သည္။ တၿခားဟုိတယ္မ်ားနည္းတူ deposit ကုိၾကိဳတင္ေကာက္ထားၿပီး

သားၿဖစ္ေနမည္ဟု ကၽြန္မထင္ထားခဲ့သည္။ သို႕ႏွင့္ကၽြန္မ ဧည့္သည္ေၿပာင္းလုိသည့္ ေန႕ရက္မ်ားကုိဟုိတယ္မ်ားႏွင့္ညိႈၿပီးေၿပာငး္ခဲ့သည္။

ထိုစဥ္ Aureum က ကၽြန္မကို စာၿပန္သည့္အခါမွတ္ခ်က္ေလးတစ္ခု ေရးခဲ့သည္။

Remark : If you cancel or amend this booking in January, we will charge you 100% cancellation fees as per contract.

ဟုေဖာ္ၿပခဲ့သည္။ ဤတြင္ကၽြန္မနားလည္လုိက္သည္က ယခုဘြတ္ကင္ကုိ ဇန္န၀ါရီလမွာ ဖ်က္လွ်င္(၀ါ)ေၿပာငး္လွ်င္ သူတုိ႕ဘက္မွ ဖ်က္သိမ္းခကို အၿပည့္ေကာက္ခံမည္ဟု ၍သာၿဖစ္သည္။ သုိ႕ႏွင့္ရက္ေၿပာင္းၿပီးႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ဧည့္သည္ကသူတုိ႕လုံး၀မလာႏိုင္

ေတာ့သည့္အေၾကာင္းကိုကံဆုိးလွစြာ ကၽြန္မသိလုိက္ရသည္။

ထုိ႕ေနာက္ကၽြန္မဟုိတယ္ေတြကို ေန႕တြင္းခ်င္းပဲေနာက္ေန႕မကူးရေအာင္ လုိက္ဖ်က္ရပါေတာ့သည္။ ဟုိတယ္တုိ႕ဘက္ကေၿပာထားသည့္ အတုိင္း deposit မ်ားဆုံးကုန္သည္။ ထုိကိစၥသည္မွာတင္ၿပီးသြားသည္ဟု ကၽြန္မထင္ခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္ဘြတ္ကင္ဖ်က္သိမ္းၿပီး (၃)လအၾကာတြင္ Aureum ဆီက ဖုန္းလာခဲ့သည္။ ကၽြန္မ(၅)ရက္အလုိဖ်က္ခဲ့သည့္ဘြတ္ကင္က Cancellation fees ထိသည္ဟု ေၿပာလာခဲ့သည္။ ကၽြန္မအေတာ္ေလးေခါငး္ပူသြားသည္။ ၿပာၿပာသလဲလဲထုိဘြတ္ကင္

တင္ထားသည့္ဖုိင္ကို ေၿပးရွာေတာ့သည္။ ၾကည့္လုိက္ရာ သူတုိ႕ေရးထားသည့္ မွတ္ခ်က္ေလးကိုေတြ႕သြားသည္။ ဘြတ္ကင္ကုိ ဇန္န၀ါရီလမွာ ဖ်က္လွ်င္(၀ါ)ေၿပာငး္လွ်င္ သူတုိ႕ဘက္မွ ဖ်က္သိမ္းခကို အၿပည့္ေကာက္ခံမည္ဟု ၍သာၿဖစ္သည္။ ကၽြန္မက ဒီဇင္ဘာလ မွာပင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့တာၿဖစ္သည္။ ကၽြန္မမ်ားနားလည္မႈလြဲမွားသလားဟု အထပ္ထပ္အခါခါဖတ္ၾကည့္သည္။ ကၽြန္မကုိ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားၿပသေပးေသာ ဆရာသမားမ်ားကိုလညး္ လွမ္းေမးၾကည့္ရပါေသးသည္။ကၽြန္မနားလည္ထားသည့္အတုိင္းသာၿဖစ္

သည္။ ထုိ႕ေနာက္ကၽြန္မထုိကိစၥကုိေၿဖရွင္းရန္ Aureumကိုဖုန္းေခၚလုိက္သည္။ သက္ဆုိင္သူအစ္မတစ္ေယာက္လာကုိင္ၿပီး သည္ကိစၥကိုအခုမွလာေၿပာေနရေၾကာင္း၊ ဘယ္လုိပဲၿဖစ္ၿဖစ္ေပးရမည္ၿဖစ္ေၾကာငး္သာ ထပ္တလဲလဲေၿပာေနေတာ့သည္။ ကၽြန္မကလညး္ အစ္မတုိ႕စာေၾကာငး္ကို ယငး္ကဲ့သို႕သာနားလည္ထားေၾကာငး္၊အကယ္၍ Cancellation ထိလွ်င္ အစ္မတုိ႕ဘက္ကထုိအခ်ိန္ကတညး္ကေၿပာရမည္ၿဖစ္ေၾကာငး္၊deposit ေကာက္ထားၿပီးၿပီလားဟုေမးၿပန္ေတာ့လည္း ၾကိဳတင္ေကာက္တတ္ေလ့ရွိရာမွ သည္တစ္ခါမေကာက္ထားလုိက္ရေၾကာင္း၊ ကၽြန္မကလညး္ နည္းနည္းပါးပါးေတာ့ေလွ်ာ့ေပးပါဦးလားအစ္မရယ္လုိ႕ေၿပာေသာ္လညး္ သူမဘက္က Cancellation fees

အၿပည့္သာေကာက္ခံမည္ဟုေၿပာၿပီးဖုန္းခ်သြားခဲ့သည္။ ေဒၚလာ(၉၀၀)ဆုိသည့္ ပမာဏသည္ တစ္လ(၁၀)သိန္း၊(၁၅)သိန္း၀င္ေနသည့္ လူမ်ားအတြက္ဘာမွေၿပာမပေလာက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ကၽြန္မတုိ႕လုိ

လစာအနည္းအက်ဥ္းသာရေသာလူတုိ႕အဖုိ႕ ေရတြက္၍မကုန္ႏုိင္ေသာကိန္းဂဏန္းၾကီးပင္ၿဖစ္သည္။

ေနာက္္ေန႕မ်ားတြင္ ကၽြန္မ Aureum ကိုထုိအစ္မႏွင့္ေၿပာရန္ ဖုန္းထပ္ဆက္ခဲ့သည္။ သက္ဆုိင္သူအစ္မကရွိေနေသာ္ၿငားလည္း ဖုန္းမကိုင္အား၊အစည္းအေ၀းပြဲသြားေနေၾကာင္း၊ လုိင္းမအားေၾကာငး္ စသည္မ်ားႏွင့္သာ တုိးခဲ့ရသည္။ ထုိ႕ေနာက္ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာ

နည္းလမ္းတစ္ခုမွာ e-mail ၿဖင့္စာပုိ႕ၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။ကၽြန္မလညး္

ကၽြန္မနားလည္သလုိသူတုိ႕၏မွတ္ခ်က္ကိုရွင္းၿပခဲ့သည္။ သူမဆီကစာၿပန္မလာခဲ့ပါ။ အလုပ္မ်ားေနတာလည္းၿဖစ္နုိင္ပါတယ္ေလ ဟုကၽြန္မမွတ္ယူခဲ့သည္။ ေနာက္ (၂)ရက္အၾကာမွသူမဆီမွ ၿပန္စာကုိရရွိခဲ့သည္။ သည္တစ္ခါသူမက ကၽြန္မတုိ႕ႏွင့္ ေရွးယခင္ကတညး္ကလက္တြဲလာခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးမႈကုိမေထာက္ထားဘဲ သည္

Cancellation ကုိေပးခ်င္ေပး၊မေပးခ်င္ေန၊ ဒါနင္တုိ႕ကိုယ္တုိင္စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ကတိကိုေဖာက္ဖ်က္တာပဲဟု ၿပန္ေရးလာခဲ့သည္။ အမွန္ကကၽြန္မကလညး္ မေပးပါဘူးဟုသူမကိုေၿပာခဲ့ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ သူတုိ႕policy အရေပးရမည္ကုိသိသည္။ သုိ႕ေသာ္လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေသာအားၿဖင့္ အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္သာ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿခငး္ၿဖစ္သည္။

ထုိ႕ေနာက္ကၽြန္မလည္း ထုိဟုိတယ္ႏွင့္ေရရွည္ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ ကိစၥမ်ားရွိသည့္အတြက္ သည္အတုိင္းသာေပးေတာ့မည္ဟုဆုံးၿဖတ္လုိက္သည္။ ထုိ႕ၿပင္ ေမတၱာပုိ႕ၿခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံးၿဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မမွတ္ယူလုိက္သည္။

မ်ားမၾကာမီ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေပးပုိ႕လုိက္ေသာစာကုိ ကၽြန္မတုိ႕လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ထူး ကုမၸဏီ ၪကၠဌကုိ တုိင္ၾကားေသာစာၿဖစ္သည္။

“Aureum Palace Hotel မ်ား၏ မန္ေနဂ်ာၿဖစ္သူ သည္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို စိတ္ထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္၍ Travels Agency မ်ားကုိ လုိရင္လုိသလုိ၊မလုိရင္မလုိသလုိ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ၿမင့္လုိက္၊က်လုိက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကစားၿပီး Travels Agency မ်ားကို ပါ၀ါၿပေနပါသည္။ သူမသည္ ကုလားမတစ္ဦးၿဖစ္ၿပီး လူမ်ဳိးၿခားႏုိင္ငံၿခားသားခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ေပးၿခငး္၊ ယဥ္ေက်းေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ဆက္ဆံၿခင္းမ်ားကိုၿပဳလုပ္ၿပီး ၿမန္မာ Travels Agency မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အၿပဳအမူရိုင္း

စုိင္းၿခင္း၊ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ Services ပိုင္းတြင္ ညိႈႏႈိင္း၍  မရၿခင္း၊ ရွင္းရွင္းေၿပာရလွ်င္ ၿမန္မာ Travels Agency မ်ားကို ေစာက္ဂရုမစိုက္သည့္

ပုံစံလုပ္ၿပေနပါသည္။ ၄ငး္အေနၿဖင့္ ႏိုင္ငံၿခားခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမွ Christmas ႏွင့္ New Year Times တြင္ တံစုိးလက္ေဆာင္မ်ားယူ၍ ယခုကဲ့သုိ႕မ်က္ႏွာသာေပးဆက္ဆံၿခငး္ၿဖစ္ပါသည္။ ၄င္းအၿပင္၄င္းႏွင့္ပက္သက္၍ အၿခား၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္

ေၿပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ အၿခား၀န္ထမ္းမ်ားမွ သူမႏွင့္ပက္သက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိၾကၿခင္းမရွိၾက၍ ၿမန္မာခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနၿဖင့္ တစ္ဖက္သတ္အဆင္မေၿပမႈမ်ားကုိ ခံစားေနၾကပါသည္။ ယခုလညး္ Contract တစ္ခါေပးၿပီး ေရာငး္ၿပီးသား Tour မ်ားကုိ Contract အသစ္မ်ားထပ္ေပးၿပီး “ၾကိဳက္ရင္သုံး၊မၾကိဳက္ရင္ေန၊ဒါပဲ” ဟုဂရုမစိုက္ေသာ ေလသံၿဖင့္ ေၿပာဆုိဆက္ဆံၿပီး Contract အသစ္မ်ားကုိေပးသြားပါသည္။ အထက္ပါအေၾကာငး္အရာကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ထူး ကုမၸဏီ မ်ားအုပ္စု၏

ၪကၠဌၾကီးအား အၾကံၿပဳတင္ၿပလုိသည္မွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအေနၿဖင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားပုိင္ ဟုိတယ္မ်ားကုိ မုဒိတာပြားလ်က္ ဂုဏ္ယူ၀႕ံၾကြားစြာၿဖင့္ အားကုိးအားထားၿပဳၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ၿမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းႏွိပ္ကြပ္၍ ႏိုင္ငံၿခားသားမ်ားအားအက်ဳိးၿဖစ္ထြန္းေစေနသည္မွာ လုံး၀မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ဥကၠဌ ၾကီး၏ မူရင္းသေဘာထားၿဖစ္ေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိသည့္ ဆႏၵမ်ားႏွင့္လညး္ ဆန္႕က်င္ဘက္ၿဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဥကၠဌၾကီးအေနၿဖင့္ Aureum Palace Hotel မွ သူမအားဖယ္ရွားလုိက္ပါက Aureum Palace Hotel ၏ အနာဂတ္သည္ ပိုမိုေကာငး္မြန္ေတာက္ပလာမည္ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာၿဖင့္ အၾကံၿပဳတင္ၿပအပ္ပါသည္။

ေလးစားပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦး”

ဟု အထက္ပါအတုိင္းေဖာ္ၿပထားသည္။ ကၽြန္မအေတာ္ကုိအံ့ၾသမွင္သက္သြားရသည္။ ကာယကံရွင္ေတာ့ မည္သုိ႕မည္ပုံခံစားရမည္မသိပါ။ သူမသည္ ကၽြန္မႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္စကားေၿပာခဲ့ေသာသူပင္ၿဖစ္သည္။ အၿခား Agent မ်ားသည္ ထုိကဲ့သုိ႕ၿပဳလုပ္မည္ဟု ထင္မထားခဲ့ပါ။  ကၽြန္မသိလုိက္တာကေတာ့ သူတစ္ပါးအေပၚမေကာင္းစိတ္မထားဘဲ အေကာင္းစိတ္ၿဖင့္ ေမတၱာပုိ႕လွ်င္ အစြမ္းထက္တယ္ဆုိတာကုိပါပဲ။ ကၽြန္မ သူမကိုေမတၱာပုိ႕သည္မွာ သူမ မေကာငး္တာၿဖစ္ပါေစဟူေသာ အေၾကာငး္ခ်င္းရာမ်ားမပါ၀င္သည္ကုိ က်ိန္၍ေၿပာရဲပါသည္။ တကယ္ေမတၱာထားၿပီးေမတၱာစိတ္ၿဖင့္သာ ပုိ႕ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ပုိင္းၿပန္ၾကားရသည္မွာကား သူမကိုအလုပ္ကပါ Force to resign ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူမေဆးမ်ားပင္ေသာက္၍SOSသို႕ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီၿဖစ္ၿပီဆုိတာကိုပါပဲ။သနားပါတယ္ဟုပင္ဆုိရမည္ေလာ၊သူ႕အၿပစ္သူ႕ဒဏ္ခံရသည္ဟုပင္ မ်က္ကြယ္ၿပဳရမည္ေလာပင္ မသိေတာ့ပါ။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ကၽြန္မေနာက္ဆုိ

သတိၾကီးၾကီးႏွင့္အလုပ္ကိုကုိင္တြယ္လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ၿဖစ္ၿပီး ယခုလုပ္ကုိင္ေနရသည့္ Sales & Marketing ဌာနမွာလည္း အခက္အခဲရွိမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္

လာသမွ်ၿပႆနာမ်ားကို ေမတၱာထားၿပီးကိုင္တြယ္သြားေတာ့မည္ၿဖစ္ပါသည္။

Shar Thet Man

About Shar Thet Man

Shar Thet Man has written 363 post in this Website..

   Send article as PDF