ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

ကဗ်ာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

မဟာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

အထာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

ကညာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

ဆရာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

ဇရာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ

အညာဆန္ခ်င္မွ ဆန္မယ္

ဒါေပမယ္႔ မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ
႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔
႔   ႔   ႔   ႔  မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ
႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔
႔   ႔   ႔   ႔  မင္း ပါတယ္ ၊

ငါ႔ အိပ္မက္ေတြဟာ
႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔   ႔
႔   ႔   ႔   ႔  မင္း ပါတယ္ ၊

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..

   Send article as PDF