“ရင္ခြင္ရိပ္မွာ တစ္ခဏတာ”
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ေျပာင္းစနစ္ေျပာင္းကာလတြင္ ထြန္းသစ္စႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကမÇာတစ္လႊား ေရပန္းစားသည့္သတင္းစာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။ ေခတ္တစ္ခုစနစ္တစ္ခု ေျပာင္းျခင္းသည္ ခလုပ္တစ္ခုပိတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုဖြင့္သလို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္းတစ္ခုမွ အျခားလိုင္းတစ္ခု ေျပာင္းသလိုမ်ဳိး လ်င္ျမန္လြယ္ကူသည့္ကိစöတစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ လုပ္သင့္သည္မ်ားကို မလုပ္ခဲ့မိသည့္အလုပ္ေၾကြးမ်ား၊မလုပ္သင့္သည္မ်ားကို မရပ္မိခဲ့သည့္ အလုပ္ေၾကြးမ်ားျဖင့္ လုပ္စရာမ်ားက အနမတဂ¾။ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕ ေျပာင္းလိုက္ရံုမွ်ျဖင့္ ဘြားကနဲဘာမွ ျဖစ္မလာ။ ထိုအစိုးရအတြက္ မ်ားေျမာင္လွေသာ ကိစöမ်ားက အသေခ်ၤျဖစ္ေနသည္။ အားလံုးကလည္း တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းလုပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္။ ဦးစားေပးရမည့္ အေၾကြးကိစöမ်ားမွာ ေတာင္ပံုယာပံု။ အခ်ဳိ႕အေရးမ်ားမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္မွန္းသိေသာ္လည္း သူ႔ထက္သူ အေရးႀကီးေနေသာ ဦးစားေပးစရာမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။
ထိုကဲ့သို႔ အစိုးရလက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသး၊ ဦးစားမေပးႏိုင္ေသာ အေရးကိစöမ်ားကို NGO မ်ား၊ INGO မ်ားက ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကသည္မ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ဦးစားေပးရမည့္ နယ္ပယ္ေဒသ၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း၊ အေျခအေန တို႔ေၾကာင့္ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း ပိုက္စိပ္ျဖင့္ မတိုက္ႏိုင္ေသးပါ။ ခပ္က်ဲက်ဲပိုက္ျဖင့္သာ စခန္းသြားေနၾကရသျဖင့္ CBO (Community Bold Organization) ေခၚ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မိမိတို႔တည္ရွိရာ ၀န္းက်င္ေဒသနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေအာက္ေျခသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမွ တန္ကာက်ပါမည္။
စိတ္တူကိုယ္တူလုပ္ႏိုင္သူမ်ားသည္ ၀န္းက်င္နယ္ပယ္တူရာတြင္ စုစည္းမိၾကသျဖင့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားအလွ်ဳိအလွ်ဳိေပၚေပါက္လာၾကျခင္းသည္ ထိုကြက္လပ္ျဖည့္ေနျခင္းပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ သာေရးကူညီမႈ၊ နာေရးကူညီမႈ၊ က်န္းမာေရးကူညီမႈ စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား သည္ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းအား ပိုက္စိပ္တိုက္ၿပီး တိုးတက္ေစမည့္ ေစ့ေဆာ္မႈမ်ား၊ တြန္းအားမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအသာထားဘိ၊ ဘ၀တစ္ခုရွင္သန္ဖို႔ပင္ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ေနသူ ခိုကိုးရာမဲ့ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္သူ၊ ေဖးမႏိုင္သူမ်ားက လူမႈဘ၀မ်ားကို ႀကိဳးစားတည္ေဆာက္ ေပးေနၾကသည့္ ရဟန္းသံဃာအပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း အမ်ားအျပား ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ မည္သုိ႔ပင္ စာနာေစလို၊ ေဖးမေစလိုကာမူ စုစည္းေပးသူ၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈစသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ဳိးစံု ႀကံုေတြ႕ေနသည့္ အဖြဲ႕ကမ်ားပါသည္။
Facebook ကြန္ယက္၊ Online မီဒီယာအုပ္စုမ်ားမွ စုစည္းၿပီး လွဴဒန္းသည့္ အားနည္းသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း တစ္စတစ္စတိုးပြားလာသည္ကို ၾကားသိလာရသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လႈပ္ရွားေနေသာ “ရင္ခြင္ရိပ္” စာနာေဖးမမႈ၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
ဇြန္လ 2 ရက္၊ 2003 ခုႏွစ္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္ခင္းတြင္ ထိုအဖြဲ႕၏ လႈပ္ရွားမႈေလးႏွင့္ ႀကံဳႀကိဳက္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ ေထာက္ၾကန္႔ရွိ “အမ်ဳိးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း” တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘမဲ့ႏွင့္ ခ်ဳိ႕တဲ့အမ်ဳိးသမီးကေလးငယ္ (98)ေယာက္အား အေျခခံစာေရးစာဖတ္ႏွင့္ သက္ေမြးလက္မႈမ်ား သင္ၾကားေပးေနေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။။ ထိုအမ်ဳိးသမီးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာမ်ားအတြက္ တစ္ေန႔တာ ေကၽြးေမြးျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးရမည့္ ေနရာထိုင္ခင္းအတြက္ ဖေယာင္းပုဆိုးမ်ား လွဴဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားေလးတြင္ သိလိုသမွ် ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္က MGS Beverages Co., Ltd ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု(ရန္ကုန္)က ၀န္ထမ္း တစ္ဦးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စကားစပ္မိၾကလို႔ ဆႏၵတူသူငယ္ခ်င္းေတြ ရွာၿပီး စက္ရံုမွဴးကို ေျပာျပတိုင္ပင္ၾကတယ္။ တစ္လတစ္ခါလစာထုတ္တိုင္း ေငြစုၿပီး အလွဴေလးတစ္ခု လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာကို ေျပာတာပါ။ စက္ရံုမွဴးက သူလည္းစ္ိတ္၀င္စားတယ္။ အဖြဲ႕ေလးတစ္ခုဖြဲ႕ၾကမယ္။ နာမည္ေလးတစ္ခုေပးမယ္။ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ပိုေအာင္ျမင္ေအာင္ Online ကပါ စုစည္းေပးၾကမယ္ဆိုၿပီး အႀကံေပးရာကေန ဒီအဖြဲ႕ေလးျဖစ္လာတာပါ။” ဟု စတင္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္သူ ကိုေအာင္ႏိုင္စိုးက ေျပာျပပါသည္။
“ရင္ခြင္ရိပ္” စာနာေဖးမမႈ ဟူေသာ စာတမ္းႏွင့္ တူညီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားသူ မေက်ာ့ေကသြယ္ဦးကလည္း
“ရင္ခြင္ရိပ္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုး လႈပ္ရွားမႈမို႔ ပိုၿပီးစိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ လူနည္းနည္းေလးနဲ႔ ရန္ပံုေငြ သိပ္ၿပီးမ်ားမ်ားစားစားမရႏိုင္ဘူးလိူ႔ ထင္ထားတာ၊ အဖြဲ႕၀င္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့သူေတြက ေန႔တိုင္းတိုးတိုးလာၾကသလို အဖြဲ႕မ၀င္ႏိုင္ေပမယ့္ အလွဴေငြထည့္၀င္သူေတြက ေန႔တိုင္းရွိေနၾကေတာ့ အရမ္း၀မ္းသာပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္ၿပီးတိုးေနမယ္ဆိုယင္ ဒါ့ထက္ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ လွဴဒါန္းမႈေေတြ အေထာက္အကူေတြ ေပးႏိုင္လာမွာပါ။ ဒါဆိုယင္ ကၽြန္မတို႔ေတြ အစျပဳခဲ့တဲ့ “ရင္ခြင္ရိပ္” စာနာေဖးမမႈက ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္လာမယ္ထင္ပါတယ္” ဟု ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ေျပာျပပါသည္။
“ဒီတူညီ၀တ္စံုေလးက ထည့္ထားတဲ့အလွဴေငြနဲ႔ ၀ယ္တာမဟုတ္ပါဘူး၊ ၀တ္စံုေလးနဲ႔ဆိုေတာ့ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ေလး ပိုရွိလာမယ္၊ ညီညီညြတ္ညြတ္လည္းရွိလာမယ္၊ အမာခံအဖြဲ႕၀င္ေတြအားလံုး ကိုယ္စားအက်ဳိ္းေဆာင္ၿပီး လွဴဒါန္းလႈပ္ရွားေပးႏိုင္မယ့္သူေတြက ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ေငြစုၿပီး ၀ယ္၀တ္ၾကတာပါ။ တူညီ၀တ္စံုေလးက ရင္ခြင္ရိပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသလို ခံစားရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ ပိုၿပီး ပီတိ ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု တူညီ၀တ္စံု၀တ္ထားသူ ကိုေက်ာ္သက္က ရွင္းျပပါသည္။
“ရင္ခြင္ရိပ္” ဟူေသာ စာသားမ်ား၊ စာနာေဖးမလက္တြဲကူမည့္ စာသားမ်ား ပါ၀င္သည့္ သီခ်င္သံၾကားရသျဖင့္ စပ္စုၾကည့္မိပါသည္။ “ရင္ခြင္ရိပ္” စာနာေဖးမမႈ ကို ဂုဏ္ျပဴစပ္ဆိုထားေသာ သီခ်င္းအား အဖြဲ႕၀င္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ဂီတျဖင့္ေဖာ္က်ဴးေနေၾကာင္းလည္း သိရွိခဲ့ရပါသည္။
“ရင္ခြင္ရိပ္” စာနာေဖးမမႈကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သူမ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ MGS Beverages Co., Ltd မွ စက္ရံုမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးမွလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ယ္တ၀င့္ရွင္းျပပါသည္။
“အားနည္းသူကို ကူညီလိုစိတ္ စာနာေဖးမလိုစိတ္ရွိၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ညီငယ္ ၀န္ထမ္းေတြက အႀကံျပဳရာေန ဒီအဖြဲ႕ေလးစဖြဲ႕ျဖစ္တာပါ။ “ရင္ခြင္ရိပ္” ဆိုတာကလည္း ေနပူထဲမွာ မိမိခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ကြယ္ၿပီး သားသမီးကို ရင္ခြင္ရဲ႕အရိပ္နဲ႔ ေအးျမေစတဲ့ မိခင္စိတ္ကို ဂုဏ္ျပဳအားက်လို႔ ေပးထားျဖစ္တာပါ။ နာမည္တူ ရွိ/မရွိကိုလည္း ဂရုမျပဳမိပါဘူး”။
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအပထားဦး၊ ဘ၀ဆိုတာဆက္လက္ရွင္သန္ဖို႔ ခက္ခဲေနသူ မိဘမဲ့ကေလးေတြ အမ်ားအျပားရွိေနပါတယ္။ ဆန္ေရမဲ့ၿပီး ဆည္းဆာဘ၀ကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ ဘိုးဘြားေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးေတြကို ရဟန္းသံဃာေတြက ႏိုင္သမွ်၀န္နဲ႔ထမ္းၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း တတ္စြမ္းသမွ် ေထာက္ပံ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးဟာ ေတာ္ေတာ္ႀကီးဲပင္ပန္းခက္ခဲပါတယ္။ ေလးလံပါတယ္။ သူတို႔လို ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ကာလရွည္တာ၀န္ယူေနရသူေတြကို အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ သက္သာရာရခြင့္ေပးႏိုင္သေလာက္ ကေလးပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမရွိေသးဘူးေလ။”
“စတုန္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔စက္ရံုက၀န္ထမ္းေတြခ်ည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဆင့္စကားၾကား သူေတြပါ စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္လွဴဒါန္းလာၾကတယ္။ အမာခံအဖြဲ႕၀င္မယ္ဆိုသူေတြလည္း ပါလာတယ္။ ေနာက္ၿပီး Facebook လို လုမႈေရးကြန္ယက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵေလးေတြ မွ်ေ၀ေတာ့ စိတ္၀င္စားသူေတြ တိုးလာတာေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုယင္ လွဴဒါန္းႏိုင္တဲ့ ဘဏ္စာရင္းနံပါတ္ကို လွွမ္းေမးၿပီး ေငြေၾကးထည့္၀င္လွဴဒါန္းၾကတယ္။ အဲဒီလူေတြဆိုယင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျမင္ဖူးဘူးေနာ္။ စာနာစိတ္နဲ႔ေစတနာရွိသူေတြဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိတ္၀င္စားၾကမယ္။ ရန္ပံုေငြေလးလည္း မ်ားလာမယ္ဆိုယင္ေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းမြန္က်ယ္ျပန္တဲ့ လူမႈေရးစာနာေဖးမမႈေတြ လုပ္ေပးႏိုင္မွာပါ။
“ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တ္ို႔အဖြဲ႕က ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ စၾကရတာေလ၊ ျပည္စံုကံုလံုၾကြယ္၀ခ်မ္းသာသူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ စပြန္ဆာေပးတဲ့ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံလည္း မရွိပါဘူး။ အဖြဲ႕ရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္ထဲမွာ ပါသလို
“ၿဖိဳးလွ်ံလို႔ ခ်လွဴတာမဟုတ္
ၿခိဳးၿခံလို႔ မွ်ကူတာ ……. ပါဘဲ” ၀န္ထမ္းေတြ လစာထုတ္ယင္ လစဥ္ေၾကးပံုစံမ်ဳိး ထည့္၀င္ၾကတယ္။ အလွဴခံပံုးေလးေတြမွာ ထည့္စုလွဴဒါန္းၾကတယ္။ Online ကတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းၾကတယ္။ သီးျခားအလွဴခံထြက္တာမ်ဳိးေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။
“ေနာက္တစ္ႀကိမ္က ဇြန္လ(23)ရက္ေန႔မွာ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ထဲက မိဘမဲ့ပရဟတိ ေက်ာင္းတစ္ခုမွာပါ။ ရတဲ့ရန္ပံုေငြေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ။ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ဒုက©ေရာက္ေနသူေတြ၊ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမခံႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ ေသာက္သံုးေရရွားပါးေနရတဲ့အျဖစ္ေတြ၊ မစြမ္းသာေတာ့လို႔ ပညာေရးမွာ ေလွေလွာ္ယင္း တက္က်ဳိးရတဲ့သူေတြ၊ စြမ္းႏိုင္ေပမယ့္ မသန္သူေတြစသည္ျဖင့္ လုပ္စရာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးေပါ့ဗ်ာ။”
“ရန္ပံုေငြကို Joint Account ဖြင့္ၿပီး ကေမၻာဇဘဏ္မွာ အပ္ထားပါတယ္။ လိုအပ္မွ ထုတ္လွဴပါတယ္။”
“KBZ Bank Account No – 0791220002913 ကို ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ၾကပါတယ္။”
တက္တက္ၾကြၾကြျဖင့္ လႈပ္ရွားေနေသာ “ရင္ခြင္ရိပ္” စာနေဖးမမႈ အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္မ်ားကို ၾကည့္ကာ ပီတိမ်ားကူးစက္ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ “ရင္ခြင္ရိပ္” အဖြဲ႕ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ ေအာင္ျမင္သကဲ့သို႔ အလားတူအဖြဲ႕မ်ဳိး တိုးပြားေစလိုပါသည္။ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေဖးမမႈမ်ားျဖင့္ သာယာစိုျပည္လာမည့္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ျမင္ကြင္းကို ႀကိဳတင္ခံစား ပီတိပြားမိပါေတာ့သည္။ ။
ကိုသာ

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF