အပိုင္း (၃) မွအဆက္

ၿမိဳ႕ခံလူထုအတြင္းဝယ္ ေငြေၾကးကိစၥသည္ အဓိကစိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ တရားခံအက္ရွ္ေလ၏ လစာ နည္းမွန္း လူတိုင္းသိသည္။ အသားသည္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာေပၚမွ ေငြစာရင္းကို လူတကာသိသည္။ အက္ရွ္ေလ၏ စုေဆာင္းေငြ ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိပံုကို ဘဏ္သူေဌးကေတာ္က ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအား ေဖာက္သည္ခ်သည္။ ဂြၽန္အက္ရွ္ေလ သည္ တစ္ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဥပေဒ၏ ေက်ခ်မ္းစရာ မေကာင္းဆံုးေသာ ျပစ္မႈကို က်ဳးလြန္ခဲ့သည္။
——–
အပိုင္း (၄)
တရားရင္ဆိုင္ရာတြင္ ထူးထူးျခားျခား အခ်ိန္ၾကာေညာင္းခဲ့၍ အက္ရွ္ေလသည္ ေငြမစုႏိုင္ခဲ့။ တရားရင္ဆိုင္ၿပီး သိပ္မ ၾကာ အက္ရွ္ေလသည္ သူ၏ေရွ႕ေနကို ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း ျငင္းပယ္လိုက္သည္။ တရား႐ံုးက စီစဥ္ေပးသည့္အတိုင္း ကိုယ္ တုိင္ကိုယ္က် ခုခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႕ တစ္ပတ္ရစ္ဝယ္ေရာင္းသမား ေရာက္လာျခင္းကို တၿမိဳ႕လံုးသိလိုက္ၾကသည္။
ၿမိဳင္ေဂဟာ၏ ပရိေဘာဂမ်ား၊ အိုးခြက္ပန္းကန္၊ ျပတင္းလိုက္ကာႏွင့္ အထည္မ်ား၊ ခန္းမထဲမွ မတ္ရပ္နာရီႀကီး၊ စႏၵရားႏွင့္  အတူ ဗာဂ်ီးနီးယားအကမ်ားကိုပါ ကားႏွင့္တိုက္၍ သယ္ေဆာင္သြားသည္။ ေရာ္ဂ်ာ၏ ဘင္ဂ်ိဳေလးပင္ ဝယ္ေရာင္းသမား၏ ကားထဲ ပါသြားခဲ့ရွာသည္။ အက္ရွ္ေလမိသားစုသည္ ၿမိဳင္ေဂဟာရွိ ၾကက္ၿခံ၊ ႏြားႏွင့္ ၿခံထြက္သီးႏွံတို႕အေပၚ ဝမ္းေရးေျဖရွင္း ေနခဲ့ၾကသည္။ အသားသည္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာလည္း မလာေတာ့။ တရားခံအက္ရွ္ေလကို တရားစီရင္ရန္ ဂ်ိဳးလီယက္သို႕ ေခၚမသြားခင္ ေနာက္ဆံုးရက္၌ အက္ရွ္ေလသည္ သူပိုင္ေရႊလက္ပတ္နာရီကို သားထံေပးပို႕ခဲ့သည္။ ထုိနာရီသည္ မိသားစု၏ ေနာက္ဆံုးလက္က်န္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္၏။
အက္ရွ္ေလကို ႐ံုးတင္ေနစဥ္ကာလႏွင့္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားစဥ္ကာလမ်ားအတြင္း ၿမိဳင္ေဂဟာကို တၿမိဳ႕လံုးက ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပံုမွာ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ႏွင့္ အသက္႐ႈမွားမတတ္ပင္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ကိုလာလည္သူ အခ်ိဳ႕ေတာ့ ရွိသည္။ ဗိုလ္မွဴးစေတာ့ဇ္၏ ႐ံုးခန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႕ မၾကာခဏေရာက္လာၿပီး ဘီတာအက္ရွ္ေလကို ေမး ခြန္းမ်ားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေလ့ရွိသည္။ အပ္ခ်ဳပ္သမ မစၥဒုေကာ့ဖ္၊ ယခုအခါ သတၲဳတြင္းကိစၥအားလံုး ပခံုးထမ္းထားရၿပီျဖစ္ေသာ မစၥသြန္(မ္) ႏွင့္ ေဒါက္တာဂီလီတို႕ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႔ အလည္လာၾကသည္။ မိသားစု၏ လူႀကီးသူမ ေဒါက္တာဘင္ဆင္သည္ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႕ လာမၾကည့္။ တရားခံရွိရာ အခ်ဳပ္ထဲသြားေတြ႕သည္။ တရားခံအက္ရွ္ေလသည္ ေနာင္တရသည့္ပံုစံမ်ိဳး မေဖာ္ျပ ခဲ့သျဖင့္ ေဒါက္တာဘင္ဆင္သည္ ဝတၲရားအရ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရမည့္အေပၚ စိတ္ေပါ့သြားသည္။
ဘုရားေက်ာင္းမွ အမ်ိဳးသမီးအုပ္သည္ သြားသင့္မသြားသင့္ ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ၾကေသးသည္။ ဆရာေတာ္က အားမေပးပါ ဘဲ သူတို႔သူငယ္ခ်င္း ဘီတာအက္ရွ္ေလကို ေတြ႕ရန္ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႕ တစ္စုတစ္ေဝးႀကီး ခ်ီတက္လာၿပီးမွ အိမ္ႏွင့္ကိုက္ႏွစ္ဆယ္ ခန္႕အကြာတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ၾကရသည္။ ဘီတာသည္ သာသနာျပဳအဖြဲ႕တြင္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ခ်ဳပ္ခဲ့လုပ္ခဲ့သူ၊ အီစတာ ပြဲႏွင့္ ခရစၥမတ္ပြဲအတြက္ ဘုရားေက်ာင္း အလွဆင္ရာတြင္ အတူဝိုုင္းဝန္းလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့သူ၊ သူတို႔၏ကေလးမ်ားအား ညစာစား ရန္ အတူကစားရန္ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႕ ဖိတ္ေခၚခဲ့သူ။ သို႕ရာတြင္ … သို႕ရာတြင္ … ဘီတာသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း သူ တို႕အား ဘယ္တုန္းကမွ ကိုယ္ပိုင္အမည္ကို မေခၚဖူးခဲ့။ လင္စင္း၏ဇနီး ယူစေတးရွားႏွင့္ မစၥသြန္(မ္)တို႕ကိုသာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ အမည္ေခၚဖူးသည္။ အိမ္အကူေကာင္မေလးကိုပင္ မစၥဆြီစန္ ဟုေခၚခဲ့သူျဖစ္သည္။

—-
အသက္တစ္ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္ခဲြသာရွိေသးသည့္ အက္ရွ္ေလ၏ တစ္ဦးတည္းေသာသား ေရာ္ဂ်ာ တစ္ေယာက္ ေက်ာက္မီး ေသြးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း သတင္းသည္ တအိမ္တက္ဆင္း ျပန္႕ႏွံ႕သြားသည္။ ေရာ္ဂ်ာသည္ အျပင္ေလာကတြင္ ေငြရွာ ၿပီး မိခင္ထံေငြပို႕မည္ ယူဆရသည္။ ေဆာင္းတြင္းေရာက္ေသာအခါ အက္ရွ္ေလ၏သမီးမ်ား ေက်ာင္းျပန္မတက္ၾက။ ဘီတာ သည္ ကေလးမ်ားကို ကိုယ္တိုင္စာျပသည္။ အသက္တစ္ဆယ့္ကိုးႏွစ္အရြယ္ သမီးႀကီးလီလီႏွင့္ ကိုးႏွစ္အရြယ္ သမီးေထြး ကြန္စတင့္တို႕သည္ မိခင္ ဘီတာကဲ့သို႕ပင္ ၿမိဳင္ေဂဟာ ဂိတ္တံခါးမွ အျပင္သို႔ မထြက္သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခဲြၾကာခဲ့ၿပီ။
မိသားစုအတြက္ ေစ်းဝယ္ထြက္ေပးသူမွာ တစ္ဆယ့္ေလးႏွစ္အရြယ္ သမီးလတ္ ဆိုဖီယာ။ ဆိုဖီယာအား လမ္းေပၚ တြင္ ေန႕စဥ္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဆိုဖီယာသည္ သိေဟာင္းကြၽမ္းေဟာင္းမ်ားအား ခါတိုင္းလို ရႊင္ရႊင္လန္းလန္း ေခါင္းညိတ္ႏႈတ္ဆက္ လွ်င္ အမ်ားစုက ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ၾက။ ဆိုဖီယာကမူ ထိုအျဖစ္ကို မသိသလိုပင္။ ဆပ္ျပာ၊ ဂ်ံဳ၊ တေဆး၊ အပ္ခ်ည္၊ ဆံၫွပ္၊ ၾ<ြကက္ေထာင္သည့္ ဒိန္ခဲ စသည့္ ဆိုဖီယာ ဝယ္သမွ် ကုန္ပစၥည္းမ်ားကလည္း တစ္အိမ္တက္ဆင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕စရာ သတင္း တစ္ပုဒ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

—-
အက္ရွ္ေလ ကယ္ထုတ္ခံရသည့္သတင္းကို ေနာက္ဆံုးမွ ၾကားသိရသည့္ လူေတြထဲ ၿမိဳင္ေဂဟာအိမ္သားမ်ား ပါဝင္ သည္။ သတင္းသယ္ေဆာင္လာသူမွာ ေပၚကီ။ ေရာ္ဂ်ာ၏ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြ။ အသက္ႏွစ္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ေပၚကီ၏ မ်ိဳး႐ိုးအမည္မွာ ‘အိုဟာရာ’ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပၚကီသည္ လူနီဘက္ႏြယ္သည္။ ေပၚကီ၏ ညာေျခေထာက္ႏွင့္ ညိဳ႕ သက်ည္းသည္ ေမြးရာပါ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသည္။ သို႕ေသာ္ သူသည္လည္း မုဆိုးေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေတာလိုက္ထြက္သည့္ အခါတိုင္းလိုလိုိ ေရာ္ဂ်ာ့ကို ေခၚသြားတတ္သည္။ ေပၚကီသည္ ေက်ာက္မီးေသြးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဖိနပ္တိုက္သည္။ ၿမိဳ႕ဝင္လမ္းမႀကီး ကုန္စံုဆိုင္ေရွ႕ တေနကုန္ထိုင္၍ တိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္။
အက္ရွ္ေလမိသားစုက ေပၚကီ့ကိုခင္ခင္မင္မင္ရွိသည္။ ေပၚကီကမူ ၿမိဳင္ေဂဟာလာလွ်င္ ဘယ္ေတာ့မွ် အိမ္ေရွ႕တံခါးမွ မဝင္။ အက္ရွ္ေလမိသားစုႏွင့္ ထမင္းတစ္ဝိုင္းတည္း ဘယ္ေတာ့မွ် ဝင္မစား။ ႏႈတ္နည္းသေလာက္ သစၥာရွိသူ။ သစ္ၾကားသီးေရာင္ ညိဳေမာင္းေမာင္း ေလးေထာင့္စပ္စပ္ မ်က္ႏွာေပၚမွ မ်က္လံုးနက္နက္မ်ားက လ်င္သည္။ ဇူလိုင္လ၂၂ရက္ နံနက္ခင္းတြင္ ၿမိဳင္ေဂဟာေနာက္ေဖးတံခါးသို႕ ဇီးကြက္ေအာ္သံေပး၍ ေပၚကီေရာက္လာသည္။ ေရာ္ဂ်ာႏွင့္ေတြ႕မွ ေရာ္ဂ်ာ့အေဖ သတင္းကို ေျပာသည္။
”မင္းေမေမ သိမွျဖစ္မယ္။ ေတာ္ၾကာ သူတို႕ေရာက္လာၾကေတာ့မွာ”
”ေပၚကီ၊ ခင္ဗ်ားကိုယ္တိုင္ေျပာဗ်ာ။ ေမေမလည္း ေမးစရာရွိမွာေပါ့”
ခန္းမထဲေရာက္လာၾကသည္။ ေရာ္ဂ်ာ့ေမေမ ေလွကားေပၚမွ ဆင္းလာသည္။
”ေမေမ၊ ေပၚကီက ေျပာစရာရွိလို႕တဲ့”
”ဦးေလး လြတ္သြားၿပီဗ်။ ရထားတြဲထဲ လူေတြဝင္လာၿပီး ကယ္ထုတ္သြားတာ”
ၿငိမ္က်သြားသည္။
”ဒဏ္ရာရတဲ့လူ ရွိေသးလား၊ ေပၚကီ”
”မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ ဘာမွ မၾကားမိဘူး”
ဘီတာအက္ရွ္ေလသည္ ေလွကားလက္႐ံုးတိုင္ကို ကိုင္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းေနရသည္။ လူနီမ်ား ႏႈတ္နည္းသည္ကို ဘီတာက်င့္သားရေနၿပီ။ ဘယ္သူေတြကမ်ား ခ်စ္လင္ကို ကယ္ထုတ္သြားသနည္းဟု ဘီတာ့မ်က္လံုးမ်ားက ေမးေနသည္။ ေပၚကီမ်က္လံုးမ်ားက အေျဖမေပး။
”မင္းဦးေလးေနာက္ကို လိုက္ၾကၿပီေပါ့”
”ဟုတ္တယ္ခင္ဗ်။ ေျပာၾကတာက ဦးေလးကို ဝင္ကယ္တဲ့လူေတြမွာ ဦးေလးေျပးဖို႔ ျမင္းပါ ပါလာတယ္တဲ့။ အဆင္ ေျပရင္ေတာ့ ျမစ္ကိုေက်ာ္ႏိုင္မွာပဲ”
ေက်ာက္မီးေသြးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ဘက္ မိုင္ေလးဆယ္အကြာတြင္ အိုဟိုင္းယိုးျပည္နယ္၊ အေနာက္ဘက္ မိုင္ေျခာက္ဆယ္ အကြာတြင္ မစၥစၥပီျမစ္ ရွိသည္။ အက္ရွ္ေလ့ကို ႐ံုးတင္ေနသည့္ ကာလရွည္ၾကာအတြင္းဝယ္ ဘီတာ့အသံလည္း အက္ကြဲလာ ခဲ့သည္။ ဘီတာ့ခမ်ာ အသက္႐ွဴဖို႕ပင္ ဖ်စ္ၫွစ္လာခဲ့ရသည္။
”ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေပၚကီ။ ေနာက္ဘာပဲ သိရသိရ လာေျပာမယ္ မဟုတ္လား”
”ဟုတ္ကဲ့” ဟု ေပၚကီ ဆိုသည္။ မ်က္လံုးမ်ားကမူ ”ဦးေလးလြတ္သြားပါၿပီ” ဟူ၏။
အိမ္ေရွ႕အဝင္ေလွကားေပၚမွ ေျခသံမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါသတႀကီးစကားသံမ်ားကို ၾကားလိုက္ရသည္။
”အေဒၚ့ကို ေမးၾကေတာ့မယ္” ဟုဆိုကာ ေပၚကီသည္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲျပန္ဝင္၊ ၾကက္ၿခံေနာက္မွ ၿခံစည္း႐ိုးကို ၿဖဲ၍ ထြက္ခြာသြားသည္။
အိမ္ေရွ႕တံခါးေပၚ တဒုန္းဒုန္းထုသံ ၾကားရသည္။ တံခါးေပၚ တပ္ဆင္ထားေသာ ေခါင္းေလာင္းေလးလည္း တခြၽင္ ခြၽင္ေဒါသသံ ေပးလာသည္။ တံခါးဒိုင္းခနဲ ပြင့္သြားၿပီး ခန္းမထဲ လူေလးေယာက္ ဝင္ခ်လာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မွာ ဗိုလ္ႀကီ ေမယူး။ မျမင္သာေအာင္ ခပ္ကြယ္ကြယ္ရပ္ေနသူကား အက္ရွ္ေလ၏ မိတ္ေဆြေဟာင္းႀကီး ရဲမွဴးဝူဒီေလယင္ဒက္ကာ။ အက္ရွ္ေလ့ ကို ႐ံုးတင္ေနစဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ရဲမွဴးႀကီး ေသာကေရာက္ခဲ့ရသည္။ စြန္႔စားဝံ့သူလည္း မဟုတ္။
”ဂြဒ္ေမာနင္း၊ မစၥတာ ေလယင္ဒက္ကာ” ဟု ဘီတာႏႈတ္ဆက္သည္။
”ကဲကဲ … မစၥစ္အက္ရွ္ေလ” ဟု ဗိုလ္ႀကီး စကားစသည္။ ”ျဖစ္ပံုကို ေျပာျပစမ္းပါဦး။ က်ဳပ္တို႕ကို အသိမေပးဘဲ တစ္ခုခုအုပ္ထားလို႕ကေတာ့ ခင္ဗ်ား မလြယ္ဘူး။ တြဲထဲဝင္လာၿပီး ခင္ဗ်ားေယာက်ၤားကို ကယ္ထုတ္သြားတာ ဘယ္သူေတြလဲ”
ဗိုလ္ႀကီးေမယူးအတြက္ ရဲဌာနမွ အလုပ္ထုတ္ေၾကာင္းစာႏွင့္ ႐ံုးတင္ရန္အတြက္ ဆင့္ေခၚစာတုိ႕ ေၾကးနန္းမွ လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ႀကီးေမယူး ကိုုယ္တိုင္သိသည္။ အီလီႏြိဳက္စ္ျပည္နယ္ ရွက္ဖြယ္ျဖစ္ခဲ့ရျခင္း လူဟားစရာျဖစ္ခဲ့ရျခင္းအတြက္ သူ႕ အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိသည္။ သူႏွင့္ သူ႕မိသားစုတို႕ ေယာကၡမအိမ္ ေျပာင္းေနရေတာ့မည္ကိုပင္ သူ ႀကိဳျမင္ေနၿပီ။ ေနာင္တစ္ႏွစ္လံုးလံုး သူ႕ဇနီးက မ်က္ရည္မိုးေစြေနေတာ့မည္။ ကေလးမ်ားကလည္း အတန္းထဲ ေခါင္းေဖာ္ရဲေတာ့ မည္မဟုတ္။ သူ၏ေဒါသႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်မႈကို ထြက္ေပါက္ေပးရန္ ၿမိဳင္ေဂဟာသို႔ ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္သည္။
ဘီတာအက္ရွ္ေလသည္ သူမ ဘာမွ မသိရပါေၾကာင္း နာရီဝက္ၾကာေအာင္ ရွင္းယူရသည္။ ယံုသူမရွိ။ ဗိုလ္ႀကီးေမယူး မယံု။ ရဲမွဴးလည္း မယံု။ နယူးေယာ့ခ္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုသို႕ သတင္းေရးပို႕သူကလည္း မယံု။ ဘီတာ့ကို မယံုဆံုးသူမွာ စပ ရင္းဖီးလ္မွ ဗိုလ္မွဴးစေတာ့ဇ္။ သမီးေလးမ်ား ေလွကားမွ ဆင္းလာၿပီး အေမကို အံ့ၾသတႀကီးၾကည့္ေနၾကသည္။ ဘီတာ့ေဘး နားတြင္ သားေရာ္ဂ်ာ။ ထိုစဥ္ နယ္ေျမေအးခ်မ္းသာယာေရး႐ံုးမွ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ ေၾကးနန္းကိုင္၍ ဝင္လာေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္္ေဆးမႈ ၿပီးဆံုးသြားရသည္။ လူအုပ္ျပန္သြားၾကၿပီ။ ဘီတာသည္ အေပၚထပ္တက္၊ အခန္းထဲဝင္ကာ အိပ္ယာေဘး ဒူး ေထာက္လ်က္သား အိပ္ယာဖံုးေပၚ မ်က္ႏွာေမွာက္ထားသည္။ ဘီတာ မငို။ သူမရင္ထဲ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ထြန္းမေန။ လွ်ိဳတစ္ ဖက္ကမ္းမွ ေတာလိုက္မုဆိုး၏ ေသနတ္သံကို ၾကားေနရေသာ သမင္မကေလးသာလွ်င္ သူမကုိုယ္တိုင္ ျဖစ္ေနေလသည္။

———
ႏွမမ်ားအား ေရာ္ဂ်ာက ”ကိုယ္လုပ္စရာရိွတာ သြားလုပ္ၾက” ဟုေျပာသည္။
”ေဖေဖ လြတ္သြားၿပီလားဟင္” ဟု ႏွမေထြး ကြန္စတင့္ေမးသည္။
”ထင္တာပဲ”
”ေဖေဖက ဘာသြားစားမလဲ”
”သူ႕ဖာသာ ရွာမွာေပါ့”
”ညေမွာင္သြားရင္ ေဖေဖ ဒီျပန္လာမွာလားဟင္”
”အငယ္မ လာခဲ့ … ထပ္ခိုးေပၚတက္ၾကရေအာင္” ဟု အလတ္မ ဆိုဖီယာလွမ္းေခၚသည္။

—–
ေနအတက္တြင္ ခါတိုင္းလိုပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ေဒါက္တာဂီလီ ေပါက္ခ်လာသည္။ ေဒါက္တာဂီလီသည္ မိသားစု၏ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ မိတ္ရင္းႀကီးျဖစ္သည္။ မိသားစုသည္ ေဒါက္တာ့ကို တစ္ခါတရံမွသာ လိုအပ္ေသာ္လည္း မိတ္ေဆြရင္းခ်ာႀကီးျဖစ္ေနခဲ့သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသေနရာတြင္ အက္ရွ္ေလ့ဘက္မွ ခုခံေျပာဆိုခဲ့သည္။ တရားခံအက္ရွ္ေလသည္ သူ၏လူနာလည္းျဖစ္၊ မိတ္ေဆြ လည္းျဖစ္ေၾကာင္း (အမွန္မွာ အက္ရွ္ေလသည္ လည္ေခ်ာင္းနာကိစၥေလာက္သာ ကုသခဲ့ဖူးသည္)၊ တရားခံႏွင့္ စိတ္ရင္းအတိုင္း စကားမ်ားစြာ ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း (အမွန္မွာ အက္ရွ္ေလႏွင့္ ေဒါက္တာတို႕သည္ သတၲဳတြင္းလုပ္သားမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ အ ဆုတ္နာ၊ မူးေမာ္လဲက်ျခင္း၊ ဆီလီကြန္မ်ားေသာ ေရာဂါအေၾကာင္းတို႔ေလာက္သာ ေဆြးေႏြးခဲ့ဖူးသည္)၊ ထို႔ေၾကာင့္ အက္ရွ္ေလ့ တြင္ လင္စင္းအေပၚ မလိုမုန္းထားစိတ္မ်ိဳး မရွိသည္ကို သူေကာင္းေကာင္းသိေၾကာင္း အခိုင္အမာခုခံသြားခဲ့သည္။
ဘီတာအက္ရွ္ေလသည္ ေဒါက္တာ့အား ဟာလာဟင္းလင္းဧည့္ခန္းထဲ ေခၚလာခ့ဲသည္။ ဧည့္ခန္းထဲဝယ္ စားပြဲတစ္လံုး၊ ဆိုဖာတစ္လံုးႏွင့္ ကုလားထိုင္ႏွစ္လံုးသာ ရွိသည္။ ေဒါက္တာဂီလီသည္ ဘီတာ့ကိုၾကည့္ရင္း ‘သမီးမ်ားထဲမွ အေက်ာ့ရွင္းဆံုး’ ဆုိေသာ မီလ္တန္၏ စကားလံုးမ်ားကို သတိရေနသည္။ ဘီတာ၏ ျပာအက္ေနေသာအသံႏွင့္ အသက္႐ွဴက်ပ္ေနျခင္းကိုပါ သတိျပဳမိေနသည္။ စားပြဲေပၚ ေဆးဘူးကေလး တင္လိုက္သည္။
”အညႊန္းအတိုင္း ေသာက္ေနာ္။ အိမ္မွာ သမီးေတြကလည္း အၿပိဳင္းအ႐ိုင္းဆိုေတာ့ သူတို႕လိုပဲ က်န္းမာေအာင္ ဂ႐ု စုိက္။ ေရေလးနည္းနည္းထည့္ ေဆးထည့္ၿပီးေသာက္ပါ။ ေဆးက သံဓာတ္အတြက္”
”ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္”
ေဒါက္တာ့မ်က္လံုးမ်ား ၾကမ္းေပၚစိုက္ၾကည့္ေနၿပီးမွ ႐ုတ္တရက္ မ်က္လံုးလွန္၍ ေျပာသည္။
”အံံ့ၾသစရာပဲေနာ္၊ မစၥစ္အက္ရွ္ေလ”
”ဟုတ္ပါတယ္ ေဒါက္တာ”
”ဂြၽန္က ျမင္းစီးတတ္လို႕လား”
”ငယ္ငယ္တုန္းက စီးခဲ့တယ္ ထင္တယ္”
”အင္း … ေတာင္ဘက္ကို သြားမွာေပါ့။ သူ စပိန္လို ေျပာတတ္လား”
”မေျပာတတ္ဘူး”
”မကၠဆီကို ကိုမေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဒီႏွစ္မွာ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေတာ့ သူသိမယ္ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ။ သူ႕အေၾကာင္း ႏို႕တစ္ဘုတ္ေပၚ တင္ၾကေတာ့မွာ။ က်ဳပ္ဆီေတာင္ လာၿပီး ေမးၾကျမန္းၾကေသးတယ္။ သူ႕ခႏၶာကိုယ္ေပၚမွာ ဒဏ္ရာတို႔ အမာ ရြတ္တို႕ ရွိသလားေပါ့၊ က်ဳပ္ဘာမွ မသိဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ သူ႔ကို အသက္ေလးဆယ္လုိ႔ ေရးထားတယ္။ သူ႕ၾကည့္ရတာ အနည္းဆံုးေတာ့ သံုးဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၿပီ။ ဆံပင္ျမန္ျမန္ ရွည္ပါေစ ဆုေတာင္းရတာပဲ။ သူလြတ္မွာပါ မစၥစ္အက္ရွ္ေလ။ လြတ္မယ္လို႕ က်ဳပ္ေသခ်ာေျပာရဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ က်ဳပ္ကူညီႏိုင္မယ့္ ကိစၥမ်ိဳး ရွိရင္လည္းေျပာပါ”
”ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ေဒါက္တာ”
”ေရွ႕ေလွ်ာက္ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ပါ မစၥစ္အက္ရွ္ေလ။ ေရာ္ဂ်ာက ဘာလုပ္ခ်င္လဲ”
”ဆိုဖီယာ့ကို သူေျပာတာက သူရွီကာဂိုကို သြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္တဲ့”
”ဟုတ္ၿပီ၊ ဟုတ္ၿပီ၊ ဒီညေျခာက္နာရီ က်ဳပ္ကိုလာေတြ႕ဖို႕ ေျပာလိုက္ပါဗ်ာ”
”ဟုတ္ကဲ့၊ ေျပာလိုက္ပါမယ္”
”က်ဳပ္ဇနီးက ေမးခိုင္းလိုက္တယ္။ လိုအပ္တာမ်ား ရွိသလားတဲ့”
”မရွိပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။ ေဒါက္တာ့ဇနီးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”
တိတ္သြားၾကျပန္သည္။
”ထူးထူးျခားျခားပဲေနာ္ … မစၥစ္အက္ရွ္ေလ”
”ဟုတ္ကဲ့” ဘီတာ့ ျပန္ေျဖသံေလး တိုးတိမ္ေနသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားဝယ္ အဆန္းတၾကယ္အရာတစ္မ်ိဳး ေလထဲဝဲ ခိုေနခဲ့သည္။

 

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.

   Send article as PDF