ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား ကမၻာ့အေအးပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႕ရႇိရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ခန္႕မႇန္းခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏႇစ္တြင္ ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၄၅ ဂီဂါ၀ပ္မႇ ၅၀ ဂီဂါ၀ပ္ခန္႕ကို အေအးပိုင္းေဒသမ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းမႇစလ်ႇင္ ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈမႇာလည္း ယူရို ၇၅ ဘီလီယံထိ ရႇိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

cold

ဖင္လန္ႏိုင္ငံရႇိ VTT နည္းပညာဆိုင္ရာသုေတသန႒ာနမႇ သုေတသနပညာရႇင္  Tomas Wallenius   က ဤအရာသည္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမ္းလြန္ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ အက်ိဳးဆက္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားစရာအခ်က္မ်ားစြာရႇိေသာ္လည္း အေအးပိုင္းေဒသ ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈေစ်းကြက္မႇာ ၁၀ ဆခန္႕ ပိုမိုႀကီးမားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ကမ္းလြန္ ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမႇာ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္ေနဆဲသာျဖစ္ေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေသာ အေအးပိုင္းေဒသ ေလစြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားမႇာမူ အဆင္သင့္ရႇိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေအးပိုင္းေဒသ၏ လူဦးေရနည္းပါးျခင္းႏႇင့္ ေလတိုက္ခတ္မႈေကာင္းမြန္ျခင္းတို႕သည္ ေလစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာေစသည္။ ၄င္းေဒသမ်ား၌ ေဆာင္းရာသီ ေလတိုက္ခတ္ႏႈန္းသည္ ေႏြရာသီထက္ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ေအးေသာေလထု၏ သိပ္သည္းဆမႇာ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈကို ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေစသည္ကို ေတြ႕ရႇိရပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တာဘိုင္ဒလက္မ်ား ေရခဲဖံုးလႊမ္းျခင္းကိုမူ မ်ားစြာၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေရခဲဖံုးလႊမ္းမႈေၾကာင့္ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈကို တစ္ႏႇစ္လ်ႇင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမႇ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရခဲအရည္ေပ်ာ္ေစေသာ စနစ္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္ ၄င္းအားနည္းခ်က္ကို ဖာေထးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရပါသည္။
ကမၻာ့ဘ႑ာေရးအေျခအေနမ်ားအရ စြမ္းအင္ရရႇိမႈဆိုင္ရာ ရင္းႏႇီးျမဳပ္ႏႇံမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေငြေၾကးရႇာေဖြရန္မႇာ ပိုမိုခက္ခဲလာေသာ္လည္း လ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏႇင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားမႇာ သန္႕ရႇင္း ေသာစြမ္းအင္ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေလစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမႇာ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစသည့္အျပင္ ကုန္က်စရိတ္ကို ခန္႕မႇန္းတြက္ခ်က္ရန္ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ရႇိေနေၾကာင္း သိရႇိရေပသည္။

Source:www.sciencedaily.com/release/2013/05/13052809111

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF