အင္း…………….

တစ္လွမ္းခ်င္းစီ ေရွ႕ဆက္လာခဲ့တာ ျပခန္း သံုးေတာင္ ေရာက္လာပါၿပီဗ်ာ

ဒါကေတာ့ ျပခန္း သံုးက ကဗ်ာေလးေတြပါ။

စာသားနဲ႕ပါ တြဲတင္ထားပါတယ္။

ၾကည့္ရႈ ခံစားၾကပါကုန္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အာဇာနည္ ဗိမာန္ (အမ်ားျပည္သူအတြက္လဲ ဖြင့္ေနၿပီေနာ့ )

အာဇာနည္ဗိမာန္

ေၾသာ္…အေဆာင္ေဆာင္နန္းေတြ ၾကငွန္းေတြႏွင့္ေနွာ
အေခါင္မျမန္းခင္က
ေအာင္စာတန္းခ်ိဳ႕ေစဘုိ႔၊ ေအာင္ပန္းညွိဳ႕ရရွာတဲ့
ေတာင္တမန္း တို႔ဗမာမွာ အေဟာင္းသံသရာအငုတ္ေတြႏွင့္
ေအာင္ဆန္းတို႔ မသာမယာဟာ ၄င္းကံၾကမၼာ အလုပ္ေပထင့္
ေသာင္းျမန္မရဏာ စမုတ္မွာေတာ့ ခ်ဳပ္သနဲ႔ယင္းအလိုတြင္
ေဒါင္းလံပု၀ါအုပ္ပါလို႔ က်ဳပ္ျဖင့္သၿဂႋဳလ္ခ်င္။

ေၾသာ္…တပည့္အရင္းေတြမို႔
က၀ိမကင္းႏိုင္ဘူးကြဲ႕
သတိကင္းကာ မ်က္ရည္က်က်ၿပီး
ခက္ကၿပီ လက္ဆည္လုိ႔မရႏိုင္ဘူ႕
ေသာက ဗေလာင္ဆူေတာ့
ေတာင္ဇမၺဴ ပုဂံေခတ္ဆီက
ယေခါင္မူ ယမန္သနစ္ေတြေပါ့
ရန္အျဖစ္မကြဲ႕ မေႏွးသေနာ္ တေသာင္းဒီဇမၺဴ ရမ္းေနၾက
က်န္ရစ္ကဲ့ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူရဲ႕နန္းကိုျဖင့္
လူၾကမ္းဒျမေတြ ၾကမ္းလာရမ္းလာတဲ့ အေရးတြင္မွ
ေဘးအေပါင္းႀကီးစြာ ေ၀ဒနာအစံုနဲ႔
ေသြးေခ်ာင္းစီးကာ ေသပံုရွာရဲ႕ျပင္
ေရႊျမန္မာဘံုမွာ အမင္းမင္းသမၼတေတြနဲ႔
သတင္းလွတဲ့ အင္း၀ရာဇာအမြန္ သာလြန္မင္းကိုမွ
သားရင္း ရွင္တရုတ္ကယ္က
ရွင္ဘုရင္လုပ္မယ္ အက်ယ္ဇယားတြင္ျဖင့္
ဒ၀ယ္သားေတြ ဗိုလ္၀င္ခံလို႔မုိ႔
ဟိုအယင္ယမန္ နန္းေတာ္စီးစဥ္က
အပ်က္ႀကီးပ်က္ကာ အသက္ခႏၶာေတြဆံုးပံုနဲ႔
တထံုး ေနာက္တနဲမွာေတာ့
မင္းရဲ ရ ႏၱမိတ္ခမ်ာမွာ ညီသနင္းေပေပါ့
ျပည္မင္း ဂုဏ္ခံလို႔
မႈန္မႈန္ဆန္ဆန္ ပုန္ကန္တဲ့အတိုင္းရဲ႕ျပင္
မြန္တိုင္းနယ္ ေရႊျပည္တခြင္မေတာ့
ဓမၼေစတီဘုရင္ လက္ထက္တုန္းဆီက
လက္ရံုးရည္ တသိန္လွ်မ္းေပတဲ့
သမိန္ပရမ္းဆိုသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျဖင့္
မဟုတ္တရုတ္အေကာင္ ေတေလတေစၦကိုက္တာနဲ႔
ေၾသာ္..ေဖြေဖြရွာရွာ မေက်စရာေပေပါ့ေႏွာ
မေရမရာ ေသရြာဆိုက္သလိုပါ့
အခိုက္ အခါတူလို႔မို႔
ဆရာတမူ မၾကာမၾကာလြမ္းရပါတဲ့
ဘမရာအဆူဆူ ၾကာၾကငွန္းေတြႏွင့္
ျမန္မာဇမၺဴ အညာမန္းတြင္ျဖင့္
ငါတလူ ငါသရမ္းေရာ့မဟဲ့လို႔
သာခန္း ပလႅင္ညႊန္းၿပီး
ျမင္ကြန္းပိုင္ သူပုန္ထစဥ္က
ၾကံဳရသူ မသာေတာ္ႏွင့္
ပမာေသာ္ တူတယ္လို႔ႏႈိင္းမိတယ္
ရိုင္းသနဲ႔ အတိတ္ယခင္လုိေနာ္ကြယ္
စစ္ကိုင္းတပဲ့ ဂိုဏ္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔
မႈိင္းရဲ႕စိတ္ထင္။

မင္းစိတ္မင္းမာန္ အႀကံအဖန္တင္းလိုက္ပံုက
အဂၤလိပ္ ယင္းဂ်ပန္ ႏွစ္တန္ရွင္းပါလို႔
ရန္ခပင္းကိုတဲ့ ေမာင္းကာႏွင္
ေဒါင္းျမန္မာတခြင္မွာျဖင့္ အထက္ယခင္သေဘာ
(အိုကြယ္) တေတာင္းရာဇ၀င္ကိုတဲ့ ဆက္ခ်င္သေကာ။

နန္းၿမိဳ႔တည္ရန္
မွန္းလို႔ ရည္ကာသန္တဲ့
ညီလာခံ ဗိုလ္ရႈပြဲတြင္မွ
ထိုထိုလူ႔ခပဲကို မၾကည္ညိဳတဲ့
၀သီအလို တေျဖးေျဖးရူးမဟဲ့လိ႔ု
တေႏြးေႏြးမူးမူးၿပီး ေခြးဘီလူးလိုအေကာင္မိုက္ေတြက
ေၾသာ္…အေမွာင္စရိုက္ကယ္ႏွင့္
ေျပာင္ေျပာင္ပဲ မိုက္မေပါ့လို႔
ေျဗာင္ကိုက္သဟာမွာ ယာယီယၾတာအခ်ိန္နဲ႔ ဇာတာမွိန္လို႔မိ႔ု
ဂနာမၿငိမ္ တာ၀တႎယြန္းၾကေပါ့
ေျဖမၾကည္ ေနရီေတာ့လြမ္းေစဘို႔
ျမန္မာ့ျပည္ေပၚကို ဓမၼစည္ေတာ္ရြမ္းခ်ိန္မို႔
အစြမ္းကုန္ သည္တစ္ခါျဖင့္
ျပည္ရြာ ညီညာဘို႔အလုပ္ေပေပါ့
သုသာန္ တံခြန္ေစာင္းရရွာတဲ့
ရုပ္အက်န္ ခုနစ္ေလာင္းရယ္ႏွင့္
အလြန္ေကာင္းစြာ ကမၻာတည္မည့္
အာဇာနည္ ဗိမာန္ပုထိုးကိုျဖင့္
ပါရမီ အဓိ႒ာန္တမ်ိဳးရယ္ႏွင့္
ရွိခိုးကာ ဆရာကန္ေတာ့ခ်င္ရဲ႕
ျမန္မာမေတာ့ ပူစရာဘုိ႔
တဗ်ဴဟာ ေအာင္ခမန္းတြင္မွ
လူမသမာ အေမွာင္သန္းခ်ိန္မို႔
ေသာင္ကမ္းမုိ႔မုိ႔ဆီက
ေဖာင္နန္းကုတို႔ႏွင့္
အေၾကဒဂံုတည္းဟူေသ ေရစုန္ေမ်ာေလရဲ႕
ေၾသာ္…ေတာင္နန္းေျမာက္နန္း အေဆာင္ေဆာင္ၾကငွန္းနဲ႕
အေခါင္မျမန္းရခင္က ေအာင္ပန္းညွိဳ႕ရရွာတဲ့
ေအာင္ဆန္းတို႔ ေသပံုႏွေျမာ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဇြန္လ ေရာက္ၿပီမို႕

“ဇြန္လ ေရာက္ျပီမို႔ ´´

မိုးေလးက
ဖဲြကာသည္းကာ ရြာေနပါလည္း
ေပ်ာ္ကာေမာကာ သြားလာသူငွာ

အျဖဴအစိမ္း အလွေတြထိန္းလို႕
ေဘးကလြယ္အိတ္ ေက်ာမွာပိုးတသြယ္

ဒီလို ဇြန္လ ထိုကာလမွာ
အျမဲျမင္ရ ဤျမင္ကြင္းက
မရိုးႏိုင္စရာ ဟိုးေရွးထဲကပါ

နယုန္လအခါ စာျပန္ပဲြသဘင္နဲ႔
စံပယ္ ျမတ္ေလး ပြင့္လွရာသီ
ဇြန္လ အခါေရာက္ေလျပီ။

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အေျပာင္းအလဲ

 

အေျပာင္းအလဲ

မေန႕က…
လူတခ်ိဳ႕ ေတြ နဲ႔ ဆံုခဲ့တုန္းကေပါ့…

သူတို႔ရဲ႕ စစ္မွန္ ခ်ိဳသာတဲ့ စကားေတြက ကိုယ့္ကို အားၿဖစ္ေစခဲ့…
သူတို႔ရဲ႕ စ

About Mr. MarGa

Mr. MarGa has written 85 post in this Website..

နတ်ပြည်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာ သရေစည်သူ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ နေမျိုးဗလကျော်သူ ဝဏ္ဏကျော်ထင် သီရိပျံချီ အလင်္ကာကျော်စွာ သီဟသူရ အောင်ဆန်းသူရိယ ဦးမာဃ CJ # 9292010