တခါတုန္းက ဟိုးျမန္မာျပည္၏အထက္ပိုင္း

ၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕ကိုဆက္သြယ္ထားေသာ ဟိုင္းေဝး

ေခၚ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး ၏ အနီးတြင္ရြာႀကီး

တရြာရွိေလသည္။ အႏွီးထိုရြာႀကီးတြင္ ဦးဝတုတ္ဆိုသူ

ရြာသားႀကီးတေယာက္ရွိေလ၏။တဖန္အႏွီးရြာသားႀကီး

ဦးဝတုတ္၌ ေမာင္ခင္လတ္ဆိုေသာ သားတစ္ဦးရွိေလသည္။

(ဤသိုဆိုရေသာ္ မန္းကဇာတ္ထဲမွ မဟုတ္ေၾကာင္းထင္ရွားေလသည္။)

ဆိုရေသာ္အႏွီးဦးဝတုတ္သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ဆိတ္ဝင္စား၍ (အရင္းျပဳတ္၍)

ဝါႆနာပါေသာစားေသာက္ဆိုင္ကိုရွိသမ်ွေသာေျမယာမ်ားကို အရင္းျပဳ၍

အထက္တြင္ဆိုခဲ႕ေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးႏွင့္မနီးမေဝးတြင္ဆိုင္ကို

ေဆာက္လုပ္လ်က္ မိမိတတ္က်ြမ္းေသာ အစားအစား(ရိုးရာအစားအစာ)

မ်ားကိုမိမိကိုယ္တိုင္သာမက ရြာရွိ အလုပ္အကိုင္မရွိေသာလူငယ္ က်ား+မ

မ်ားေခၚယူကာဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေလသည္။

ဆိုင္ သို႕လာေရာက္စားေသာက္သူမ်ားအလြယ္တကူလာေရာက္စားေသာက္

နိုင္ရန္ နွင့္မိမိဆိုင္ေရာင္းေကာင္းရန္မိမိတတ္သမ်ွ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္စြမ္း

ရွိသမ်ွျဖင့္ အားထုတ္၏။ အေဝးေျပးကားလမ္း၏ခပ္လွမ္းလွမ္းအတြင္းပိုင္ဆိုေတာ့

ကားဆရာမ်ားမသိလိုက္ဘဲေက်ာ္မသြားေစရန္ အသြားအျပန္လမ္းေဘး ဆိုင္ႏွင့္

တမိုင္သာသာေလာက္ကပင္ ဦးဝတုတ္ ဆိုင္သို႕ ဆိုသည့္လမ္းညႊန္ဆိုင္ဘုတ္ကို

ေထာင္၏။တဖန္ႏွစ္ဖာလုံခန္႕ဆက္သြားလ်ွင္အလားတူ ဆိုင္ဘုတ္မ်ိဳးကိုထပ္ေထာင္၏။

ဤသို႕နွင့္လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားသည္ ဦးဝတုတ္၏ဆိုင္ဘက္သို႕ေကြ႕ဝင္သည္ထိ

ေထာင္ထားေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ျမင္ရေသာကားဆရာမ်ားသတိျပဳမိ၍ဆိုင္သစ္ကိုေတာ့

စမ္းစားၾကည့္မယ္ ဟုဆုံးျဖတ္လ်က္ဝင္လာၾကကုန္၏။

ဝင္လာကုန္ေသာ ကားဟူသမ်ွကိုႀကိဳဆိုေရးအဖဲြ႕ကႀကိဳဆိုေနရာေပးလ်က္

ကားတစီးရပ္နားပါက ျပဳလုပ္ေပးေလ့ရွိေသာ ေရခ်ျခင္း ေလေပါင္ခ်ိန္ျခင္း

အစရွိသည္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေစ၏။ ကားဆရာမ်ားကား သေဘာက်လ်က္

ဆိုင္တြင္းသို႕ဝင္လာၾက၏။ ဆိုင္အဝေရာက္ေသာ္ၿပံဳးရႊင္ေသာအမူအရာျဖင့္

ဦးဝတုတ္ကိုယ္တိုင္ ခါးညႊတ္လ်က္ ေလာကဝတ္ျပဳကာႀကိဳဆိုေနရာခ်ထားေပး၏။

အစားအေသာက္စီမံေဆာင္ရြက္ရာ၌လည္းအေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆုံး ပစြည္းမ်ား

နွက့္သာေဆာင္ရြက္ေစ၏။လတ္ဆက္ေသာပစြည္း အေကာင္းဆုံးပစြည္းမ်ားကိုသာ

စီမံေဆာင္ရြက္၍အစားအေသာက္ဟူသမ်ွအကုန္ေကာင္း၏ဟူေလသည္။

လာေရာက္စားေသာက္ၿပီးပါက မိမိဆိုင္လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားအား

ေမးျမန္းလ်က္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါမည္ကတိျပဳလ်က္ ေဆာင္ရြက္၏။

စားေသာက္ဆိုင္အေၾကာင္းကိုလည္း မိမိအေပါင္းအသင္းမ်ားကိုလည္း

ေျပာေပးပါဟု ဆိုလိုက္ေသး၏။

သို႕ဆိုရင္းနွင့္ဦးဝတုတ္၏ ဆိုင္မွာတျဖည္းျဖည္းလူသိမ်ားလ်က္ စားသူမ်ား

စည္ကားလ်က္ရွိေနေတာ့၏။မည္မ်ွလူသိမ်ားဆိုပါကအေဝးရွိၿမိဳ႕ေပၚရွိလူမ်ားပင္

လ်ွင္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒင္နားပဲြေသာ္၎ဘက္ေဒးပဲြေသာ္၎အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး

ေပးလ်က္တကူးတကလာေရာက္အားေပးၾကကုန္ေလ၏ ဟူသတည္း။

သို႕ဆိုရပါလ်ွင္က်န္ပ္တို႕၏ေမာင္ခင္လတ္ကာအသို႕ရွိသနည္းဟူမူကား

ဖခင္၏စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းအဆင္မေျပစဥ္က ရြာရွိ ဇနပုဒ္ေက်ာင္း၌သာစာသင္ရ၏။

စီးပြားေရးအဆင္ေျပလာေသာအခါ ၿမိဳ႕ေက်ာင္း ေဘာ္ဒါ ဟုဆိုအပ္ေသာ

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း၌ဟန္က်ေန၏။ နဂိုကလည္းဦးဝတုတ္ကဲ႕သိုဥာဏ္ရည္ေသြး

ပါလာသည္မို႕ စာအလြန္ေတာ္သည္ဟူ၏။

၁၀တန္းေအာင္၍ေဆးေက်ာင္းအမွတ္မွီေသာ္လည္း စီးပြားေရး ေသြးပါလာသူ

သားအဖနွစ္ဦးသည္ စီးပြားေရး ပညာသာပိုမိုသင္ၾကားရန္သေဘာညီလ်က္

စီးပြားေရးတကၠသိုလ္သို႕တတ္ေလသည္။

ဦးဝတုတ္မွာေမာင္ခင္လတ္၏ႀိဳကိဳးစားအားထုတ္မူ႕ ပညာရည္ျပည့္ဝပါက

မိမိဆိုင္ထက္ပိုမိုႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာဆိုက္ႀကီးမ်ားျမန္မာျပည္အႏွံဖြင့္လွစ္ေစလ်က္

ေဆာင္ရြက္ေစမည္ဟုသေဘာပိုက္လ်က္ရွိ၏။ဦးဝတုတ္၏ဆိုင္လည္းတစတစတိုးတတ္

ႀကီးပြားလ်က္ရွိေနလ်က္ရွိ၏။

ေမာင္ခင္လတ္သည္ဖခင္တတ္နိုင္သည္အေလ်ာက္ မိမိဘက္မွလည္းပိုမိုႀကိဳးစား

သင္ယူ၏။စာေမးပဲြတိုင္ဂုဏ္ထူးမွတ္ကိုေက်ာ္လြန္ခ်ည္းသာပင္။ ဖခင္ကလည္းအားေပး

မိမိကလည္းအဆုံးထိသင္ယူမည္ဆိုကာခရီးႏွင္ေလသည္မွာစီးပြားေရးပါရဂူေဒါက္တာခင္လတ္

ဘဝသို႕ အရွင္ေမြး ေန႕ခ်င္းႀကီးျဖစ္လာေလသတည္း။

ေမာင္ခင္လတ္ (ဝါ)ဆဒါက္တာခင္လတ္သည္ကားစီးပြားေရးပညာရွင္တဦးအျဖစ္ ထင္ေပၚ

ေပၚေက်ာ္ၾကားလ်က္ နိုင္ငံအသီးသီးမွပင္မိမိတို႕ နိုင္ငံစီးပြားေရးအက်ိဳးအတြက္အလို႕ဌာ

လာေရာက္ေဟာေျပာေစရန္ဖိတ္ၾကားျခင္းကိုပင္ခံရေလသည္။

ယူအက္စ္ ယူရို ဂ်ပန္ ကိုရီးယား အစရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားမွအမ်ားဆုံးဖိတ္ၾကားခံရသည္ကို

ကမၻာေပၚရွိသတင္းမီဒီယာမ်ားကို တခ်က္မ်ွၾကည့္ရုံ ျဖင့္သိရွိနိုင္ေပသည္။

စီးပြားေရးခ်ိနဲ႕ေသာ အာဖရိက အာရွေဒသ နိုင္ငံမ်ားကမူ ေဒါက္တာခင္လတ္ကို

မဖိတ္ဝံ႕ ။၎တို႕၏ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အင္မတန္ျမင့္မားလွေသာပညာရပ္မ်ားကို

နားလည္နိုင္စြမ္းမရွိပဲ မိမိတို႕သာလ်ွင္နွိမ့္ပါးလွေသာနိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္

ေထာင္သလိုျဖစ္မည္ဟုယုံၾကည္လ်က္ မဖိတ္ဝံ႕ျခင္းျဖစ္မည္ဟု ေကာလဟာလ သတင္း

သိုးသိုးသန့္သန္႕ထြက္ဘူး၏။

ဦးဝတုတ္ကားဒုကၡေရာက္ေလၿပီ။ဤကားအျခားမဟုတ္ ဆိုင္သိုလာေရာက္စားသုံးသူနည္းသြား

ျခင္းေပတည္း။ဤသို႕နည္းပါးပါကဝင္ေငြက်ဆင္းသည္မွာ ကေလးပင္သိေလာက္ေပသည္မဟုတ္

ပါေလာ။ဝင္ေငြက်ဆင္း၍အျမတ္နည္းသည္မွာလည္း တိုက္ရိုက္အခ်ိဳးက်သည္မွာေျပာဖြယ္ရာမရွိေပ။

ဦးဝတုတ္ကားမပူေခ်။သူ၌ကမၻာေက်ာ္စီးပြားေရးပညာရွင္သားတစ္ဦးရွိေလသည္ မဟုတ္ပါေလာ?

ဥေရာပေရာက္သားအားအျမန္ဆုံးလာေရာက္လ်က္မိမိဆိုင္အားလာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕ေပးပါရန္ သတင္း

ပါးလိုက္ေလေတာ့သတည္း။

ေဒါက္တာခင္လတ္လည္း မိမိကိုေက်ြးေမြးသုတ္သင္လ်က္ပညာသင္ၾကားေပးခဲ႕ေသာဖခင္ႀကီးအား

ပစ္ထားမိပါတကားဟု ဆင္ျခင္လ်က္ မ်ားစြာဝမ္းနည္းမိၿပီး အဖရွိရာတိုင္ျပည္သို႕ ဂ်က္ေလယဥ္ပ်ံ

စီးလ်က္ျမန္မာျပည္သို႕ ျပန္လာခဲ႕ေလသည္။

ေရာက္လ်င္ေရာက္ခ်င္းအေျခအေနရပ္ရပ္ကိုစနည္းနာသည္။ဆိုင္၏အေျခအေနကိုသုံးသပ္သည္။

အေျဖကားေတြ႕ေလၿပီ။ခ်က္ခ်င္ဖခင္ႀကီး ဦးဝတုတ္အားေခၚသည္။ ေနာက္တြင္ကားမိမိေတြ႕ရွိခ်က္အား

ေအာက္ပါအတိုင္းရွင္းျပေနေလေတာ့သည္။

“အေဖ ခုလို အေဖ့ဆိုင္ကိုလူဝင္နည္းတာ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ပါ။ခုၾကည့္ ဒီဘက္တလႊား

မွာအေျခအေနမတည္ၿငိမ္ဘူး။တိုက္ပဲြျဖစ္တယ္။လူေတြသြားလာရတာမလုံၿခံဳေတာ့မျဖစ္တဲ႕ကိစၥကလဲြၿပီး

မသြားလားေတာ့ဘူး။ဒီလိုအသြားအလာနည္းလို႕လဲလူေတြစီးပြားေရးမလုပ္နိုင္ဘူး။ဒီေတာ့အားလုံးကလဲ

ေခ်ြတာလာၾကတယ္။ဒီေတာ့အေဖ႕ဆိုင္ေရာင္းအားက်သြားရတာေပါ့။ဒါေပမဲ႕အေဖ့စီးပြားေရးမပ်က္ေအာင္

ထိန္းနိုင္မဲ႕နည္းလမ္းသားေတြ႕ထားပါတယ္။အေဖလုပ္ခ်င္မလုပ္ခ်င္ေပၚမွာမူတည္တယ္”

“ဟာ ငါ့သားပညာရွင္ေျပာတာအေဖလက္မခံလို႕ရမလား။နိုင္ငံတကာမွာေတာင္လကခံၾကတာပဲ။

ငါလိုေတာသားတေယာက္က နားမေထာင္ရင္ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ေျပာကြာ မင္းေျပာတဲ႕အတိုင္းငါ

လုပ္ပါ့မယ္ကြာ။ဒါမွငါ့ဆိုင္ေလးကိုအဒြန္႕ရွည္ရွည္နဲ႕ဖြင့္နိုင္မွာမို႕လား”

“နံပါတ္ တစ္ အေဖ႕ရဲ႕ဆိုင္ကိုလမ္းညႊန္တဲ႕ဆိုင္းဘုတ္ေတြအကုန္လုံးျဖဳတ္ပစ္ရမယ္။

တခုပဲထားရင္လုံေလာက္ပါတယ္။အေဖ့ဆိုင္ကိုလူေတြသိၿပီးသားပဲ။ဆိုင္းဘုတ္ခြန္သက္သာ

သြားတာေပါ့။”

“နံပါတ္ႏွစ္ အေဖကိုယ္တိုင္ဘာခရီးဦးႀကိဳစရာလိုမလဲ။အေဖကိုယ္တိုင္စဖိုေဆာင္ကိုဝင္ ခ်က္

ေပး။လက္ရွိစဖိုမႈးေတြကိုအနားေပးလိုက္။ဧည့္နည္းေတာ့အေဖတေယာက္နဲ႕လုံေလာက္ပါတယ္။

အျပင္ကႀကိဳဆိုေရးေတြလဲအနားေပးလိုက္။ဒီဆိုင္ကိုလာတာစားဖို႕လာတာပဲ။ဒီေလာက္လုပ္ေပးစရာ

မလုိပါဘူး။ဒီေတာ့ဝန္ထမ္းေလ်ာ့ရင္လစာေပးရသက္သာသြားမယ္။”

“နံပါတ္သုံး အေဖသုံးတဲ႕ပစၥည္းေတြကအားလုံးပထမတန္းးစာခ်ည္းပဲ။နဲနဲ ကြာလတီေလ်ာ့ရံုနဲ႕

အရသာေလ်ာ့မသြားပါဘူး။ဒီေတာ့ေစ်းဖိုးသက္သာမယ္”

“အေဖဒီသုံးခ်က္ကိုလိုက္နာယုံနဲ႕ဆိုင္ကို ဒီလိုဆိုးရြားတဲ႕အေျခအေနကေနကယ္တင္နိုင္မယ္”

“စိတ္ခ် ငါ့သားအႀကံေပးတဲ႕အတိုင္းအေဖလုပ္မယ္ကြာ”

သို႕နွင့္စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာခင္လတ္ ေလယဥ္စီး၍ ေဟာေျပာရန္က်န္ေနေသာ

ဥေရာပနုိင္ငံသို႕ျပန္လည္ခရီးဆက္ေလသည္။

ဦးဝတုတ္ကားသားျဖစ္သူ စီးပြာရးးေပညာရငွ္ႀကီးေပးသည့္အႀကံတိုင္း ပထမဆိုင္းဘုတ္မ်ား

ျဖဳတ္၏။ဝန္ထမ္းေလ်ာ့၏။မိမိကိုယ္တိုင္ဝင္ခ်က္၏။အသုံးျပဳပစၥည္းမ်ားကြာလတီ ကိုေလ်ာ့၏။

လမ္းမေပၚ၌ကား ကားဆရာမ်ားလမ္းညႊန္ကိုမျမင္၍ေက်ာ္သြား၏။ျမင္၍ဝင္လာေသာသူမ်ားက

ဆိုင္သို႕ေရာက္ေသာ္ယခင္ဝန္ေဆာင္မူ႕မ်ားမေတြ႕ရ၍စိတ္တမ်ိဳးျဖစ္သြား၏။စားစရာလာခ်၍စား

ေသာက္မိသည္နွင့္ ယခင္လက္ရာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ေခ်တကား။

ဥေရာပေရာက္သားျဖစ္သူက အေဖ၏ဆိုင္အေျခအေနကိုသိခ်င္၍ဖုန္းဆက္ေမး၏။

“အေဖသားေျပာတဲ႕အတိုင္အဆင္ေျပလား”

“ေအးသားေျပာတာ တကယ္မွန္တယ္ေဟ့|သားေျပာတဲ႕အေျခအေနကဆိုးရြား လြန္း

လို႕ အေဖေတာ့ဆိုင္ပိတ္လိုက္ရၿပီ”

ဖတ္ဖူးတာေလးကိုသင့္ေလ်ာ္ေအာင္ျပန္လည္စီကုံးပါသည္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။

   Send article as PDF