ကမၻာ့ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မႇတ္သည့္စီမံခ်က္ကို Shenzhen တြင္ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏႇစ္အထိ ျပည္နယ္ ၇ ခုတြင္ စမ္းသပ္လုပ္ကိုင္မည့္ ၄င္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၅ ခုႏႇစ္အကုန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းအစုိုးရအေနျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္မႇ ၂၀၂၀ ခုႏႇစ္အတြင္း ျပည္တြင္းရႇိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမႇ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ထုတ္လႊတ္မႈကို ၄၀ မႇ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ေမ်ာ္မႇန္းထားေပသည္။

 

carb

ယခုအခါ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈေလ်ာ့ခ်ေရးဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားႏႇင့္ ရင္ဆုိင္ေနရလ်က္ရႇိၿပီး ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလ်ာ့ခ်ေရးစီမံခ်က္သည္ ကုမၸဏီမ်ားကို ၄င္းတုိ့၏လုပ္ငန္းမ်ားမႇ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏအား အဆင့္လုိက္ေလ်ာ့ခ်သြားေစရန္ တြန္းအားေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီမ်ားအား ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ ၁ ႏႇစ္လ်င္ ၁ တန္အထိခြင့္ျပဳထားၿပီး တစ္ဦးခ်င္းလုိအပ္ခ်က္အရ ၄င္းတုိ့အခ်င္းခ်င္း ေရာင္း၀ယ္မႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။   လက္ရႇိအခ်ိန္၌ ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ထုတ္လႊတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ႐ုံးအား  Shenzhen တြင္ ဖြင့္လႇစ္ထားကာ စက္႐ုံေပါင္း ၆၃၅ ႐ုံႏႇင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားပါ၀င္လ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး႐ုံးအေနျဖင့္ ပို့ေဆာင္ေရးကုမၸဏီမ်ားအျပင္ ဆီ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ ေက်ာက္မီးေသြး ႏႇင့္ လ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ား ပါ၀င္လာရန္ ေမ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရႇိရေပသည္။                 တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ယခုစမ္းသပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား  Shenzhen အျပင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဘဂ်င္း၊ ရႇန္ဟုိင္း၊ တန္က်င္း၊ ခြၽန္ကြင္းႏႇင့္ လက္ေအာက္ခံျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဟူဘုိင္ျပည္နယ္ႏႇင့္ ဂန္ေဒါင္း ျပည္နယ္တုိ့တြင္ပါ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိသည္။ Shenzhen  ျပည္နယ္အစုိးရကလည္း ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားအတြက္ တုိင္းတာခ်က္ ၁၀ ခုပါ စာတမ္းအားမႇီျငမ္း၍ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ရည္မႇန္းခ်က္မ်ားကို ေၾကျငာခဲ့ေပသည္။

၄င္းတုိ႕မႇာ –
•    သံမဏိ၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အလူမီနီယံႏႇင့္ မႇန္မ်ားထုတ္လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သုိ့ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈမ်ားျပားေသာစက္႐ုံမ်ား မ်ားျပားလာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊
•    အဆင့္အတန္းမမီေသာ စက္႐ုံအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ခြင့္ ေတာင္းဆုိမႈကို ျငင္းပယ္ရန္ႏႇင့္
•    ယခုလက္ရႇိ အသုံးျပဳလ်က္ရႇိေသာ ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္းျပစ္ဒဏ္မ်ားကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္
တုိ့ ျဖစ္ၾကပါသည္။

Source:http://www.bbc.co.uk/

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)