လက္ဖက္စိမ္းတြင္ အသားအေရညစ္ႏြမ္းေစျခင္းမွ ကာကြယ္ေသာ        ပိုလီဖီေႏွာလ္ဓါတ္မ်ားက အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေပးသည္။ လက္ဖက္စိမ္းတြင္ Vitamin A,B,C ႏွင့္ Amino Acid မ်ား သတၱဳဓာတ္မ်ား ၾကြယ္၀သည္။

About maypearl

may pearl has written 25 post in this Website..

I like writing & reading