ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမ်ား၏ တရားေရးမ႑ိဳင္ရြဲ႕ေနသည္ ေစာင္းေနသည္

ေဆာင္းပါးရွင္ – ေက်ာ္မိုးေဇာ္(၀န္းသို)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စက္မႈရပ္ကြက္စီတာပူေျမာက္ကြင္းအမွတ္ ၁၁/၂ ဦးပိုင္အမွတ္(၁၆၇) (မူလပိုင္ရွင္ ဗိုလ္မွဴး တင္ထြန္း၀င္း)အမည္ေပါက္ ဂရန္အမႈတြဲအမွတ္ ၉၇၀(၃)/၂၀၀၀-၂၀၀၁ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေဒၚေမလြင္(ခ)ေဒၚစီ ႏွင့္ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ၄င္း၏ဇနီး ေဒၚမိုး(ခ)ခင္သန္းႏု တို႕၏ သူပိုင္ကိုယ္ပိုင္ အျငင္းပြားရာမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ လူသားျခင္းမစာနာ အျဖစ္မွန္ကို မေရာက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ရိုးသားစြာ ယူဆမိပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ဇနီး ေဒၚမိုး(ခ)ခင္သန္းႏု တို႕သည္ လက္လုပ္လက္စား ဘ၀ျဖင့္ ပင္ပင္ပမ္းပမ္းရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ တရားစရိတ္ပင္ အႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၄င္းတို႕ႏွင့္တရားၿပိဳင္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ဆိုေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ (ခြန္အားသစ္)အမည္ျဖင့္ တခ်ိန္က အေပါင္ဆိုင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ယခုလည္း ဥစၥာဓနႏွင့္ ေျမယာအေတာ္ မ်ားမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ သည္ တရားစရိတ္ပင္မက ၀န္ေဆာင္မႈအားလံုးကိုပင္ တတ္ႏိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးလိႈင္မင္း(ခ) စီပိုး ၄င္း၏ဇနီး ေဒၚမိုး(ခ) ခင္သန္းႏု တို႕ႏွင့္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ တို႕၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္ အစမွာကတည္းကပင္ အေျခခံအခ်က္ျခင္း ပိုင္ဆိုင္မႈျခင္းပါ မတူညီၾကပါ။ သို႔ပါေသာ္လည္း တရားနတ္ေစာင့္သည္ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း အမွန္တရားအတြက္ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ဇနီးတို႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း၊ လေပါင္းမ်ားစြာ ဇြဲရွိရွိျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးအဆင့္ဆင့္၌ ေရွ႕ေနေရွ႕ရပ္မ်ားငွားရမ္း၍ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေလာကပါလသေဘာအရ အသက္(၁၀၀)မေနရ အမႈ(၁၀၀)ေပၚရသည္ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း စားစရာ မရွိလွ်င္ေနပါေစ မိမိတို႕၏ ေခၽြးနည္းစာျဖင့္၀ယ္ယူထားေသာ အိမ္ကေလးအရႈံးမခံရေရးအတြက္ ဇြဲရွိရွိရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အသက္(၇၀)ေက်ာ္ အေမအိုႀကီးကို လုပ္ေကၽြးေနရသည့္အျပင္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိသည္ျဖင့္ ကေလးငယ္တို႕၏ ဘ၀တက္လမ္းအတြက္ကိုလည္း တဖက္က၀တၱရားမပ်က္ ထမ္းေဆာင္ေနရ ပါသည္။ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာသည္ အရင္ကပင္ ခြန္အားသစ္ အမည္ျဖင့္ အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ အေပါင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ တို႕၏ သဘာ၀ အရ ေငြေခ်းမည္ဆိုလွ်င္ အာမခံ ပစၥည္းရယူထားပါမွ ေငြကိုထုတ္ေခ်းေပးသည့္ ထံုးစံရွိသည္ဆိုတာ လူတိုင္းပင္အသိျဖစ္ပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ေဒၚနီ(ခ) ေဒၚေဆာင္ဟြာ ၏ ခင္ပြန္း ဦးလီဟြာခ်င္း (ကြယ္လြန္)တို႕သည္ ဆရာတျပည့္ဆိုဆို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားဆိုဆို တခ်ိန္က ဦးလိႈင္မင္းက ပန္းရံဆရာ ႏွင့္ ဦးလီဟြာခ်င္းက ေက်ာက္ဆစ္ဆရာအျဖစ္ အတူတကြ ႏွစ္အတန္ငယ္ၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိသားစုခ်င္းလည္း ရင္းႏွီးၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း ၏ မိသားစုသည္ နဂိုကမွ မေျပလည္ သူမ်ားျဖစ္၍ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာထံ၌ ေငြတိုးေခ်းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႕ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေျမဂရန္ကိုလည္း ေဒၚနီ က ယူထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း ဦးလီဟြာခ်င္း ကြယ္လြန္ၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ 2008 ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ၏ ေနအိမ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ျပႆနာမ်ားက ထိုမွစ၍ အေျခခံလာသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး တို႕၏ ေျမဂရန္အား မီးေလာင္ပ်က္စီးသြား သည္ဟု ဆိုကာ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ က ျပန္မေပးေတာ့ပါ။ ၄င္းအျပင္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ က ဦးလိႈင္မင္း တို႕၏ ေနအိမ္အား ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဦးလိႈင္မင္းတို႕အား ေနအိမ္မွ ဆင္းေပးေစလိုေၾကာင္း အဆင့္ဆင့္တိုင္တန္း၍ အေရးဆိုခဲ့ပါသည္။ (မီးေလာင္၍ ဂရန္ေပ်ာက္ဆံုးသြား သည္ဆိုရာ၌ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဟု ၄င္း ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ကေတာ့ ေျပာပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း မီးေလာင္မႈျဖစ္လွ်င္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ရတနာပစၥည္းမ်ားမွာ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္၍ ရေအာင္ ထားတတ္သည့္ သဘာ၀ရွိပါသည္)။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ဇနီးတို႕သည္ မေျပလည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ေဒၚစန္းစန္းလြင္ ထံ၌လည္း ေျမ၀ယ္စဥ္က စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကို သက္ေသခံထား၍ ေငြေခ်းခဲ့ဖူးသည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးလိႈင္မင္း တို႕မွာ ေဒၚစန္းစန္းလြင္ က ၄င္းတို႕၏ အိမ္ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ား၌ အဆင့္ဆင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခံရပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး မိသားစု တို႕သည္ တဖက္က ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚဆင္ဟြာ တဖက္က ေဒၚစန္းစန္းလြင္ ႏွစ္ဦးစလံုးမွာ ဓနဥစၥာအရ ၾကြယ္၀သူမ်ား ေျပလည္သူမ်ားၾကား၌ ႏွစ္ဖက္ညွပ္၍ ညွစ္သတ္သလို အသက္ရႈၾကပ္၍ မလူးသာ မလြန္႕သာ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ သည္ တရုတ္လူမ်ိဳးျဖစ္၍ FRC ဟု သိရပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတရားရံုးမ်ားသို႔ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားရာတြင္ ၄င္း၏ ညီမျဖစ္သူ ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ေဒၚေမလြမ္(ခ)ေဒၚစီ အမည္ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားထားပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ေဒၚစန္းစန္းလြင္ ႏွင့္ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚဆင္ဟြာ တို႕၏ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း တစ္စတစ္စ ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚစန္းစန္းလြင္မွာ ဆက္လက္ၿပိဳင္ ဆိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ပဲ ကစားကြင္းထဲမွ ႏႈတ္ထြက္သြားပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ) စီပိုးကလည္း ေရွ႕ေနမ်ားငွားရမ္း၍ ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေခၽြးနည္းစာမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေခ်ပသလို ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ကလည္း ၄င္းပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားငွားရမ္း၍ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုးက ဗိုလ္မွဴးတင္ထြန္း၀င္း အမည္ေပါက္ဂရန္ ႏွင့္ ေျမအား ဦးျမင့္ေသာင္ မွ တဆင့္ ဦးရိုယိြစ္ မွ ၄င္းတို႕ 2005 ခုႏွစ္ကပင္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ၀ယ္ယူစဥ္က ဦးရိုယြိစ္ မွာ ဘိလိယက္ခံုလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္၍ ဦးမင္းမင္းထက္ တို႕၏ မိသားစုအား ပိုေနေသာေနအိမ္အခန္းကို ငွားရမ္းထားကာ ဦးလိႈင္မင္း တို႕ဘက္မွ တစ္သိန္းငါးေသာင္းက်ပ္ ႏွင့္ ဦးရိုယြိစ္ ဘက္မွ တစ္သိန္းငါးေသာင္း က်ပ္တို႕အား ဦးမင္းမင္းထက္ တို႕၏ မိသားစု အားေပးမွ ဦးမင္းမင္းထက္တို႕ ေနအိမ္မွ ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ 2008 ခုႏွစ္၌ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ၏ အိမ္မီးေလာင္စဥ္ ၄င္းတို႕၏ ေျမဂရန္ပါသြားသည္ ဆို၍ သက္ဆိုင္ရာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ၏ ေျမစာရင္း႒ာနမ်ားတြင္ အေၾကာင္းၾကား၍ တစ္စံုတစ္ဦးက ေျမဂရန္ေဖာက္လာခဲ့ပါက ျပဳလုပ္ေပးျခင္း မရွိေအာင္ ကန္႕ကြက္ထားေၾကာင္း ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ၏ ေငြတိုးေခ်းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း သက္ေသခံ၄င္း၏ မူရင္း လက္ေရးျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာရင္းမ်ား စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား ျဖင့္ ေဒၚေဆာင္ဟြာ မွာ အေပါင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ထံမွ လည္း မိမိတို႕အေနျဖင့္ အတိုးျဖင့္ ေငြ သိန္း(၂၀)က်ပ္ ေခ်းငွားထားပါေၾကာင္း မိမိတို႕၏ အိမ္ဂရမ္ကို (13-4-2006)ရက္ေန႕၌ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ မွ မိမိတို႕လက္ထဲမွ သိမ္းယူသြားေၾကာင္း အိမ္ခြန္ ေျမခြန္ မီးခြန္မ်ားကိုလည္း အိမ္၀ယ္ယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ထမ္းေဆာင္ထားေၾကာင္း အိမ္သာေရခ်ိဳးကန္မ်ား ေနအိမ္ျပင္စရာရွိသည္မ်ားကို မိမိတို႕အိမ္ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လိပ္ျပာသန္႕သန္႕ျဖင့္ပင္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းကို ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႕မွ အစ သိရွိေၾကာင္း၊ ပံုစံ(၁၀)ပင္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထား အခိုင္အမာျဖင့္ ေရွ႕ေနမွတဆင့္ တင္ျပထားပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေရွ႕ေနမွ တဆင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္တရားရံုးသို႔ “အခြင့္အမိန္႕အရ အခမဲ့ေနသူအား ႏွင္ထုတ္လိုမႈ” ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေခ်ပလႊာ၌ တရားလို ေဒၚေမလြမ္(ခ)ေဒၚစီ ကိုယ္တိုင္ ရံုးေတာ္ေရွ႕လာေရာက္ျခင္းမျပဳပဲ အေထြေထြလႊဲအပ္စာအရ မဟုတ္သူ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ဆိုသူ မွ တရားလိုကိုယ္စား ရံုးေတာ္ေရွ႕ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ မူလကတည္းက အမႈမွာ ပ်က္ျပယ္လ်က္ရွိပါ သည္ဟု 2010 ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ေခ်ပခဲ့ပါသည္။ ကာယကာရွင္ ဦးလိႈင္မင္း ၏ ဇနီးအား 2008 ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ ၏ ေနအိမ္မီးေလာင္ၿပီး 2009 ခုႏွစ္ ေနာက္တြင္ ခရိုင္ေျမစာရင္းအရာရွိ (အမည္မသိ)၄င္းေနထိုင္ရာအိမ္သို႔ လာေရာက္၍ ဓာတ္ပံုရိုက္ေၾကာင္း ေနာက္ေန႕(၁၅)နာရီတြင္ ရံုးသို႔လာေရာက္ ေစလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားရာ ေဒၚမိုး(ခ)ေဒၚခင္သန္းႏု မွာ ပညာမတတ္သူ လက္လုပ္လက္စားျဖစ္၍ (၁၅)နာရီ ခ်ိန္းသည္ ဆိုသည္မွာ ဘယ္အခ်ိန္ကို ေျပာမွန္းမသိ၍ ၄င္းႏွင့္ပါလာသူရပ္ကြက္လူႀကီး ဦးအိုက္ေမာင္ (ဦးဆာကီး) ဥကၠ႒ တို႕အား ေမးျမန္းမ ေန႕လည္(၃)နာရီကို သိေၾကာင္း ေနာက္ေန႕ေျမစာရင္းသို႔သြားရာ ခရိုင္ဦးစီးအရာရွိက ေမးျမန္းသည္မ်ားကို ဟုတ္မွန္သည့္အတိုင္း ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း ခရိုင္ေျမစာရင္းအရာရွိက ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးတင္ထြန္း၀င္း ၏ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူသာ အႏုိင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ (တရားရံုး၌ တင္ျပျခင္းမရွိ) ရံုး၌ အမႈဖြင့္ထားေသာအမည္အရ ေဒၚေမလြမ္(ခ)ေဒၚစီ (ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္တရားရံုး) 2010 ခုႏွစ္ မႀကီးမႈအမွတ္(၃၇) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၃)ရက္ေန႕ ထြက္ခ်က္၌ ဦးလိႈင္မင္း (ခ) စီပိုး မွာ ၄င္း၏ ခင္ပြန္းအဖြဲ႕တြင္ ပန္းရံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်င္းျဖစ္ေျမမွာ ဗိုလ္မွဴး တင္ထြန္း၀င္း ၏ ေျမအား ဦးျမင့္ေသာင္၊ ဦးျမင့္ေသာင္ မွ ဦးရိုယြိစ္၊ ဦးရိုယြိစ္ မွ တဆင့္ ၄င္း ၀ယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာစာရြက္စာတမ္းမ်ားမွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ အိမ္မီးေလာင္၍ ပါသြားေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ဗုိလ္မွဴးတင္ထြန္း၀င္း ထံမွ ယူ၍ သက္ဆိုင္ရာေျမစာရင္းရံုးတြင္ က်မ္းက်ိန္လႊာတစ္ရပ္အေပၚ မူတည္၍ တရားၿပိဳင္မ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲ ေျမဂရမ္ေလ်ာက္ထားရယူခဲ့ပါေၾကာင္း ေငြတိုးေခ်းစားသည္ဆိုသည္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀)ကို က်မ သက္သက္ေခ်းေပးလိုက္ေၾကာင္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ကပင္စ၍ ဦးလိႈင္မင္း တို႕ မိသားစု ေနထိုင္သည္ကို က်မကိုယ္တိုင္ ေကာင္းစြာ မသိရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ထြက္ဆိုထားပါသည္။ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ၏ ေရွ႕ေန ဦးႏိုင္ျမင့္ဦး မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၂၃)ရက္ေန႕စြဲျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားခရိုင္တရားရံုးသို႔ မိတၱဴႏွင့္တကြ “ေဒၚစန္းစန္းလြင္ (၁/မကန(ႏိုင္)012730) အိမ္အမွတ္ NR-213 ) စီတာပူရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕” ဟု ဆိုကာ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး တို႕အား ေဒၚေမလြမ္(ခ)ေဒၚစီ မွ အခြင့္အမိန္႕အရ အခမဲ့ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသူမ်ားကို ႏွင္လိုမႈစြဲဆိုရာ ေဒၚစန္းစန္းလြင္ မွ ဦးႏိုင္မင္းတို႕ထံမွ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းအျဖစ္ လက္ခံသိမ္းဆည္းထားေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမူရင္း(၃)ေစာင္ကို ရံုးေတာ္ေရွ႕ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း” ဟု ဆိုကာ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚစန္းစန္းလြင္ ရံုးေတာ္သို႔ လာေရာက္ျခင္းမရွိျခင္း၊ စသည္ျဖင့္ အမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ သိရပါသည္။ အမႈမွာ ေဒၚေမလြမ္(ခ)ေဒၚစီ တစ္ဦးတည္းသာ သက္ဆိုင္ရာ အဆင့္ဆင့္ေသာတရားရံုးမ်ား၌ အႏိုင္ရ၍ ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ ဇနီး ေဒၚမိုး(ခ)ခင္သန္းႏု တို႕သည္ အိမ္ရွင္ဘ၀ မွ အိမ္ငွားဘ၀၊ အိမ္မဲ့ယာမဲ့ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိသြားရမလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚနီ(ခ)ေဒၚေဆာင္ဟြာ အေၾကာင္း ဦးလိႈင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ဇနီးသည္ ႏွင့္ မိသားစုတို႕အေၾကာင္း သိသူ ေဒသခံျပည္သူတို႕က ဦးလိႈင္မင္း (ခ)စီပိုး တို႕၏ မိသားစုဘက္က စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကသလို တရားရံုးမ်ား၏ အဆံုးအျဖတ္မ်ားသည္ အရင္လိုပဲ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေၾကာင္း ယခုလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ေရွ႕သို႔သြားေနေသာကာလတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ အေရးႀကီးသည္မွာ မွန္လ်က္ လက္ရွိအေျခအေနအရ အမွန္တရားက ေရွ႕မေရာက္ေၾကာင္း အင္းအားသည္ အမွန္တရားလိုျဖစ္ေနေၾကာင္း တရားရံုးမ်ား၌ ယုတၱိရွိေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သလို ဖန္တီးထားေသာ အရာမ်ားထက္ ေျမျပင္စစ္ေဆးမႈကို အတိအက်ယူ၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စစ္ေဆးအကူအညီေပးလွ်င္ အက်ိဳးမ်ားႏိုင္ေၾကာင္း မွ်မွ်တတျဖစ္သြားေစလို ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ လ.၀.က၊ ေျမစာရင္း႒ာနမ်ားကလည္း လိုအပ္သလို အကူအညီေပးလွ်င္ ေကာင္းေၾကာင္း မိခင္အိုႀကီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဦးေဆာင္၍ လုပ္ကိုင္ေကၽြးေမြးေနရေသာ ဦးႏုိင္မင္း(ခ)စီပိုး ႏွင့္ ၄င္း၏ ဇနီးသည္ တို႕အား စာနာမိေၾကာင္း ၄င္းတို႕၏ ေရွ႕ေရးမွာ ရင္ေလးစရာျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားေဒသခံျပည္သူမ်ားနည္းတူ ခံစားရပါသည္။ တကယ္ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ တရားရံုးမ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူတို႕အၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအရ တရား၀င္ တည္ရွိမႈအတြက္ လည္းေကာင္း အေရးပါလွသျဖင့္ တင္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

About Lutt Latt Thu

Lutt Latt Thu has written 1 post in this Website..

   Send article as PDF