ဆမ္ေဆာင္း  Ativ Q Tablet တြင္ Windows 8 ႏႇင့္ Android OS  ႏႇစ္မ်ိဳးစလံုးအား ယႇဥ္တြဲအသံုးျပဳႏိုင္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။Ativ Q Tablet သည္ ႇScreen အက်ယ္ ၁၃.၃ လက္မရႇိကာ စာ႐ိုက္ၿပီးေခါက္သိမ္းထားႏိုင္ေသာ ကီးဘုတ္အမ်ိဳးအစားလည္း ပါရႇိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ့အျပင္ စာ႐ိုက္ရန္ႏႇင့္ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဘာပင္ကဲ့သို့ အေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ပါရႇိပါသည္။

sam
၄င္း Tablet သည္ Microsoft စနစ္ႏႇင့္ Google စနစ္ ႏႇစ္မ်ိဳးစလံုးကိုအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ Laptop ႏႇင့္ Tablet ႏႇစ္မ်ိဳးေပါင္းစပ္ထားသည့္အရာပင္ျဖစ္ၿပီး အျခားကုမၸဏီမ်ားကလည္း ယခုကဲ့သို့ နည္းပညာမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးမႇ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Ativ Q Tablet သည္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖစ္ျပီး အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္မူ ေစ်းႏႈန္းအနည္းငယ္ႀကီးျမင့္လာႏိုင္ကာ သံုးစြဲရသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး ေျမာက္ျမားစြာ ေပးစြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု Davies Murphy အဖြဲ႕မႇ နည္းပညာဆန္းစစ္ေလ့လာသူ Chris Green မႇ ဆိုသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မူလထုတ္လုပ္စဥ္ကတည္းက ထည့္သြင္းေပးလိုက္သည့္ပ႐ိုဂရမ္မ်ားအျပင္ Google စနစ္၏အျခားေသာ Third-party ပရိုဂရမ္မ်ားကိုပါ အလြယ္တကူထည့္သြင္း၍ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၄င္း Tablet ၏ ဘက္ထရီအေနျဖင့္ ၉ နာရီၾကာ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး ေနေရာင္ထဲတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Screen ျဖင့္ ဒီဇိုင္းဆြဲထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆမ္ေဆာင္းကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Source:http://www.bbc.co.uk/

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF