ငယ္ငယ္က သစ္ပင္ေပၚမွပုတ္သင္ညိဳ ကိုျမင္လ်ွင္

က်ေနာ္တို႕’ပုတ္သင္ညိဳအပ်ိဳလိျခ်င္ေခါင္းညိမ့္’

ဟူ၍ေအာ္ေလ့ရွိသည္။ကေလးအရြယ္ႏွင့္ေအာ္သင့္သလား

မေအာ္သင့္သလားမစဥ္းစားမိတတ္။ဒါေပသိ ဒီလိုေအာ္လွ်င္

ပုတ္သင္ညိဳကေခါင္းညိမ္႕သည္။ နဲနဲႀကီးလာမွ သူ႕ကိုေအာ္ေအာ္

မေအာ္ေအာ္ သူ႕အမူအက်င့္အရေခါင္းညိမ္႕တတ္ေနျခင္းကိုသိလာ

ရသည္။ သဘာဝ ပင္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ပုတ္သင္ညိဳတို႕ကိုၾကည့္လ်ွင္ အၿမဲတမ္း ေၾကးခြံအေရာင္တမ်ိဳးတည္း

မရွိတတ္။ သူေနထိုင္ရာေဒသ အရပ္ကိုလိုက္၍အေရာင္ေျပာင္းသည္။

ဒါမွသူ႕ကိုစားဖို႕ေခ်ာင္းေနေသာ ဌက္မ်ား ရန္သူမ်ားအားပတ္ဝန္က်င္

ျမင္ကြင္းနွင့္တေရာင္တည္းျဖစ္ေသာသူ႕ကိုျမင္ဖို႕မလြယ္သလို

သူ၏သားေကာင္မ်ားကအနီးသို႕ေရာက္သည့္တိုင္ သတိမထားနိုင္ပဲ

အလြယ္တကူဖမ္းယူစားေသာက္နိုင္ေပမည္မဟုတ္ပါလား။

ဒါပုတ္သင္ညိဳကိုသဘာဝတရားကေပးေသာ လက္ေဆာင္မြန္တခုပင္

ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ အေရာင္ေျပာင္းလဲ ေနထိုင္မူ႕ နွင့္ပါတ္သတ္၍ က်ေနာ္

တို႕ကမူ အလြန္က်ြမ္းက်င္ၾကသည္။ တခါတေလမသိေသာ္လည္း သိသည္ဟု

ေျပာင္းလဲခ်င္သည္။ မလုပ္ခ်င္ေသာ္လည္း ဟုတ္ကဲ႕ စိတ္ခ် လုပ္ေပးမယ္

ဆိုၿပီးသူတပါးကိုကူညီတတ္သူအသြင္ေျပာင္းလဲတတ္သည္။ အင္မတန္စိတ္ဆိုး

ေနပါလ်က္ မဆိုးတတ္ပါဘူးဟု သည္းခံတတ္သူအသြင္ေျပာင္းတတ္ၾကသည္။

ဒီလိုနဲ႕ လူမူေရးစီးပြားေရးနိုင္ငံေရး တို႕၌လည္း အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္လ်က္

သားေကာင္းရရွိေရး ရန္သူလက္မွလြတ္ေျမာက္ေရးတို႕ကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္

မဟုတ္ပါလား။

ဤတြင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ဘယာစု ကိုသတိရမိသည္။

ထိုစဥ္က အေမရိကန္ တပ္ဖဲြ႕ တဖဲြ႕သည္ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ေနေသာဂ်ပန္

စစ္သားမ်ားကို လိုက္လံရွင္းလင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ေနရာမွာ ဂူအန္ကြ်န္းေျမာက္ပိုင္း

ျပန္႕ကားေနေသာ ကြ်န္းမ်ားတြင္ ဂ်ပန္တို႕ကခိုေအာင္းလ်က္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။

အင္အားခ်င္မမ်ွ၍ ဂ်ပန္တို႕သည္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ျခင္းထက္ ေရွာင္ပုန္းျခင္းကိုသာ၍

အားထုတ္ေနရခ်ိန္ျဖစ္၏။အေမရိကန္ကလည္းသိသည္။တိုက္ခိုက္ျခင္းထက္ စည္းရုံး

သိမ္းသြင္းျခင္း ျဖင့္ လက္နက္ခ်ေစခ်င္သည္။ ဂ်ပန္တို႕ကလည္း လက္နက္ခ်ျခင္းကို

လုံးဝမနွစ္ၿမိဳ႕ အေသသာခံမည္ စိ္တ္ဓါတ္ရွိသူမ်ား၏။ စစ္ပဲြႀကီးၿပီးေသာ္လည္း လက္ထဲ

ရွိဓါးကို က်စ္က်စ္ဆုပ္လ်က္အံႀကိတ္ေနေသာဂ်ပန္မ်ားပင္ရွိ၏။ ဤကဲ႕သို႕သေဘာကို

စည္းရုံးသိမ္းသြင္းဖို႕မလြယ္မွန္း အေမရိကန္ အရာရွိ ေဂၚဒြင္ကုတၲလာ ကသိသည္။

သူသည္ပင္ ဂ်ပန္စကားတတ္သည္။ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမူ႕ကို အနည္းအက်ဥ္းသိသည္။

ထို႕ျပင္သူ၏တပ္၌လည္းအေမရိကန္-ဂ်ပန္ ကျပားမ်ားရွိသည္။ ဒါေပမဲ႕ အားလုံးမွာ

အေမရိကန္ဟန္ စတိုင္္ အမူအရာျဖစ္၍ သူတို႕ကို ကြ်န္းမ်ားတြင္ခိုေအာင္းေနေသာ

ဂ်ပန္မ်ားအားစည္းရုံးေဟာေျပာနိုင္ဖို႕မျဖစ္နိုင္။

တေန႕ ၎တို႕က်ြန္းတက်ြန္းအနီးျဖတ္သြားစဥ္ လနက္က္ခ်ရန္အခ်က္ျပေနေသာ ကိုဘယာစု

ကိုေတြ႕သည္။ ၎ေနထိုင္ရာဂူအတြင္း၌ ခရုခြံျဖင့္ေရးျခစ္ထားေသာ ကဗ်ာ ပန္ခ်ီ လက္ရာ

တို႔ကိုေတြ႕ရသည္။ကုတၱလာ နွင့္ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ ဘယာစု တို႕ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အေမရီကန္တို႕ ေလယဥ္မ်ား ေရေၾကာင္းစစ္ခ်ီလာပုံကိုျမင္တည္းက ဂ်ပန္စစ္ရႈံးမည္

ကိုနားလည္လာေၾကာင္း။ စစ္ပဲြႀကီးျမန္ျမန္ၿပီးေျမာက္ဖို႕မိမိတတ္စြမ္းသေလာက္ပါဝင္ကူညီ

ခ်င္ေၾကာင္း မိမိမွာမူစစ္ပဲြႀကီးၿပီးေျမာက္ပါက မိမိတတ္က်ြမ္းေသာ ေရွ႕ေနအလုပ္ျဖင့္အသက္ေမြး

ဝမ္းေၾကာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္ ဘယာစု ကအားတတ္သေရာ ေျပာေလသည္။

ကုတၱလာက အလပ္ျဖစ္ၿပီဟု သေဘာက်ၿပီး ၎၏ေဟာေျပာစည္းရုံးလက္နက္ခ်ရန္

အလုပ္ကိုလုပ္ေစေလသည္။ သူကို နကို မူလသုံ႕ပန္း အက်ဥ္းစခန္းမွ မိမိအနီးရွိတဲတြင္

ေနရာေပး၍အေစာင့္ထားလ်က္ေနေစၿပီး ကြ်န္းေပၚရွိဂ်ပန္စစ္သားမ်ားအားစည္းရုံးေစေလ၏။

ဘယာစုကလည္း ဂ်ပန္ တို႕အားေဟာေျပာစည္းရုံးရာတြင္ နိုင္ငံေရးအေၾကာင္း

ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းမပါ။ စစ္ပဲြရပ္သင့္ေၾကာင္း အေမရိကန္တို႕ထံလက္နက္ခ်ျခင္းကို

မနွစ္ၿမိဳ႕ပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီ အဖဲြ႕တြင္သြားေရာက္နိုင္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေဟာ

ေျပာရာ အလြန္အဆင္ေျပ၏။ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႕တြင္ဂ်ပန္တို႕ တစတစလက္နက္ခ်သည္ကို

ေတြ႕လာရ၏။ကုတၱလာ ကအလုပ္ျဖစ္၍ေက်နပ္ေနသည္။ ဘယာစုကို၎၏တဲတြင္

ဘီယာေသာက္ရန္ဖိတ္သည္။ ဘီယာခြက္ကိုလက္နွစ္ဘက္နွင့္ကိုင္လ်က္ ခါးကိုမတ္လ်က္

ဂ်ပန္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ ဘီယာကိုေမာ့ေလသည္။ အရသာဘယ္လိုေနလဲေမးေတာ့

အေမရိကန္ဘီယာကေကာင္းေတာ့ေကာင္းတယ္ ဒါေပမဲ႕ ဂ်ပန္ ဆာပိုရိုကိုမမွီ။

ဘယာစုကဂ်ပန္တို႕ဘာဝအလုပ္ႀကိဳးစားသည္။ သူကိုၾကည္လ်င္ ခါးကိုမတ္လ်က္အလုပ္

စားပဲြ၌ျပင္ဆင္စရာမ်ားကိုမျပတ္ျပင္ဆင္ေလ့ရွိသည္။ တခါတရံရုံးဆင္းခ်ိန္ကိုပင္ေက်ာ္

လြန္၍မနဲမထုတ္ရသည္အထိျဖစ္သည္။

သည္လိုနွင့္နဲနဲၾကာလာေတာ့ဘယာစု အက်င့္ေျပာင္းလာသည္။အေမရိကန္ရိကန္ၾကားေရာက္၍

အေမရိကန္ဟန္ေပါက္လာသည္။ ခ်ြင္းဂန္းျမဳံတတ္လာသည္။ထိုင္သည္မွ လမ္းေလ်ာက္သည္ထိ

အေမရိကန္ ဟန္ေျပာင္းလာသည္။အေမရိကန္ရဲေဘာ္မ်ားနွင့္တခါတရံ ပိုကာပင္ဝင္ဆဲြ ေနတတ္

ေလသည္။

တေန႕က်ြန္းတက်ြန္းသို႕ ေဟာေျပာစည္းရုံးရန္ရွိေလသည္။ကုတၱလာကိုယ္တိုင္ ဘယာစု

အားအကဲျဖတ္လို၍လိုက္သြား၏။ျပသနာစပါၿပီ။အသံခ်ဲ႕စက္ကိုင္ရာတြင္ကအစ ယခင္

ဂ်ပန္ဟန္ လက္နွစ္ဘက္ျဖင့္မကိုင္ အေမရိကန္ဟန္ လက္တဖက္နွင့္ဖြဖြကိုင္၏။

ေဟာေျပာရာ၌လည္း ‘လက္နက္ခ်ပါက အေမရီကန္၏ ဥပေဒစိုးမိုးမူ႕ကိုခံစားခြင့္ရွိမွာ

ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီအနွစ္သာရ ‘ အစရွိသည့္အျပင္အေမရိကန္ရဲေဘာ္မ်ားထံမွ

သိသမ်ွအေမရိကန္အေၾကာင္းေဟာေျပာေလသည္။ ကုတၱလာ ေခါင္းစားရေတာ့၏။

ဤအတိုင္းဆိုပါက ဘယ္ဂ်ပန္မွ လက္နက္ခ်စရာအေၾကာင္းမျမင္။

ညေနစခန္းေရာက္ေတာ့ လုပ္ငန္းမွားေနေၾကာင္းေထာက္ျပေတာ့ ဘယာစုက

အဂၤလိပ္စကားႏွင့္(ယခင္ကဂ်ပန္စကားနွင့္သာေျပာသည္) မိမိသည္လည္းဂ်ပန္ကို

စိတ္မဝင္စားေတာ့ေၾကာင္း စစ္ပဲြၿပီးပါကလည္းဂ်ပန္သို႕မျပန္လိုေတာ့ေၾကာင္း

အေမရိကန္တြင္ မိသားစုေခၚ၍ သစ္သီးဆိုင္ဖြင့္လိုေၾကာင္း ေျပာေလသည္။

ထို႕ေနာက္ဘီယာခြက္ကိုေျမာက္၍ ေမာ့လိုက္ၿပီး’ တယ္ေကာင္းတဲ႕ ဘီယာပဲ’

ဟုမွတ္ခ်က္ျပဳေလသည္။

ကုတၱလာ လည္းမျဖစ္ေတာ့ဟုသုံးသပ္ၿပီး ေနရင္းစစ္သုံ႕ပန္စခန္းျပန္ပို႕လိုက္ေလေတာ့၏။

ဒါကိုျပန္ေတြးမိေတာ့ က်ေနာ္တို႕ဆီမွာေရာအေရာင္ေျပာင္းကုန္ၾကၿပီလား လို႕စဥ္းစား

မိတယ္။ဒီေခတ္ယဥ္ေက်းမူ႕ေတြလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေနတဲ႕ကမၻာ နိုင္ငံေရးအယူအဆေတြ

ျပန္႕ႏွံေနတဲ႕ကမၻာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ဘာသာေပါင္းစုံ စရိုက္ေပါင္းစုံ ကူးလူးယွက္ႏြယ္ေနတဲ႕

ယေန႕ျမန္မာက လူေတြေရာ အေရာင္ေတြေျပာင္းကုန္မွာလား။

ဒါေပမဲ႕ ပုတ္သင္ညိဳအေရာင္ေျပာင္းတာက အက်ိဳးရွိပါတယ္လို႕ ။

မင္းခန့္ေက်ာ္

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။

   Send article as PDF