လြင့္ပါးဆံုးရံႈးမႈ ၾကီးမားလွေသာေျမ

အေမရိကတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းအတြက္ျပင္ေနၾကေလသည္။
ေဖေဖၚ၀ါရီ(၂၈)ရက္ေန႔ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ေနထိုင္သူ (
308,777,834)ေယာက္ရွိသည္။အိႏၵိယျပည္တြင္ သန္း (၁၁၇၇) ရွိသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ကား သန္း (၁၃၃၈)ရွိေနသည္။ အမိေျမသည္ ဧရိယာအက်ယ္အားျဖင့္ အိႏၵိယျပည္၏ ၅ပံုတပံုခန္႔၊တရုတ္ျပည္၏ ၁၄ပံုတပံုေက်ာ္ရံုရွိပါေသာ္လည္း လူဦးေရမွာ သန္း၅၀ေက်ာ္သာရွိသည္။

“ျမန္မာအစ တေကာင္းက” “ျမန္မာ့မူလ ေက်ာက္ဆည္က” “ျမန္မာမ်ား တိဘက္မွ” “သာကီမ်ိဳးေဟ့ ဒို႔ဗမာ”စသျဖင့္ သမိုင္းေျခရာမခံႏိုင္သမွ် ဆိုခ်င္သလိုဆိုၾကေစ ေျမအုတ္ေက်ာက္အုတ္တို႔ သက္ေသရွိသည့္ (ျမိဳ ့ျပတည္ေထာင္ထားႏိုင္ေသာ) ၄ရာစု ပ်ဴေခတ္မွ စတင္ေရတြက္ေသာ္.. ႏွစ္သက္တန္း၁၆၀၀ရွိေသာ ျမန္မာ့ေျမေန ျမန္မာ့လူဦးေရသည္ သန္း ၅၀ေက်ာ္သာတည္ေနသည္ျဖစ္သတည္း။
အဆိုပါကိန္းဂ႑န္းသည္ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေသာသမိုင္းႏွင့္ခ်ိန္စက္ေသာ္ လြန္စြာနည္းလွသည္ဟု အေသအခ်ာေျပာႏိုင္သည္။ လူဦးေရတိုးႏႈန္း ၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း( ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကမၻာ့လူဦးေရတိုးႏႈန္း)ႏွင့္ လူဦးေရတြက္ ပံုေသနည္းတခုတြင္ ထည့္တြက္ၾကည့္ေသာ္ ပုဂံေခတ္ (ခရစ္သကၠရာဇ္္ ၁၀၁၀ တိတိ)တြင္ ျမန္မာ့ေျမေန ျမန္မာ့လူဦးေရသည္ (၃၄၀၀၀)သာရွိေနရမည္ဟုျပဆိုသည္။ အကယ္သျဖင့္ အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို လူဦးေရ ၁သိန္းျဖင့္ စတည္ခဲ့သည္ဆိုျငားအံ ့၊ အဆိုပါ ေဖၚျမဳလာျဖင့္တြက္ေသာ္ ယခုႏွစ္(၂၀၁၀)တြင္ရိွရမည့္ ျမန္မာတို႔အေရအတြက္သည္ (၁၅၁)သန္းျဖစ္ရမည္။ အၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္မႈျဖစ္ပါေသာ္လည္း ေရခံေျမခံေကာင္းလွပါသည္ဆိုေသာ ျမန္မာ့ေလထု၊ေျမထုတြင္ လူသားတို႔လြင့္ပါးဆံုးရံႈးမႈ မည္မွ်ၾကီးခဲ့သည္ကို ထင္ရွားမႈျပဳရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
ရာဇ၀င္ထဲမွသတို႔သားမ်ားသည္ ေရာဂါဘယေၾကာင့္ကြယ္သေလာ၊ သဘာ၀ေဘးၾကီးမ်ားေၾကာင့္ေပ်ာက္သေလာ၊ စစ္တိုက္ၾကရင္းလြန္သေလာ ေတြးၾကည့္ၾကေစလိုသည္။

သမိုင္းကုိ လွေအာင္မသံုးသပ္ပဲ အခ်က္အလက္တို႔ျဖင့္တြက္ဆကာ ေရွ႔ဆက္ရမည့္ အနာဂါတ္အတြက္ မွန္းဆခ်ေရးၾကည့္ပါမည္။
ေနာင္ျမန္မာျပည္အတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္သည္သာလွ်င္ အလိုအပ္ဆံုးေသာအရာဟုေတြ႔ရ၏။
ေရနံ၊ဓါတ္ေငြ႔ထြက္ေသာ၊ ေရမိုးေကာင္းသျဖင့္ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ႏိုင္ေသာ၊  ေလအားထန္၍ ေလရဟတ္ျဖင့္လွ်ပ္စစ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ၊ ေနေရာင္ပြင့္သျဖင့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရႏို္င္ေသာ၊ ယူေရနီယံထြက္သျဖင့္ ႏွဴကလီးယားစြမ္းအင္ေဖၚႏိုင္ေသာ ၂၁ ရာစု၏ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုးအရာ(စြမ္းအင္)ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ေသာ
ကမၻာ့လူအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံၾကိး၂ခုၾကားမွ ျမန္မာျပည္သည္ မေ၀းေတာ့သည္အနာဂါတ္တြင္ အၾကီးက်ယ္ဆံုးေသာ အရာတို ့ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနသည္။

ေရွးယခင္က အဂၤလိပ္တို ့ျမန္မာျပည္၀င္ခဲ့ေသာအခါ အိႏၵိယမွ ေဒသခံအမ်ားအျပားကိုပါေခၚသြင္းခဲ့သည္္။ တခ်ိန္က ရန္ကုန္လူဦးေရတြင္ အိႏၵိယဇာတိႏြယ္တို႔က လႊမ္းမိုးျပီး ျမန္မာမ်ားထက္လူဦးေရပိုသည္ မွတ္ဖူးသည္။ အဂၤလိပ္တို ့သည္ ျမန္မာျပည္မွ ကြ်န္းသစ္၊ ဆန္စပါး၊ ေရနံတို ့ကဲ့ထုတ္မည္ ၾကိဳးစားေသာအခါ  လုပ္အားထုတ္ေပးနိုင္သည့္ လူထုအင္အားလိုသည္ကို သတိျပဳမိဟန္တူသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ပင္ တခ်က္ခုတ္ ၄-၅ခ်က္ျပတ္သည့္ “လူသားမ်ားအားေရႊ႔ေျပာင္းကစားျခင္း”ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျပဳခဲ့ၾကဟန္တူသည္။

ယခုေခတ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေရာက္ရွိအေျခခ်ေနသူျမန္မာတို ့မွာ သိန္းဂ႑န္းသာရွိေသးသျဖင့္ အလြန္နည္းပါးလွေသာ လူနည္းစုအျဖစ္သာရွိပါသည္။ လူနည္းစုျဖင့္သျဖင့္ မိမိတို႔၏ “အသံ”သည္ အစိုးရပိုင္ဆိုင္ရာသုိ ့လည္းေရာက္ႏိုင္ခဲသည္။ လူထုအမ်ားစုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မွသာ အစိုးရ(သို႔)ဥပေဒျပဳသူတို႔ျဖစ္ၾကရမည္ျဖစ္ေပရာ လူနည္းစုတို႔ ငယ္သိမ္ မ်က္ႏွာလႊဲခံၾကရသည္မွာ သဘာ၀က်ေသာ အျဖစ္ဟူသည္ကို ခံစားေတြးၾကည့္ သတိထားမိႏို္င္ေပလိမ့္မည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ လူနည္းစုတို႔ အားငယ္ရေတာ့မည္ေလာ ဆိုဖြယ္ရာရွိသည္။ မဟုတ္ပါ။ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေသာ တဦးခ်င္းစီသည္လည္း ကမၻာကိုပင္ကိုင္လႈပ္ႏိုင္သည္တို႔ သက္ေသမ်ားစြာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္.. အရည္အခ်င္းမွီသူတို႔သည္ လူအေရအတြက္အမ်ားစုမွ ထြက္လာႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားသည္ကို ျငင္းဖြယ္ရာမရွိျပီ။ တိုတိုႏွင့္လိုရင္းေရးရသည္ရွိေသာ္ “ကမၻာတြင္ျမန္မာေဟ့”ဟု သိၾကေစရန္ ျမန္မာ့လူဦးေရ တိုးပြားရန္ၾကိဳးစားျခင္းသည္သာ အထိေရာက္ဆုံးႏွင့္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းသာတည္း။ ဤသည္မွာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ …ဟူလို။

ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေခတ္ ေနာက္ပိုင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဖိုး၊ဖြား၊ဘီ၊ဘင္တို႔ အိမ္ေထာင္သားေမြးသမႈ ျပဳရာတြင္စြမ္းခဲ့ၾကသည္ကို မိဘဖိုးဖြားတို႔၏ အိမ္ေထာင္စု၀င္အင္အား ၾကည့္တြက္လွ်င္ သိႏိုင္မည္။ ျမန္မာတို႔သာမဟုတ္ (သဘာ၀တရား၏ အလိုအရ) ကမၻာသူ၊သားတို႔ စြမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ဦးေလး၊အေဒၚ၊ဘၾကီး၊ ဖြားေလး မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ (Post-World War II baby boom)ဟုေခၚေသာ လူဦးေရေပါက္ပြင့္တိုးမႈ သဘာ၀ယႏၱယားကို အလိုက္သင့္ စီးေမ်ာၾကသည္ဆိုေသာ္ျငား ျမန္မာ့လူဦးေရတိုးႏႈန္းသည္ ထိုေခတ္အခါက ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ ေရာဂါကပ္ၾကီးမ်ားကို ျဖတ္လြန္ကာ ယခုေခတ္ျမန္မာ့ေျမအတြက္  အလုပ္အေၾကြးျပဳသူမ်ားအျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးနို္င္ခဲ့သည္။ ေသခ်ာေမွ်ာ္ၾကည့္လွ်င္ ျပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္၂ခုမွစျပီး ၾကမ္းလွေသာ ေလးလွေသာ စိတ္ဖိမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ အိမ္ယာထူေထာင္မႈေနာက္က်လာၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္။ ကမၻာ့စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာအမ်ိဳးသားတို႔ အိမ္ယာေထာင္ျခင္း ပ်မ္းမွ်အသက္သည္ ၂၇.၅ ႏွစ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၂၆.၄ ျဖစ္ေနသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ(တရုတ္၊ အိႏၵိယ)တို႔ထက္ အမ်ိဳးသားသည္ ၄ႏွစ္ အမ်ိဳးသမီးသည္ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကီးေနသည္ကိုေတြ႔ရေလသည္။ တခ်ိဳ ့က ၀င္ေငြကိုလႊဲခ်သည္။ တခ်ိဳ႔က အေျခမက်ေသးသည္ကို ေထာက္ျပသည္။ တခ်ိဳ႔က တာ၀န္ေတြမျပီးျပတ္ေသးသည္ကို အေၾကာင္းရွာသည္။ တခ်ိဳ႔က ႏွလံုးသားကို သစၥာထားသည္။ တခ်ိဳ ့က မဟာဘုတ္။ ေဗဒင္၊ယၾတာ ဘိုးေတာ္တို႔၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုေစာင့္သိလိုက္နာသည္။ ေနာက္ထပ္သာဓကထုတ္ရေသာ္ ျမန္မာ့သမိုင္းအတြက္ ထင္ရွားေသာ မ်ိဳးဆက္တခုျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ား(၁၉၈၈တြင္အရြယ္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား)သည္ အေျပာင္းအလဲတို႔ လုိခ်င္လွ်က္လိုက္ရင္းမွ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္ႏိႈက္က သဘာ၀တရားလြန္ဆန္မိလွ်က္ အခ်ိန္လြန္ မေျပာင္းႏိုင္ျဖစ္ေနလာၾကသည္ကို ေတြ႔ၾကရမည္။
မည္သို ့ဆိုေစ ….ေတြးရင္း ေငးရင္း စဥ္းစားရင္း လူပ်ိဳၾကီး၊အပ်ိဳၾကီးမ်ား ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားကို သတိထားၾကည့္ ေတြ႔ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာျပည္ႏွင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာ့အလယ္တြင္က်န္ရစ္ျဖစ္လာျခင္းတြင္ ျမန္မာ့လူဦးေရ တိုးပြားႏႈန္းနည္းျခင္း၊ ျမန္မာ့လူဦးေရနည္းျခင္းသည္ အဓိကအေၾကာင္းတခုျဖစ္ပါ၏။

ျမန္မာျပည္နယ္စပ္ေဒမ်ားတြင္လည္း “အရြယ္ရိွ” ေယာက်္ားမိနး္မမ်ားမွာ မိမိတို ့ဇာတိရပ္ကိုထြက္ခြာရပ္တည္ၾကရျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခ်ိန္လြန္လွ်က္ေနၾကရသည္တို႔ မ်ားသည္ကိုေတြ႔ၾကရမည္။ အိမ္ယာေထာင္ႏိုင္ေသာ္ျငား သားသမီးရတနာ မ်ားစြာမယူႏိုင္သည္ကိုလည္း ျမင္ၾကရမည္။သားသမီးရတနာ ရေသာ္ျငား သက္တန္းမျပည့္မွီဆံုးပါးၾကသည္ကို ၾကားၾကရမည္။ယခုလတြင္ပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁.၂သန္းအတြက္ယာယီျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးေရးကိစၥေျပာသည္ကို သတင္းမ်ားတြင္ဖတ္လိုက္ရေသးသည္။ ဆိုေသာ္…ျပည္ေျပးေနၾကသူ (မတည္ျငိမ္ေသးေသာ)ျမန္မာမ်ား သန္းခ်ီေနသည္သာတည္း။

တိုင္းျပည္တခုတည္ေထာင္ေသာ္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားလိုအပ္သည္။ ဓါတ္တိုင္၊အုပ္၊ေက်ာက္၊သဲတို႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္မတည္ေဆာက္ႏိုင္။
ေနာင္ ၁၀စုႏွစ္အတြင္းတြင္ သယံဇာတတို႔မွ  အရင္းအႏွီးႏွင့္စြမ္းအင္ ဆြဲထုတ္ယူရမည့္ ျပည္ျမန္မာအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားမွသာ လံုေလာက္ေအာင္မထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေဘးအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ၀င္လာၾကေပဦးမည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္၏သမိုင္းဘီး တပါတ္လည္သည္ဆိုႏိုင္ျငား ေျပာင္းေရြ ့ခိုလံႈၾကသူမ်ားႏွင့္ ေရာက္ႏွင့္ျပီးသူမ်ား
(ျမန္မာတိုင္း
ရင္းသားမ်ား) ရိုးရာ၊ ဓေလ့၊ ကုိးကြယ္ရာ။ ယဥ္ေက်းမႈတို ့မတူခဲ့ေသာ္ အေျခက်၊တည္ျငိမ္မႈ ရသည္အထိ မ်ားစြာေသာ တြန္းတိုးတိုက္ျငိမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ အလြန္သတိထားရမည့္အခ်က္တခုျဖစ္သည္။ ဘယ္သူမျပဳမိမိမႈ ဆိုသကဲ့သို ့ျမန္မာမ်ား သည္သာ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရန္ရွိသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ ပထမအေနျဖင့္ “ျမန္မာဟူသမွ် မိသားစုဘ၀အျမန္တည္ေဆာက္ၾက” ဟုတိုက္တြန္းလိုသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ အမိေျမသို႔ ၀င္လာလတံ ့ေသာ အျခားလူမ်ိဳးမ်ား(ေနာက္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား)အတြက္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဥပေဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳျခင္း၊ရျခင္း၊ေပးျခင္းဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးထားသင့္သည္။တတိယအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္ကို စြန့္ခြာခဲ့ျပီးေနာက္ အျခားႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနသူ(ျမန္မာ)မ်ားအား ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚလက္ခံၾကိဳဆိုရမည့္ ႏိုင္ငံျပဳဥပေဒသစ္မ်ား၊ လူ၁ဦး-၂ႏိုင္ငံသား လက္ခံစံနစ္မ်ား ျပဌာန္းသင့္သည္ ထင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။  ။ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ မႏၱေလးေဂဇက္တြင္ ေဖၚျပျပီး။

(ေနာက္ေရာက္လာမည့္သူမ်ား)
kai

About kai

Kai has written 965 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.