ျမန္မာရာဇဝင္တြင္ အျခားအျခားေသာမင္းမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ျပင္းထန္ေသာဇာတ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထီး နန္းစိုက္တည္ခဲ့ေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်။ အျခားေသာမင္းမ်ားက ထီးနန္းဆက္ခံျခင္းျဖင့္ မင္းျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း ရြာတစ္ရြာ၏သူႀကီးအဆင့္မွေန၍ ျမန္မာ့ထီးနန္းပလႅင္ေပၚ လွမ္းတက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ဦးေအာင္ေဇယ်။ ထိုဦးေအာင္ေဇယ် မိမိကိုယ္ကို ရွင္ဘုရင္လုပ္ခဲ့ပုံကုိနားလည္ရန္မွာ တုိက္ပြဲမ်ား တြင္ ေအာင္ပြဲအလီလီရခဲ့ေသာ စစ္မက္ေရးရာထူးခြၽန္မႈတင္မက ေခတ္အခါ၏ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး ဆက္စပ္အေျခအေနကို ခြင္ခ်ခ်ိန္ညွိတတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘုရင့္ရုိက္ရာကို ရထုိက္သူ၊ တရားဝင္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရန္ မင္းရုိးေပါက္ျပီးသူဟူေသာ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကုိ လက္ေတြ႕က်က်ရယူရန္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးကို ခြင္ခ်ခ်ိန္ညွိႏုိင္ခဲ့ သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ စၾကဝဠာေဗဒတြင္ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ဟူေသာအယူႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ရန္ ကံၾကမၼာကႀကိဳတင္ျပဌာန္းျပီးသူအျဖစ္ မိမိကိုယ္ကို ပံုသြင္း ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ဦးေအာင္ေဇယ်၏ ထၾကြမႈကိုေၾကျငာခဲ့ေသာ သဘာဝလြန္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားက ဦးေအာင္ေဇယ်ကုိ ရွင္ဘုရင္အျဖစ္ အၾကြင္းမဲ့အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ (ဥပမာ လက္ရံုးမွမီးေတာက္သည္ဟု ေကာလဟာလလႊင့္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း)
—–
ဦးေအာင္ေဇယ်အား ျမန္မာ့ထီးနန္းပလႅင္ေပၚသို႔ တြန္းပို႔ခဲ့သည့္အေရးေတာ္ပံုသည္ ၁၇၅၂ခု၊ ဧျပီ လဆန္းတြင္ စတင္ခဲ့သည္။ မြန္တုိ႔သည္ အင္းဝျမိဳ႕ေတာ္ကုိ တုိက္ခိုက္သိမ္းပုိက္ကာ ျမန္မာဘုရင္ မဟာဓမၼရာဇာဓိပတိကို နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပးျပီး ေနာက္တစ္လအၾကာ၌ မုဆုိးဘုိရြာသူႀကီး ဦးေအာင္ ေဇယ်ကုိ သစၥာေပးလာေသာ္ ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ သစၥာမခံ။
——
ဦးေအာင္ေဇယ်သည္ မြန္တို႔ႏွင့္တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေအာင္ စစ္ျပဳခဲ့ရရံုတင္မက ေဒသခံျမန္မာေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဟာကြက္အေပၚ အခြင့္အေရးယူရန္ အေရွ႕ဘက္ေတာင္ကုန္းမ်ားဆီမွ ဆင္း လာသူ ေကြ႕ရွမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ရသည္။ လက္ဦးဆံုး ျမန္မာ့ဗဟိုခ်က္မေဒသမွ မြန္ဘုရင္ကို တုိက္ထုတ္ရန္ ေအာက္ဘက္တစ္လႊားကို တိုက္ပြဲမ်ားရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ရွမ္းႏွင့္မဏိပူရ ကိုပါ ႀကီးစိုးႏုိင္ခဲ့ျပီး မြန္တုိ႔ကို တုိက္ခုိက္ေအာင္ႏုိင္ခဲ့သည္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ယုိးဒယားကိုပါ သိမ္းလိုခဲ့ျခင္းမွာ သူ႕ေခတ္အခါ၏အေတြးအေခၚျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးယွဥ္ျပိဳင္ဘက္မ်ားဟု သူက ျမင္ခဲ့၍ျဖစ္သည္။
—–
တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ေအာင္ပြဲအလီလီရလာသည္ႏွင့္အမွ် သူသည္ ဘုန္းမီးေနလသာလြန္ေသာ ဘုရင္ တစ္ပါးအျဖစ္ ေပၚေပါက္ရန္လုိသည္။ သူ၏ထုိးစစ္တြင္ စစ္ညာသံေပးခဲ့ၾကေသာ ေက်းလက္ေဒသ မွ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္ အတိတ္၊ နိမိတ္၊ တေဘာင္၊ စနည္း စေသာ အယူေတာ္ မဂၤလာေကာက္ထံုးမ်ား၊ ေလာကဓာတ္ဆုိင္ရာ ယုတၱိရွိျခင္းမ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ လက္ေတြ႕က်ေသာ အရွိတရားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။
—–
ဦးေအာင္ေဇယ် တျဖစ္လဲ အေလာင္းမင္းတရားသည္ မြန္ဆန္႔က်င္ေရးဘုရင္ မဟုတ္ခဲ့။ မြန္ဘုရင္ သည္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မဆီေလ်ာ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူသာလွ်င္ ဘုန္းရွင္ကံရွင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းသာ။ ဤသို႔ျဖင့္ သူသည္ ဘုန္းမီးေနလသာလြန္ေသာ ဘုရင္တစ္ပါး အျဖစ္ သူ႕ဆႏၵအေပၚ အမ်ားသေဘာညီမႈက မင္းတရား၏ေအာင္ပြဲအတြက္ အေၾကာင္းရင္းခံ ျဖစ္ခဲ့သည္။
——
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ သူႀကီးကလန္မ်ား၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား မင္းတရားလက္ေအာက္ ခုိဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႔၏ ရာထူးဌာနႏၱရကို အေလာင္းမင္းတရားက ျပန္လည္အတည္ျပဳေပး မည္ဟု စိတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အေလာင္းမင္းတရား၏ စာခြၽန္လႊာမ်ားထဲတြင္ ဘုရင္ငယ္မ်ား၏ ခိုဝင္မႈကို သဘာဝက်ေသာကိစၥအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည္။ စစ္မက္ခင္းရသည္မွာ အျခားေသာ ဘုရင္ငယ္မ်ားက ဘုန္းရွင္ကံရွင္ အေလာင္းမင္းတရား၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျငင္းဆန္ေသာေၾကာင့္ သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အေလာင္းမင္းတရား၏ တရၾကမ္းတုိက္ပြဲစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားမွာ –
၁၇၅၂-၅၃ တြင္ သူ၏အေျခစိုက္ဇာတိျဖစ္ေသာ မူး-ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္းကို သိမ္းပိုက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္ဝွမ္း၏ အထက္အညာ၊ ဟိႏၵဴ တို႔၏ ပုိင္နက္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ မဏိပူရ ကို က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ႕သည္။ ထို႔ေနာက္ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္း ကာ သူ႕အေနအထား၏ေက်ာဘက္ကုိ ကာကြယ္ထားသည္။
၁၇၅၄ ခုတြင္ မြန္တုိ႔သိမ္းယူထားေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ သက္တမ္းရင့္ျမိဳ႕ေတာ္ အင္းဝကိုျပန္လည္ တိုက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။
၁၇၅၅ ခုတြင္ ဒဂံုသို႔ သြားလမ္းပြင့္ေနေသာ ျပည္ျမိဳ႕ကိုသိမ္းယူခဲ့သည္။
၁၇၅၆ ခုတြင္ ျမန္မာျပည္အဓိကဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕ျဖစ္ေသာ သံလ်င္ကိုသိမ္းခဲ့သည္။
၁၇၅၇ ခုတြင္ တုိက္ပြဲ၏စိန္အေခၚဆံုးအပိုင္းျဖစ္ေသာ မြန္တို႔၏ျမိဳ႕ေတာ္ ပဲခူးကို တရၾကမ္းဝင္စီး ႏုိင္ခဲ့သည္။
၁၇၅၈ ခုတြင္ မဏိပူရကသည္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၇၅၉ တြင္ ယုိးဒယား ျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ရန္ျပင္ဆင္ေနေလျပီ။
၁၇၆ဝ ခု၊ ေမလတြင္ အေလာင္းမင္းတရား နတ္ရြာလားေတာ္မူသည္။
——–
အေလာင္းမင္းတရားသည္ စစ္ေရးတစ္ခုသာ ထူးခြၽန္ေသာသူရဲေကာင္းမဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တုိ႔တြင္လည္း ေခတ္အခါထက္ ပိုေရွ႕ေျပး ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္သာ သူ၏နန္းစံသက္ ၈ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း တတိယျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။
တုိင္းျပည္ကို ဂရုစိုက္ေသာ၊ သာသနာကိုအားေပးခ်ီးေျမွာက္ေသာ၊ ဗုဒၶဘာသာရွင္ဘုရင္တစ္ပါး ဟူသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အရိုးစြဲေနေသာ ျပည္သူလူထု၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။
——
အေလာင္းမင္းတရား ျပဳေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈမ်ားမွာ ေရႊခ်က္သိုေစတီေတာ္၊ ျမေတာင္ ျမိဳ႕ ျပည္ျမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕တို႔မွ ေဖာင္ေတာ္ဦးေစတီေတာ္မ်ား၊ ဒဂုန္ဆံေတာ္ရွင္၌ ေစာင္းတန္း ႏွင့္ဇရပ္မ်ားသာမက အညာ-အေၾကျမစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ ဘုရားပုထုိး ေဟာင္းႏြမ္းျပိဳပ်က္မ်ားကို ကံေကြၽးလက္ခေငြေတာ္ေပး၍ ျပဳျပင္ေစသည္။
——
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ကိုယ္စားျပဳမႈတစ္ခုမွာ စၾကဝေတးမင္း၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ ကို ေတာင္းဆုယူထားေသာ ဘုရားဆုပန္မင္းေယာက်္ား စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ အေလာင္းမင္းတရား သည္ အရုိးစြဲဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ မဖ်က္ဆီး။ သူ၏ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ား ထဲတြင္ သူ႕ကိုယ္သူ စၾကဝေတးမင္းေလာင္းအျဖစ္၊ ဘုရားေလာင္းအျဖစ္ ”အရိႏၵမာစၾကာေရႊလွံရ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ”အေလာင္းမင္းတရားႀကီးဘုရား” ဟူ၍လည္းေကာင္း ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။
———
အကယ္၍ သူသာ ဘုရားဆုပန္မင္းေယာက်္ား ဧကန္စစ္စစ္ျဖစ္သည္ဆုိလွ်င္ ဤမွ်လူသတ္ၾကမ္း ေသာ စစ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္လာပါမည္ေလာ။ ဟံသာဝတီကို ဝုိင္းဝန္းလုပ္ၾကံစဥ္ မြန္ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုပင္ ဂရုမစိုက္ဘဲ မြန္ဟူသမွ် အရပ္အဆုိင္းမရွိ လုိက္လံ လုပ္ၾကံခဲ့ေသာ၊ မြန္ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆင္ျဖင့္နင္း၍သတ္ခဲ့ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ စစ္ဘုရင္သည္ ေခတ္အခါ၏ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရးဆက္စပ္အေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ အၾကြားသန္ေသာဘုရင္အျဖစ္ ရယ္ပြဲဖဲြ႕စရာမဟုတ္ေခ်။
—————-
အေလာင္းမင္းတရား၏ စြယ္စံုထူးခြၽန္မႈကုိ အလွ်ံပယ္ျပသခဲ့ေသာ ေဂ်ာ့ဘုရင္-၂ ထံေပးပို႔ခဲ့ေသာ ရာဇသံေရႊေပကိုလည္း ယခုေခတ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီ။
အေလာင္းမင္းတရား၏ လူမႈ-ႏုိင္ငံေရး အကိုင္အတြယ္ကြၽမ္းက်င္ပံု ေနာက္ထပ္ဥပမာတစ္ခုမွာ ျဗိတိသွ်တို႔၏ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီသည္ မင္းတရားထံမွ ပုသိမ္တြင္ ေျမတစ္ကြက္ရလုိေၾကာင္း ေတာင္းခံခဲ့သည္။ မင္းတရားသည္ ျဗိတိသွ်တု႔ိေတာင္းခံသမွ် ရက္ေရာစြာေပးခဲ့သူ မွန္ေသာ္လည္း  ပုသိမ္၌ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ခံတပ္တည္ရန္ ေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ ေသာ ဘုရားကုန္းေတာ္ကို ေတာင္းခံခဲ့သည္။

ဤတြင္ မင္းတရားႀကီး ပြင့္လင္းစြာမိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပံုမွာ ”ငါကုိယ္ေတာ္တုိင္ ထီးနန္းရုိက္ရာမခိုင္ျမဲ ေသးဘဲႏွင့္ အထြဋ္အျမတ္ေနရာ ဘုရားကုန္းေတာ္ကုိ ေမာင္မင္းတို႔အား ေပးသနားေတာ္မူလုိက္ လွ်င္ ဘာသာသာသနာကို မခန္႔ေလးစားလုပ္သူဟု အထင္ခံရေပေတာ့မည္။ တုိင္းသူျပည္သား မ်ား၏စိတ္ကို လႊမ္းမုိးႏိုင္ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားလည္း ဆန္႔က်င္ၾကေပေတာ့မည္။ ထိုအခါ ထီးနန္းရုိက္ရာကို အျပည့္အဝမရေသးေသာ ငါကိုယ္ေတာ္သည္လည္း ထီးနန္းကို လက္လြတ္ ဆံုးရံႈးရေပေတာ့မည္။”
အေလာင္းမင္းတရားသည္ ဟိုင္းႀကီးကြၽန္းဦးစီးမွဴး ဘရြတ္ခ္အား စိတ္ရွည္သီးခံရမည့္အေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ” ယခုေလာေလာဆယ္ သည္မွ်ႏွင့္ေက်နပ္ေခ်။ ေနာက္ေနာင္ ပိုျပီးေပးသနားဖို႔ ရာ ငါကုိယ္ေတာ္၏အာဏာသာတည္း။”
——-
စစ္မ်က္ႏွာႏွစ္ဘက္စလံုးမွ တပ္သားအားလံုးၾကားရသည္အထိ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ တုိက္ပြဲေခၚ သံကိုေပးႏုိင္ခဲ့သူ အေလာင္းမင္းတရား၊ တုိက္ပြဲစတင္ျပီဆုိသည္ႏွင့္ ဆင္ကိုခြၽန္းဖြင့္ကာ ေရွ႕ဆံုးမွ စစ္ဦးဘီလူးစီးသလို စစ္မ်က္ႏွာခင္းခဲ့ေသာ စစ္ပါရဂူအေလာင္းမင္းတရား၊ ထိုသုိ႔ေသာ ဘုရင္ စစ္စစ္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ သံဃာထုအေပၚထားေသာ သေဘာထားမွာ ပညာယူဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။ မင္းတုန္းမင္းကဲ့သုိ႔ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆြဲေစ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈကိုသာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆြဲေစ့ျခင္းျဖစ္၏။

ေရးသားသူ
ဝင့္ျပံဳးျမင့္
၄.၇.၂ဝ၁၃။

 

About ၀င့္ျပံဳးျမင့္

wintpyone myint has written 59 post in this Website..

IN LOVE I TRUST.

   Send article as PDF