ကၽြန္ေတာ္ မုန္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုေသာ ဝတၲဳတိုကေလး ေရးအျပီးမွာ. . . . . .

ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအေၾကာင္းလည္း ေရးရဦးမည္ ဟု ေတြးထားခဲ့ပါသည္။

ယခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအေၾကာင္း…..  ေရးျဖစ္ပါျပီ ။

ဝတၱဳ မဟုတ္ဘဲ အက္ေဆးသေဘာမ်ိဳးေလး ေရးၾကည့္ဖိ႔ု ့ရည္ရြယ္ပါသည္ ။

=========================================

ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္

ကၽြန္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္

 

ကြ်န္ေတာ့္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု အေသအခ်ာပင္ ရွိေနပါသည္။

ထို ပတ္ဝန္းက်င္သည္ ဂဇက္ရြာ

( ျမိဳ့ေတာ္ ျဖစ္ျပီ ဆိုလားပဲ ) ျဖစ္ပါသည္ ။

==========================================

လူငယ္ေတြမွာ ၾကြယ္ဝတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္

( Rich Environment ) လိုအပ္တယ္ ။

ဘဝ ေအာင္ျမင္မွဳ အတြက္ မရွိမျဖစ္ အရာေတြ ရွိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ေပါ့။

စာအုပ္ေတြ ရွိရမယ္ ။

ေခတ္ကို အမွီလိုက္နိုင္ဖိ႔ု ့သင့္တင့္တဲ့ နည္းပညာ ေတြ ရွိရမယ္ ။

ပညာကို ကိုယ့္ကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးနိုင္မယ့္သူေတြရွိရမယ္။

************************************

ေစာင့္ေနမယ္လို ့  မေျပာလိုက္ဘူး / ဂ်ဴး

ေစာင့္ေနမယ္လို ့ မေျပာလိုက္ဘူး / ဂ်ဴး

အဲဒီစာသားေလးကို ဂ်ဴးရဲ့ ေစာင့္ေနမယ္လို ့မေျပာလိုက္ဘူး ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲမွာ ဖတ္ခဲ့ရသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ ရင္ထဲကို တန္းတန္းမတ္မတ္ ဝင္လာခဲ့သည့္ စကားလည္း ျဖစ္သည္ ။

အဲသည္ စာသားထဲက ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ မ်ိဳး ကြ်န္ေတာ့္မွာ ရွိသလားး…………..ဆိုသည့္ေမးခြန္း ျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်ိန္ထိုးသံုးသပ္ တတ္လာသည္ ။

ယခုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္မွာ ၾကြယ္ဝတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ရွိသလားဆိုေသာ ေမးခြန္း အတြက္ အေျဖက ရွိခဲ့ျပီ ။

ရွိပါသည္ ။

ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းခ်င္သည္…………………………

ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ေသာ ဤဂဇက္ ျမိဳ့ေတာ္ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။

==============================================================

ဆရာမဂ်ဴး၏ စကားအရေတာ့ ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ဖ႔ို ့လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ

(၁) စာအုပ္ေတြ ရွိရမယ္ ။

(၂) ေခတ္ကို အမွီလိုက္ဖို ့သင့္တင့္တဲ့ နည္းပညာေတြ ရွိရမယ္ ။

(၃) ပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးမယ့္သူေတြ ရွိရမယ္ ။

ဆိုေတာ့ . . . . ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္. . . ဤ ဂဇက္ ျမိဳ့ေတာ္ထဲမွာ ဘာေတြ ရွိသလဲ ။

===============================

(၁)စာအုပ္မ်ား။ ။

ဂဇက္ျမိဳ့ေတာ္ထဲမွာ တင္လာသမွ်ပိုစ့္ အားလံုးသည္ စာအုပ္ေတြခ်ည္းပဲ ျဖစ္သည္ ။

ဂဇက္ျမိဳ့ေတာ္သူျမိဳ့ေတာ္သားတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ စာမ်ားသည္ စာအုပ္မ်ားပဲ ျဖစ္သည္။

မဖတ္သင့္ေသာ / အက်ိဳး မရွိေသာ စာအုပ္ (ပိုစ့္) ရယ္လို ့မရွိ။

အားလံုးလိုလိုက ဖတ္သင့္ မွတ္သင့္ အခ်က္အလက္ အေတြးအျမင္မ်ား ေရးသားတင္ျပထားေသာ ပိုစ့္မ်ားသည္ စာအုပ္မ်ားပဲ ျဖစ္သည္။

ထို့ေၾကာင့္ ဂဇက္ျမိဳ့ေတာ္ထဲ တစ္ခဏဝင္ၾကည့္လိုက္ရံုနဲ႔ ကမၻာ တစ္ပတ္ ပတ္လိုက္သလို ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရနိုင္သည္။

ဂဇက္ျမိဳ့ေတာ္ထဲမွ စာမ်ားကို တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ ဖတ္သြားရံုျဖင့္ ၾကီးမားေသာ စာၾကည့္တိုက္ၾကီးတစ္ခုထဲ ေရာက္သြားသလို ခံစားလို့ရသည္။

ဂဇက္သည္ ေဝဟင္ေပၚက စာၾကည့္တိုက္ ျဖစ္သည္ ။

==============================

(၂ ) ေခတ္ကို အမီလိုက္နိုင္ဖိ႔ု ့သင့္တင့္တဲ့ နည္းပညာမ်ားးး

ဒါလည္း ျပည့္စံုျပီးသားျဖစ္သည္ ။

ဂဇက္မွာ ေရးသားတင္ျပေနသမွ်ထဲမွာ ……………….  နည္းပညာ ဗဟုသုတ အခ်က္အလက္ေတြမွ အမ်ားၾကီးး။

နည္းပညာ နွင့္ပက္သက္ျပီး တစိုက္မတ္မတ္ တင္ျပေပးေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေခတ္မီ IT ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ေပးတတ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္ ။

အသံုးဝင္သည့္ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အခါအခြင့္ သင့္တိုင္း တင္ျပေပးတတ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိသည္ ။

နည္းပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတနွင့္ သိမွတ္ဖြယ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပေပးေနသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဂဇက္သည္

နည္းပညာ ဘဏ္တိုက္ၾကီး တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္ ။

ေဝဟင္ထက္က နည္းပညာဘဏ္ ျဖစ္သည္ ။

==================================

(၃) ပညာကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးမယ့္သူမ်ား းးးးးး

ပညာကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးနိုင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္ပဲ ။

ပညာမွာ………………….

(ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွ အတန္းပညာ မဟုတ္ေပမယ့္ )

အသိပညာနွင့္ ဗဟုသုတ / အေတြးအျမင္မ်ားကို သင္ယူတတ္သေလာက္ ရနိုင္သည္ ။

ဂဇက္မွာ တင္လာသမွ် ပိုစ့္တိုင္းသည္ အက်ိဳးရွိေစေသာ ပညာယူစရာ အခ်က္အလက္ မ်ားးး မ်ားပါသည္ ။

ယူတတ္လွ်င္ ရပါလိမ့္မည္ ။

အေတြးအေခၚနွင့္ အျခား       ဗဟုသုတမ်ားကို ဖတ္ မွတ္ ေလ့လာခြင့္ ရသည္ ။

အေတြးအေခၚခ်င္း ဖလွယ္သည့္သေဘာျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေနြး ေဝဖန္ လို့ရသည္ ။

ကိုယ့္အေတြးအေခၚ ကိုယ့္ အယူအဆကို တင္ျပျပီး ေဆြးေနြးလို ့ရသည္ ။

ကိုယ့္ပညာကို တပါးသူကို လက္ဆင့္ကမ္းနိုင္သလို…..

သူတပါးတို့ လက္ဆင့္ကမ္းထားေသာ ပညာကို အသာေလး ယူလိုက္လို့ လည္း ရသည္ ။

အလြန္ေတာ္ေသာ /အလြန္ ဥာဏ္ရည္ ျမင့္ေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ား မ်ားစြာ ရွိေနေသာ ဤ ဂဇက္သည္

ပညာ ( အသိ ပညာ ) ဗဟုသုတမ်ားစြာ ကို လက္ဆင့္ကမ္း ေပးေဝေနေသာ ေနရာ ဌာန ၾကီး ျဖစ္သည္ ။

ေဝဟင္ထက္က ပညာ ဌာေန ျဖစ္သည္။

==============================================================

ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ဖိ့ု ့လံုေလာက္ရံုမက ပိုပိုသာသာပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္ ။

ဤ ဂဇက္တြင္ အနုပညာရွင္မ်ား ရွိသည္ ။

စာဖတ္သူ / ခံစားသူအတြက္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ …….

ရသ ေပးစြမ္းမည့္ အနုပညာလက္ရာမ်ား အဆင္သင့္ ရွိသည္ ။

ကဗ်ာျပခန္း သည္လည္း အနုပညာ ၏ စုစည္းမွဳ အင္အားတစ္ခုကို ခမ္းနားထည္ဝါစြာ ျပသထားနိုင္ေသာ ေနရာ / ရသ အစံုကို တအံ့တၾသ ခံစားဖို့ရာ. . . . . .

ရသ နန္းေတာ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။

တိုင္းျပည္ ၏ အရွိတရား နွင့္ အလွတရားမ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ျပ ေနေသာ ဓါတ္ပံုပညာရွင္မ်ား ၏ စကားေျပာတတ္ေသာ ပံုရိပ္မ်ားလည္း ရွိသည္ ။

ကိုယ္ မေရာက္ဖူးေသာ ေနရာ ေဒသမ်ား ဆီ ေရာက္သြားသကဲ့သို ့ ဗဟုသုတ ရေစေသာ ခရီးသြား ပိုစ့္မ်ားလည္း ရွိသည္ ။

စိတ္ႏွလံုး ကို ၾကည္နူး ခ်မ္းေျမ့ေစေသာ ရယ္စရာ ဟာသ ရသမ်ားလည္း ရွိသည္ ။

တကယ့္ လက္ေတြ ့ဘဝထဲမွ အေတြ ့အၾကံဳမ်ားးး……………….

ဘဝ အေမာ နွင့္ သင္ခန္းစာ ယူစရာမ်ားးးး……………………….

ထိထိမိမိ သေရာ္စာမ်ားးးး…………………………………………

သတင္းေပးခ်က္မ်ားးး ကိုလည္း ဖတ္ရွဳ ခံစားလို ့ရသည္ ။

က်န္းမာေရး / လူမွဳေရး / စီးပြါးေရး / နိုင္ငံေရး / ဘာသာေရး / ပညာေရး . . . . စသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္မိ်ဳးစံုမွ ထူးျခားေသာ အေတြး အေခၚ အယူအဆမ်ား

ဗဟုသုတ ရစရာ အခ်က္အလက္မ်ားစြာတို့ကို ထိေတြ့ ရသည္ ။

ထို့ေၾကာင့္ဤ ဂဇက္သည္ ၾကြယ္ဝေသာပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ခု ျဖစ္သည္ ။

=====================================================

ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ဤ ဂဇက္သည္ ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္ ေက်နပ္ ဂုဏ္ယူပါသည္ ။

ကိုယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုမို လွပ ေကာင္းမြန္ေအာင္. . . . .

ပိုမို ဖြ႔ံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ၾကိဳးစား ဖန္တီးၾကလိုေသာ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ား ၾကားမွာ ကြ်န္ေတာ္ ေရာက္ေနခဲ့ျပီ ။

ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္ ေတာင္ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ေပးရမလဲ ဆိုသည့္ေမးခြန္းကိုေမးခ်င္ခဲ့တာ . . . . .

ဤပတ္ဝန္းက်င္၏ ရိုက္ခတ္မွဳ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ပါသည္။

=================================

ဤပတ္ဝန္းက်င္သည္ ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္သည္ ။

ၾကြယ္ဝ ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ျဖစ္သည္ ။

ကြ်န္ေတာ္ ခ်စ္ေသာ ဤဂဇက္ ေကာင္းသည္ထက္ ပိုေကာင္းေအာင္

လွသည္ထက္ ပို လွေအာင္

လင္းသည္ထက္ ပိုလင္းေအာင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာမွ ေန၍ အက်ိဳးသယ္ပိုးခ်င္လာပါသည္ ။

=======================

ကိုယ့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလး ပိုျပီး လွပ သာယာျပီး ပို ေနေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလာေလေလ. . . . . . .

အဲဒီ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲမွာ နွစ္ျမဳပ္ ရွင္သန္ေနတဲ့ ကိုယ့္ ရပ္တည္မွဳ / ကိုယ့္အေနအထားေလးလည္း ပိုျပီး ခမ္းနားေတာက္ေျပာင္လာေလေလပဲ မဟုတ္လားးး ။

=====================================

ေလးစားစြာျဖင့္

အလင္းဆက္

11 . 7 .2013 .

alinsett.art@gmail.com

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF