“Non-violence is a sign of strength, self-confidence and truth.”

အၾကမ္းမဖက္ျခင္းဟာ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္း၊ အမွန္တရားနဲ႔ ခြန္အားရွိျခင္းတို႔ရဲ့ လကၡဏာပဲျဖစ္ပါတယ္။

592244_123701504326371_1096872351_qBuddhism

https://www.facebook.com/BuddhistPeople?ref=stream&hc_location=stream

 

ကြ်န္ေတာ္တို႔ နုိ္င္ငံမွာ ကြဲျပားေနတဲ့ အျမင္ေတြရယ္၊ အယူအဆေတြရယ္၊ ၀ါဒေတြရယ္ ကိုယ္စီကိုင္စြဲ ထားတဲ့ လူေတြရွိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုးရဲ့ ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ကေတာ့ အံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္၊ မယံုၾကည္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ တူညီေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့………

ျမန္မာဆိုတဲ့ တုိင္းျပည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ျပီး ေအးခ်မ္းသာယာ လိုၾကျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမွ စိုးရိမ္ေၾကာင့္က်ျပီး မေနလိုၾကပါ ဘူး။ ဘယ္သူမွ ပူပင္ေသာက မေရာက္လိုၾကပါဘူး။ ဒါကို ဘယ္သူမွ မျငင္းခံုနုိင္ပဲ သေဘာတူၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကြဲျပားေနၾကသည့္အျမင္မ်ားမွာ… ထိုသို႔ေအးခ်မ္းသာယာျပီး တိုးတက္တဲ့ နုိ္င္ငံ အျဖစ္သို႔ေရာက္ေအာင္ သြားၾကမယ့္လမ္းမွာ ၊ အထင္ေတြ၊ အျမင္ေတြ၊ ျပီးေတာ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ အသိပညာေခါင္းပါးမႈေတြ၊ တစ္ဖက္စြန္းေရာက္မႈေတြ၊ အုပ္စုဖြဲ႔မႈေတြ မတူညီၾကတဲ့အခါ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ၾကမယ့္အစား ျပႆနာ အေသးအမႊားက အစ တုန္႔ျပန္ပံုေတြ မွားယြင္းလာရပါတယ္။ ဒီခ်က္က ကြဲျပားေနၾကတဲ့ အုပ္စုေတြ တုိင္းမွာ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။

အမ်ားစုေသာ လူမ်ိဳးစုျဖစ္တဲ့ ဗမာေတြအျမင္မွာေတာ့ အစၥလမ္ဘာသာကို ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ အၾကမ္းဖက္ ၀ါဒ တစ္ခုအျဖစ္ျမင္ေနျပီး ထိုဘာသာ၀င္တို႔မရွိမွ တုိင္းျပည္ေအးခ်မ္းမည္ဟု ျမင္ေနပါသည္။ အနည္းဆံုး ထိုဘာသာ၀င္မ်ား ျပန္႔ပြားလာမႈကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ ရႊ႔ံလာျပီး ထိန္းခ်ဳပ္ နုိ္င္ရန္ ၾကိဳးစားလာၾကသည္။ ကမ ၻာေပၚရွိ အျခားအစၥလမၼစ္ နုိင္ငံမ်ားရွိ အမည္းေရာင္ပံုရိပ္မ်ားကို လက္ရွိ ျပည္တြင္းေန မြတ္စလင္ မ်ားထံသို႔ ပူးတြဲျပီး ပံုေဖာ္ၾကသည္။

အစၥလမ္အျမင္မွာကား လူအနည္းစုျဖစ္ေသာ ၄င္းတို႔အေပၚ အမ်ားစု က လူအင္းအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အယူ၀ါဒ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္း၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အရေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားထားသည္ နွိပ္ကြပ္ထားသည္ နွိမ္ထားသည္ စု ျမင္ေန ၾကသည္။ ဘာသာမ်ားထဲတြင္ပင္ အစၥလမ္ဆိုပါက ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း တြင္ အထူးပင္ ခြဲျခားနွိပ္ကြပ္ထားသည္ဟုျမင္သည္။

နိုင္ငံေရးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဖက္၊ ရဲဖက္နွင့္ အျခားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားတြင္ အစၥလမ္တို႔ သည္ ပါ၀င္ခြင့္မရျခင္း၊ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ အရာမသြင္းခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္ ျမန္မာနု္ိင္ငံအတြင္းတြင္ေနထုိင္လာၾကေသာ မြတ္စလင္တို႔အေနျဖင့္ မ်ိဳးရိုးလိုက္နာၾကည္းဖြယ္ ရာမ်ား ပင္ျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္လိုက္ မြတ္စလင္မ်ားရွိျခင္း ေၾကာင့္သာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ား အနည္းနွင့္အမ်ား ေပၚထြက္မလာ ျခင္းျဖစ္နု္ိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႔ေတာင္ အာရွ ရွိ အင္ဒို၊ မေလး၊ ဘရုနုိင္း၊ ဘဂၤလားစေသာ နုိင္ငံမ်ားက ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ေရရွည္ ဤ သို႔ ဆက္သြား ေနပါက မြတ္စလင္မ်ား အၾကမး္ဖက္ အစြန္းေရာက္မ်ားျဖစ္လာနုိင္သည္ ဟု ခန္႔မွန္း သတိေပးေနၾကသည္။

ကုလ သမဂၢနွင့္ နိုင္ငံတကာ ကလည္း ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ လာေသာ ဘဂၤလီေခၚေခၚ ( ၄င္းတို႔အဆို ရိုဟင္ဂ်ာ) မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ( ၁၀၀) ပတ္၀န္းက်င္ေနထုိင္လာၾကသည့္အတြက္ နုိင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳရန္ ဖိအားေပးလွ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတို႔ အျမင္တြင္ အဓိက ျပႆနာအရင္းအျမစ္သည္ ထုိကိစၥျဖစ္သည္ဟု ထင္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာအားလံုးတို႔အရင္းအျမစ္သည္ ထိုလူမ်ား နုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းနွင့္ ျပည္တြင္းေန နုိင္ငံသားအားလံုးေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိမွ တစ္ဆင့္ တရား ဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရွိ ျခင္း သည္ ဒုတိယ အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္သည္ဟု တြက္ဆၾကပါသည္။

ယခုျမန္မာ့ ဗုဒၶဘာသာတို႔အေပၚ နုိင္ငံတကာမွ အထင္ေသးအျမင္ေသးျဖစ္ေနၾကသည္ကို ျငင္းခ်က္ထုတ္၍ မရပါ။ ဗုဒၶ၏ လမ္းစဥ္ကို အၾကမ္းမဖက္ေသာ ေအးခ်မ္းေသာ ၊ ဘာသာတုိင္းနွင့္ ဟာမိုနီ ျဖစ္ေသာ ဘာသာအျဖစ္ တစ္ကမ ၻာလံုးက ျမင္ေနသည့္အျမင္ကို အနည္းနွင့္အမ်ား ထိခိုက္လွ်က္ရွိသည္ကို ကြ်နု္ပ္တို႔ ျငင္းခ်က္မထုတ္နုိင္ပါ။ လက္မခံခ်င္ေသာ္ျငားလည္း ဤသည္မွ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။

အီဂ်စ္တြင္ အစြန္းေရာက္မြတ္စလင္မ်ားက တစ္ဖက္ အလယ္အလတ္ရွိေသာ မြတ္စလင္မ်ား အပါအ၀င္ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ လစ္ဘရယ္ အယူရွိ ေသာလူမ်ားက တစ္ဖက္ ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္လွ်က္ရွိျပီး နုိင္ငံ၏ စည္းပြားေရးလည္း က်ဆင္းလွ်က္ရွိသည္။ မိုဟာမက္ေမာ္စီ ၏ မြတ္စလင္ဘရား သားဟုတ္သည္ မြတ္စလင္ဥပေဒမ်ားကို နုိင္ငံေရး ေလာကထဲအထိ အစားထိုးသြတ္သြင္းလားျခင္း ၊ စစ္ဖက္နွင့္ ရဲဖက္အရာရွိမ်ားကို ဘရားဟုတ္ အသင္း၀င္မ်ား အစားထုိးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းေရာက္ အာဏာရွင္ဆန္သည့္ အလုပ္မ်ားမ်ားလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ မည္႔ အရိပ္အေရာင္မ်ားရွိလာေတာ့သည္။

ျမန္မာတို႔အေနျဖင့္ မြတ္စလင္ဘရားသားဟုတ္ကဲ့သို႔ အလြန္အမင္းအစြန္းေရာက္ျခင္းမရွိၾကပါ။  ဗုဒၶ၏ တရားေတာ္မ်ား ( ဓမၼသတ္) ကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒ မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳဖို႔ မေတာင္းဆိုၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ အင္အားၾကီးေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ တို္းတက္ ေရးကို ေနွာင့္ေနွးေစလိမ့္မည္ကေတာ့ ေျပာဖို႔မလိုေတာ့ပါ။ Globalization ေခတ္ေတြ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ေပါင္းစည္းမႈ multi-cultural co-operation သည္ အထုိက္အေလ်ာက္အေရးပါ လာပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္လိုပါက လည္း မွ်တသည့္ မွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ရွိသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္၏ အျမင္သည္ ေရတိုမဟုတ္ပါ။ ေရရွည္အျမင္ျဖစ္ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ အမ်ိဳးကိုေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ ဘာသာကို ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။ သို႔ေသာ္ တည္ျငိမ္ရန္လိုအပ္သည္။ အၾကမ္းမဖက္ရန္လိုအပ္သည္။ မိမိတို႔ ကိုယ္မိမိတို႔ ယံုၾကည္မႈရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဘာသာျခားမ်ားကို ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရ ြ႔ ံေနရန္မလိုအပ္ပါ။ မိမိတို႔ဘာသာ၏ အနာဂတ္အတြက္ မိမိတို႔ မိသားစုမ်ား ကို အရင္ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းရန္ သင္ၾကားျပသမႈ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ျပႆနာ ၾကံဳေတြ႔လာပါက တရားဥပေဒ အတုိင္းျဖစ္ပါေစ။ မွန္လွ်င္ မွန္ ၊ မွားလွ်င္ မွား၊ မွ်တမႈကို ေလးစားပါ။

ေမတၱာတရားကို ေရွ ႔တန္းတင္ေသာ ျမတ္  ဗုဒၶ၏ မ်က္နွာကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင္ ့ မိမိတို႔ အျမင္မွာေရာ နုိင္ငံတကာအျမင္မွာပါ ေလးစားစရာေကာင္းသည့္ ဘာသာ၀င္မ်ား ၊ လူမ်ိဳးမ်ားဟု ကမ ၻာက ဆက္လက္ရႈျမင္ပါေစ။

 

 

သုရွင္

၁၂-၇-၁၃

ေသာၾကာ

 

 

 

 

About သုရွင္

သု ရွင္ has written 44 post in this Website..

ကြ်န္ုပ္ေရး၍ ကြ်နု္ပ္ဆိုသံ အမွန္ဟူ၍ ကြ်န္ုပ္မဆို...။ ကြ်န္ုပ္စပ္၍ ကြ်နု္ပ္ဖြဲ႔သီျမတ္လွျပီဟု ကြ်န္ုပ္မယူ..။ တိုင္းတိုင္းျပည္သူ လူဟူသမွ် ကုိယ့္ျမင္ကိုယ့္ေတြး..ကိုယ့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ မွတ္ခ်က္ေပးေစ။ မွတ္ခ်က္ဟူသမွ် က်ိဳးရွိလွဟုလည္း ကြ်န္ုပ္မျမင္..မထင္ပါေသး။ ထိုမွတ္ခ်က္မ်ိဳး ေၾကာင္းက်ိဳးမွန္ကန္ ယုတၱိတန္မွ..ကြ်ုုန္ုပ္ကိုးစား.. တန္ဖိုးထားမည္...ကြ်န္ုပ္သစၥာတည္း။ သုရွင္