က်ားဖူးေဘာင္

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိေဂ်ာင္း သမတေပါဂြင့္ရ ပုပ္ကုိယ္ ဦးရဲထြဋ္မွ ေျပာၾကားသျဖင့္ အီတြန္႕ဗြမ္ လူမ်ဳိးစာရင္းေပါက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေသာ မဟုတ္တရုတ္သဗုံ ေၾကးမုံဂ်ီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆုံးခန္းတုိင္ သြားျပီျဖစ္သည္။  

ပ်ံရင္ပစ္မယ္

လက္ပံေတာင္း အစီရင္ခံစာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူမ်ား မေၾကနပ္လ်င္ လႊတ္ေတာ္ပ်ံ တင္ျပမည္ဟု ပုလဲအန္အယ္လ္ဒီအမတ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္မွ ေျပာေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕တြင္ ေလယဥ္ပစ္အေျမာက္မ်ား ခ်ထားေဂ်ာင္း ေလတပ္ဗုိလ္မွဴး ဖားျပဳတ္ေအာင္ ေလယဥ္ဆီ ေမွာင္ခုိလာေရာင္းစဥ္ သိရသည္။

လက္ၾကီးနဲ႕

UWSA စီးပြားေရး ဌာနဂ်ီးမွဴး မုိက္ခဲေၾကးမုံဂ်ီးႏွင့္ ၾတိဂံတုိင္းမွဴး စမူဆာေၾကာင္ၾကီးတုိ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစုိးရမွ ေတာင္းဆုိေသာ ဝတပ္ေျမပုံအစား ေၾကးမုံဂ်ီး၏ စြဲမက္ဖြယ္ ကုိယ္အတုိင္းအထြာ ၃၅-၂၃-၃၆ အား ေၾကာင္ၾကီးကုိယ္တုိင္ ေပၾကဳိးတုိင္းခြင့္ ရသျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္သြားျပီျဖစ္သည္။

ထင္သားဘ

ဦးေက်ာ္ဆန္းမွာ ရန္သူမ်ားခဲ႕၍ သမဝါယတြင္ ဝံဂ်ီးျဖစ္လ်င္ အခက္အခဲေတြ႕မည္ဟု အထင္မွားခဲ႕ေၾကာင္း ဗဟုိသမအသင္း အုတ္ကထ ဦးခင္ေမာင္ေအးမွ ေျပာၾကားသျဖင့္ ၎တုိ႕ႏွစ္ဦး ဆက္သြယ္မႈအား စုံစမ္းခဲ႕ရာ မဆလေခတ္ ရပ္ကြက္သမအသင္းတြင္ သူတုိ႕ႏွစ္ဦး အုတ္ကထႏွင့္ ေရနံဆီေဝသူ လုပ္ခဲ႕ဂ်သည္။

လူဝံပီးေဒါ့ေမ်ာက္ဝံ

နယ္စပ္လူဝင္မႈ ကြပ္ကဲေရး ဌာနခ်ဳပ္အား ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရာ ဌာနခ်ဳပ္မွဴး ဆာဒူးဂ်ီးကေပအား ေလာင္းကစားမႈ ပေပ်ာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႕ထားေဂ်ာင္း ႏုိင္ငံေဒၚအမိန္႕ျပန္တမ္း ထုတ္ပ်ံသည္။

ၾကည့္ဖုိ႕သာျပင္

ဝတပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား ပဋိပကၡမွာ ေအာက္ပိုင္း အထင္မွားမႈ သက္သက္ျဖစ္သျဖင့္ ေနာင္အလားတူ မၾကဳံေစရန္ ႏွစ္ဖက္အမ်ဳိးသမီးမ်ား စကပ္၊ ထမီ ဝတ္ဆင္ရန္၊ ေဘာင္းဘီျဖစ္ပါက ဖင္က်ပ္ႏွင့္ သရီးကြာတား အတုိဝတ္ရန္ သေဘာတူခဲ႕ဂ်သည္။

ဒါေတာ့အသိဝူး

GWအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ကုိေဝျဖဳိးအား ဆုိင္းငံ့ထားသည့္ ၁၉၆၂ ပုံႏွိပ္အက္ဥပေဒျဖင့္ ျပည္အမွတ္(၁) ရဲစခန္းမွ ဖမ္းဆီးျခင္းအတြက္ ပ်ံက်ားေရးဒုဝံဂ်ီး ဦးရဲထြဋ္မွ ျပည္ထဲေရးဌာနသုိ႕ တရားဝင္ စာပုိ႕ေမးျမန္းလုိက္ေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ခ်စားေနမႈမ်ားကုိမူ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ေမးရန္ သာဒင္းေထာက္မ်ားအား လႊဲခ်သြားသည္။

ျခစ္ျခင္းတယား

ရာမာဒန္ဥပုသ္လအတြင္း ေဂဇက္ဗလီဆရာ မာမြတ္ခုိမ္ႏွင့္ ၉၆၉ေၾကာင္ၾကီး အပစ္အခတ္ ရပ္ထားေသာ္လည္း သမီးေဒၚေလး တေယာက္ထဲရွိခ်ိန္ ရွာပြတ္အိမ္ေဒၚအား အလစ္စီးနင္းခြင့္ရွိေဂ်ာင္း ၾကားဝင္ေစ႕စပ္သူ ဂဇက္ရြာ ဘဂၤါလီ ကုိယ္ဆားလွယ္ ကလုိင္းဖင္ေမွာင္ထံမွ သိရသည္။

ေဝါ့…

သတင္းၾကားျဖတ္ အခုိးခံရမႈ တားဆီးရန္ ရုရွားစပုိင္ ေအဂ်င္စီမ်ားမွ လက္ႏွိပ္စက္ အသုံးျပဳေနမႈကို အတုယူ၍ ေဂဇက္သဂ်ီး မာမြတ္ရွာပြတ္ခုိမ္မွ ကိေလသာ ထသည့္အခါ ကြန္ဒြန္ကုိ ဆိတ္အူျဖင့္ အစားထုိး သုံးေနရာ စားပီး နားမလည္ ဝါးပီး ေထြးထုတ္ မလုပ္ဘဲ ဝက္အူေခ်ာင္းတြင္ ရီဆုိင္ကယ္ ၿပဳမည္ကုိ အမ်ားစုိးရိမ္ေနသည္။

ဖင္လွန္ေကာင္းလုိ႕

လိင္တူခ်သူ ေဂ်ာ္လကီေအာင္ပုအား ဖင္လွန္ လမ္းေလ်ာက္မႈျဖင့္ အေရးယူထားရာ တရားရုံးေတာ္တြင္ ၎က ဖင္လန္ႏုိင္ငံသူကဲ႕သုိ႕ မန္းက်ဳံးေဘး ခါးႏႊဲ႕ေလ်ာက္ျခင္းအား လီဆယ္ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  ထြက္ဆုိသည္။

အျခစ္နဲ႕စစ

လာမည့္ ေရြးေဂါက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ လူငယ္မ်ားကုိသာ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ သဂ်ီးသာမီးေဒၚဂေလးႏွင့္ ေမာင္ေၾကာင္ၾကီးတုိ႕ ေဂဇက္ အန္အယ္လ္ဒီ အမတ္ေနရာအတြက္ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ျပဳိင္ရဖြယ္ရွိသည္။

ေပါင္းထားကြ

ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ေဂါင္းေဆာင္ ဆလုိင္းဖင္ေျပာင္ႏွင့္ အုိအုိင္စီအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး  ပင္လယ္ေပ်ာ့တုိ႕ မကၠာျမဳိ႕၌ လ်ဳိ႕ဝွက္ေတြ႕ဆုံစဥ္ ကုတ္ခ်ာေၾကာင္ၾကီးသည္ သဂ်ီးမာမြတ္ခုိမ္၏ ယုံၾကည္အားကုိး ျခစ္လွစြာေသာ သားမက္ေလးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကုိပုိင္လ်င္ ေဂဇက္ရြာကုိ ရျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိထားေသာ မွတ္တမ္းအသံဖုိင္ ထြက္ေပၚလာသည္။

ေၾကာင္သားမက္

ျခစ္ကုိယ္ဂ်ီး မင္းကုိႏိုင္ေရးေသာ “သူၾကီးသားမက္၏သူငယ္ခ်င္း” ကဗ်ာစာအုပ္ႏွင့္အျပဳိင္ “သူၾကီးသူငယ္ခ်င္း၏ သားမက္” ကခ်လာစာအုပ္အား ျခစ္တတ္သူေၾကာင္ၾကီးမွ ခံစားေရးဖြဲ႕ရန္ ေဂဇက္သဂ်ီးေဘာ္ဒါ  ေကအုိင္ေအ သဗုံဘုိ ဦးမ်ဳိးသန္႕ကုိ ေယာကၡမအျဖစ္ ခ်ိန္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

ေယာကၡမ ဦးမ်ဳိး ေၾကာက္လွ မူးဆုိး...

ေယာကၡမ ဦးမ်ဳိး ေၾကာက္လွ မူးဆုိး…

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF