သခ်ၤာပညာရဲ႕ အလွအပတရား

x
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

“အလြန္ကိုေတာ္ပါတယ္ ဒါဟာမဟုတ္ေပဘူးလား”

ဒီေခါက္ခ်ိဳးညီၿခင္းကိုလည္း ၾကည့္ပါဦး ။

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

ယခု ဒီဟာကိုတစ္ခ်က္ၾကည္ပါ

၁၀၁%

ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္း သခၤ်ာရွုေထာင့္ကေနၾကည့္ၾကပါစို႔

ဘယ္အရာက၁၀၀%နဲ႔ညီပါသလည္း??

၁၀၀%ထက္ပိုၿပီးေပးရတယ္ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလုိပါသလည္း ?

ဒီထူးၿခားတဲ့လူေတြကေတာ့ သူတို႔ဟာ ၁၀၀%ထက္ပိုၿပီးေပးႏိုင္တယ္လို႔

အၿမဲတမ္း အံ့ၾသဖြယ္ရာေကာင္းေနပါလား?

၁၀၁% ရရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္လုိပါလည္း?

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕တည္ေနရာတိုင္းမွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကို ၁၀၀%ထက္ပိုၿပီး

ေပးခ်င္တယ္္ဆိုတာ ရွိေနပါတယ္ ။

ဘ၀မွာေရာ ၁၀၀% နဲ႔ဘယ္အရာေတြက ညီမွ်ပါသလည္း ?

ဒီေမးခြန္းေတြကို ေၿဖဖို႔ အတြက္ ဒီေနရာမွာ သခၤ်ာပံုေသနည္းအနည္းငယ္ရွိပါတယ္ ။

အကယ္၍

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ေတြက ဒီဂဏန္းေတြကိုကိုယ္စားၿပဳတယ္ဆိုပါစို႔ …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.

အကယ္၍

H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

ၿပီးေတာ့

K-N-O-W-L-E-D-G-E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

ဒါေပမယ့္

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ကဲဒါဆို ဘုရားသခင္က သင့္ကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ၿခင္းဆုိတာကိုေတာ့

L-O-V-E-O-F-G-O-D

12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

တစ္စံုတစ္ေယာက္က ဒါကုိ တိတိက်က် မွတ္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္

(အလုပ္ၾကိဳးစားမႈနဲ႔ အသိပညာဟာ သင္နဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ရွိမယ္ဆိုရင္

သင္ရရွိမယ့္ သေဘာတရားကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ခ်စ္ၿခင္းပဲၿဖစ္ၿပီး

သင္ဟာ အရာအားလံုးရဲ႕ထိပ္ဆံုးကိုရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္ )

About Yin Nyine Nway

Yin Nyine Nway has written 358 post in this Website..

I m web developer