ပဲခူး႐ိုးမ အတြင္းမွ ေတာဆင္႐ိုင္း ေလးေကာင္ သည္ လက္ပံတန္း၊ သာယာဝတီ၊ မင္းလွ၊ ဇလြန္ ႏွင့္ သၤာတၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္ခဲ့လူမ်ားကို အႏၲရာယ္ျပဳျခင္း၊ စိုက္ခင္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း မျပဳဘဲေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြား ခဲ့သည္။ ပဲခူး႐ိုးမ အတြင္းမွ ေတာဆင္႐ိုင္းေလးေကာင္ ပါအုပ္စုသည္ ဧရာဝတီျမစ္ကို ျဖတ္ကူးကာ ျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္း
ဇလြန္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူႀကီးဘုရား အနီးသို႔ ထူးထူး ျခားျခားဝင္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရသည္။ ပဲခူး႐ိုးမ အတြင္းမွ အျမင့္ ၁၁ ေပရွိဆင္မႀကီ တစ္ေကာင္၊ အျမင့္ ၉ ေပရွိ ဆင္ထီး တစ္ေကာင္၊ ဆင္မ တစ္ေကာင္ ႏွင့္အျမင့္ ေလးေပရိွ သားေပါက္ ဆင္မငယ္ တစ္ေကာင္ စုစုေပါင္း ဆင္ေလးေကာင္အုပ္စုသည္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္မွစ၍ သာယာဝတီၿမိဳ႕နယ္၊ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မ်ားအတြင္း လွည့္လည္ ျဖတ္သန္းကာ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ညတြင္ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူး ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္နံနက္ ၆ နာရီခန္႔တြင္ဇလြန္ၿမိဳ႕ျမစ္ကမ္းမွ ၿမိဳ႕ေပၚရိွ ဆင္တန္း ရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဘက္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔တြင္လည္းဟသၤာတၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သူႀကီး ဘုရားအနီး သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့ၿပီး ဘုရား အနီး၌တစ္နာရီခြဲခန္႔ ရွိေနခဲ့ေၾကာင္း၊ နံနက္ ၅ နာရီခြဲ ခန္႔တြင္ ဧရာဝတီျမစ္ကိုျဖတ္ကူး၍ ပဲခူးတိုင္း သာရေဝါဘက္သို႔ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း၊ယင္းေနာက္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္ မ်ားကို လွည့္လည္ျဖတ္သန္းၿပီး ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူး႐ိုးမေတာနက္ထဲသို႔ ေရွး႐ႈထြက္ခြာ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ဆင္အုပ္စုသည္ ေတာ႐ိုင္းဆင္ အုပ္စုပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထူးျခားစြာပင္ ဇလြန္ၿမိဳ႕ ဆန္တန္းရပ္ကြက္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဇလြန္ၿမိဳ႕ မာရ္ေအာင္ျမင္ ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရားႀကီးကို ဦးခိုက္ ပူေဇာ္ခဲ့သည့္ အျပင္ လူအမ်ား အၾကား လႈပ္ရွား သြားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေပ ၂၀ ခန္႔ အထိ လူမ်ား အကပ္ခံၿပီး တစ္စံု တစ္ေယာက္ ကိုမွ်ရန္လို၊ ရန္ျပဳျခင္း မရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ၿမဳိ႕သူႀကီး
ဘုရားအနီး၌လည္း တစ္နာရီခြဲခန္႔ ပူေဇာ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လွည့္လည္ သြားလာခဲ့ရာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ တြင္လည္း စိုက္ခင္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ထူးထူး ျခားျခားဝင္ေရာက္လာၿပီးမည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကိုမွ် အႏၲရာယ္ မျပဳဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ လြန္စြာ ထူးျခားေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားကအံ့ၾသ ဝမ္းသာေျပာၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

ျမန္မာခ်စ္သူမ်ားက မွ်ေ၀လုိက္သည္။

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..