First eleven အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ရဲ႕ ရွစ္ေလးလုံး ေငြရတု သဝဏ္လႊာ ဖတ္ရသဗ်.. ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကုိ၁၉၃၀ ေရနံေျမ သပိတ္ၾကီးနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္ဂုဏ္ျပဳ အစခ်ီထားျပီး အလယ္ေလာက္မွာ ေဟာသည္လုိ ဆုိသဗ် “၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ အေရးအတြက္ ဦးလွည့္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ပါေသာ္လည္း တစ္မ်ဳိးသားလုံး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့ၾကသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ၀ေျပာေသာ ေခတ္မီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကိုကား မတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဤကာလရွည္ႀကီးအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရး တူ႐ူခ်က္မွာလည္း တစ္ရာ့ရွစ္ဆယ္ဒီဂရီ လွည့္ေျပာင္းသြားသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္း ဆယ္စုမ်ားေလာက္မွစ၍ ကမၻာ့လူထု၏ တိမ္းညြတ္မႈမွာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွစ္ေလးလုံး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ ဤေနာက္ခံ အခင္းအက်င္းတြင္ ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။” http://www.news-eleven.com/politics/21919-%E1%80%9B%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%80%B6%E1%80%AF%E1%80%B8-%E1%80%92%E1%80%AE%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%AE-%E1%80%A1%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%95%E1%80%B6%E1%80%AF-%E1%80%B1%E1%80%84%E1%80%BC%E1%80%9B%E1%80%90%E1%80%AF-%E1%80%A1%E1%80%81%E1%80%99%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%A1%E1%80%94%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%82%94-%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%AD%E1%80%B8%E1%80%9E%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%A5%E1%80%80%E1%81%A0%E1%82%92-%E1%80%9E%E1%81%80%E1%80%8F%E1%80%B9%E1%80%9C%E1%82%8A%E1%80%AC%E1%80%B1%E1%80%95%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%82%94  စစ္တပ္အမာခံ ေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ႕ ရွစ္ေလးလုံ အေရးေတာ္ပုံအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ ဝန္ခံခ်က္ကုိ ၾကဳိဆုိရမွာ ျဖစ္ေပမဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲစကား မဆလဆုိးေမြသည္ ျပည္သူလူထုနဲ႕လည္း ဆုိင္ေၾကာင္းကုိေတာ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ပယ္ခ်ရမွာျဖစ္တယ္။

သူေျပာသလုိ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးနဲ႕အတူ တုိင္းျပည္ကုိ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ အဲဒီအခ်ိန္က ႏုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ကူးခဲ႕ၾကတာ ျငင္းစရာ မရွိဘူး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသာမက လြတ္လပ္ျပီးကာစ လြတ္လပ္ေရး ၾကိဳးပမ္းဆဲႏုိင္ငံ အသီးသီးမွာ ဒီလုိပဲ ရည္မွန္းလုပ္ၾကတာမ်ားတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ဆုိရွယ္လစ္၊ ဦးႏုလည္း ဆုိရွယ္လစ္၊ တုိးတက္တဲ႕အျမင္ရွိ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံး ဆုိရွယ္ခဲ႕ၾကတာပဲ။ ဒါေပမဲ႕ သူတုိ႕ရည္မွန္းခဲ႕တာ ဖက္ဆစ္အာဏာရွင္စနစ္ မဟုတ္ဘူး၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မဟုတ္ဘူး။ ကမာၻ႕စစ္ေအး တုိက္ပြဲကာလမွာ ၾကားညွပ္ခဲ႕တဲ႕ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းပြဲေတြ ရွိခဲ႕တယ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္ စတာေတြ အနီးစပ္ဆုံးရွိတယ္။ ဘာေတြဘယ္လုိ ျဖစ္ခဲ႕ျဖစ္ခဲ႕ အခ်ိန္တန္တဲ႕အခါ စစ္တပ္သူ႕ေနရာသူ ျပန္သြားၾကတာခ်ည္းပဲ။

ရုပ္ေသး တုပ္ေကြး ၿဖဳတ္ေရး လႈပ္ေပး (ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွကူးယူသည္။)

ရုပ္ေသး တုပ္ေကြး ၿဖဳတ္ေရး လႈပ္ေပး (ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွကူးယူသည္။)

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အဲလုိ မဟုတ္ေပါင္ဗ်ာ။ ၁၉၆၂ထဲက အာဏာယူလာတဲ႕စစ္တပ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တဝက္စြန္းျပီ ေနရာယူထားတုံးပဲ။ လုပ္ရပ္မျပင္သလုိ အေတြးအျမင္လည္း မစြန္႕ျပန္ဘူး..။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွာ ျပဳတ္က်သြားတဲ႕ မဆလပါတီအေပၚ အခုအခ်ိန္အထိ အကာအကြယ္ေပးတုံးပဲ။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္လည္း ဆႏၵျပသမားေထာင္ခ်ီျပီ သတ္ျဖတ္ခဲ႕ၾကတာကုိး။ စကားထဲက ဇာတိျပ အခုေနာက္ဆုံး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ စကားက သက္ေသခံေနတယ္။ အခ်ဳိ႕က ေရတဝက္ ဖန္ခြက္ဥပမာနဲ႕ ေစာဒက တက္ခ်င္တက္မယ္.. မင္းကလည္းကြာ ေလာဘၾကီးရန္ေကာ.. ဒီေလာက္ ေျပာတာပဲ လြန္လွျပီ…ဘာညာနဲ႕။ မဆုိင္ဘူး အခုဟာက စစ္တပ္ရဲ႕ mindset ေတြးေခၚရႈျမင္ပုံကုိ ျပေနတာ။ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ စစ္တပ္အေနအထားကုိ ျမင္ႏုိင္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ တုိင္းျပည္ကိုဖ်က္ဆီး လာသူေတြ ဒါေလာက္ေတာင္ စာနာမျပႏုိင္ရင္ အတူလက္တြဲဖုိ႕ ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား။ ခံရသူေတြက သူေတာ္စင္ေတြ မဟုတ္ ဆုိတာလည္း ျမင္ေပးၾကအုံးေလ..။

သင့္ျမတ္ေရး ေၾကေအးေရး ေျပာေနတဲ႕ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ မေနၾကပါနဲ႕..။ ပကတိအေျခအေနကုိ လက္ခံရမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ လယ္ျပင္ဆင္သြားသလုိ ထင္ရွားေနတဲ႕ သက္ေသျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ယုံၾကည္မႈ လြန္ကဲဲျပီး ျဖစ္ေလမလား ေမွ်ာ္ကုိးဇြတ္တုိးရင္ ဆင္သြားလုိ႕ လမ္းမျဖစ္ဘဲ ဆင္ကန္း ေတာတုိးျဖစ္၊ ဆင္ၾကီး ဂဠဳန္ခ်ီခံရကိန္း ျဖစ္ဖြယ္ရွိတယ္။ ဒဏ္ရာက်က္ခ်င္ရင္ အနာခံ ျပည္ေဖာက္ထုတ္ရသလို စစ္မွန္တဲ႕ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုိခ်င္ရင္ လႈိက္စားေဆြးေျမ႕ေနတဲ႕ ေတြးေခၚမႈမ်ားကုိ သန္႕စင္ရွင္းပစ္မွသာ မွန္ကန္တဲ႕ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႕ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။

မွတ္ခ်က္။ စာေရးသူသည္ ၈၈အေရးေတာ္ပုံကာလတြင္ အသက္ငယ္ေသး၍ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် မပါဝင္ခဲ႕ရဘဲ ေနာက္ပုိင္း ကာလ၌ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျငိမ္သက္သြား၍ အံတၾကိတ္ၾကိတ္ ရွိေနခဲ႕ကာ ၂၀၀ရခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ ျဖစ္သည့္အခါ ျပည္ပေရာက္ေန၍ ေတာက္တေခါက္ေခါက္ျဖင္ သံရုံးေရွ႕ ဆႏၵျပခဲ႕သူျဖစ္သည္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF