အဂၤလိပ္ တို႕သည္ျမန္မာနိုင္ငံကို

သုံးႀကိမ္ေျမာက္ က်ဳးေက်ာ္စစ္ျပဳ၍

ျမန္မာတို႕ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္သို႕

က်ေရာက္ခဲ႕ရသည္။

ျမန္မာတို႕သည္ရရာလက္နက္စဲြကိုင္းရင္း

အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕အားေတာ္လွန္ရာမွ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခတ္သို႕ေရာက္လာေသာအခါ

နယ္ခ်ဲ႕တို႕ကို သုံးႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ

တိုက္ထုတ္နိုင္ခဲ႕သည္။

ပထမ ဂ်ပန္နွင့္ေပါင္း ၍တိုက္သည္။

ဒုတိယ အဂၤလိပ္နွင့္ျပန္ေပါင္း၍တိုက္သည္။

ေနာက္ဆုံး တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းျပန္ေပါင္း၍

တိုက္ထုတ္ရာမွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ႕သည္။

ဤကားျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေရး အတြက္

သုံႀကိမ္ေျမာက္ အရႈံးနွင့္ သုံးႀကိမ္ေျမာက္ ၌ လြတ္လပ္ေရး

ေအာင္ျမင္မူ႕သမိုင္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းဘီး တပါတ္လည္ေနသလား? ? ?

ရွစ္ ရွစ္ ရွစ္ ရွစ္ တြင္ တႀကိမ္ေတာ့တိုက္ခဲ႕ၿပီ

ထင္ပါသည္။ ဟိုးတုန္းကလို ေရႊရည္စိမ္ရခဲ႕သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ? ? ? ?

တတိယ အႀကိမ္ ? ? ? ?

အနွစ္တရာကြ်န္သက္ကလည္းရွိခဲ႕သည္။

ခုေတာ့ ? ? ? ?

ကြ်န္သက္တဝက္က်ိဳးခဲ႕ေလၿပီ ။

ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္ဒီမိုကေရစီသည္ကားးးးး

တဝက္ေတာ့က်ိဳးခဲ႕ၿပီလားးးးးးး? ? ? ? ? ?

သုံးႀကိမ္ေျမာက္ကိုေတာ့ ေနာင္တမလြန္က

ေမ်ာ္ၾကည့္ရေပမည္ ေလာ ေလာ ေလာ ? ? ?

ေတာ္ေသးၿပီ။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။