သမင္နဲ႔က်ား ေရေသာက္ဆင္းစဥ္ေျပာတဲ့စကား
သမင္သားစားခ်င္တဲ့က်ား အျပစ္တင္စကားသူေျပာႀကား
ဟဲ့သေဘာက္မသား ငါေသာက္မဲ့ေရ နင့္ေႀကာင့္ေနာက္သြား နင့္ကိုငါစားမဟဲ့
သမင္ငယ္ေႀကာက္ အသက္မေပ်ာက္ေစဘို႔
အိုအသင္က်ား ေဘာက္မဲ့ေႀကာင့္မုသား အသင္ဆိုသြား က်မ္းမေႀကာက္ ကၽြန္ုပ္အခုမွေရာက္
ေရမေနာက္ခဲ့။
က်ားငစဥ္းလဲ သူမသနား သင္မေနာက္လဲ သင့္အေဖေနာက္ ငါေရေသာက္လို႔မရ
ေဟာက္ကာသမင္သား သူသတ္စား။
ကိုယ့္လူတို႔စဥ္းစား သမိုင္းရဲ႔အျဖစ္မ်ား မွန္တစ္ခ်ပ္နဲ႔ဒဂၤါးျပား
သူ႔ဘက္မွာေတာ့ သူရဲေကာင္းမ်ား ငါတို႔ႀကေတာ့ဗီလိန္ဇါတ္ကား
ဘယ္သူဘဲေဖါက္ျပား အျပစ္မ်ားနင္ခံ မိုးထက္ညံေအာင္
အမွန္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ ခုတံုးလုပ္အရွုပ္ထုတ္လုပ္ဘို႔ႀကိဳးစား
အိုအသင္က်ား သင္စားဘို႔ႀကိဳးစား စက္ရုပ္သမင္သား
အရိုးစူးမွာမေႀကာက္ဘူးလား ဟားဟားဟား။

About DEPARKO DEPARKO

DEPARKO DEPARKO has written 80 post in this Website..