အခ်ိန္ကာ ဂ်ပန္ေခတ္ဟုဆိုနိုင္ေသာေခတ္ ၁၉၄၄ ကာ

လဝန္က်င္အခ်ိန္ျဖစ္၏။ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းတေနရာ အတိ

အက်ဆိုရေသာ္ ဗန္ေမာ္ၿမိဳ႕ ၏ ေတာင္ဘက္ ၆ မိုင္ခန္႕အကြာ

လူသူကင္းေဝးလ်က္ ည လဆန္းစ အခ်ိန္။

အလင္းေရာင္ဝိုးတဝါး ကိုအားျပဳလ်က္လူ တစု သာေရအိတ္

တလုံးကို သယ္လ်က္ မႏၲေလးဘက္သို႕ ခရီးနွင္ေနေလသည္။

အနီးကပ္၍ေသခ်ာၾကည့္ပါက ဂ်ပန္စစ္သားတစုဟုအလြယ္

တကူသိရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ တပ္စုကဘာကိုသယ္လာသနည္း။

ျမန္မာျပည္ကိုထင္တိုင္းက်ဲခြင့္ရေနေသာဂ်ပန္တို႕ ေန႕ဘက္တြင္

ပုန္းေအာင္းလ်က္ ညဘက္ေရာက္မွ ခရီးဆက္ျခင္းသည္ ဘာ

ေၾကာင့္လဲ ဆိုသည္ကို ကိုဘသိန္းစဥ္းစားမရ။ ထို႕အတူ ေရွ႕

မွ မိမိနွင့္အတူ သေရအိတ္ကို ထမ္းေနေသာ ကိုစိန္ေသာင္း

လဲစဥ္းစားမိသေလာ? ။ ဤသေရအိတ္ကို လူျမင္မခံလိုျခင္း

မွာထင္ရွား လွသည္။ ထို႕ျပင္ဤတပ္ဖဲြ႕ကို ဆက္သြယ္ျခင္း

ညြန္ၾကားျခင္းမ်ိဳးလဲမေတြ႕ရ။ ကိုဘသိန္း ကိုစိန္ေသာင္း နွင့္

အျခားရြာမွ ရြာသား ႏွစ္ေယာက္ သူတို႕နာမည္ေတာ့မသိရေသး။

ဒီတေခါက္နားမွေမးၾကည့္ရမည္။ ညာဘက္ပခုံးမွာမိုင္ဝက္ေလာက္

ထမ္းထားရသည္နွင့္ အေတာ္နာလွၿပီ။သိပ္အေလးႀကီးမဟုတ္ေသာ္

လည္း ၾကာလာေတာ့လည္း နာရုံတင္မက ထုံ၍ပင္ျဖစ္ေနၿပီ။

“ကိုစိန္ေသာင္းေရ ပခုံးေျပာင္းၾကစို႕”

ဤတြင္အနားရွိဂ်ပန္စစ္သားႏွစ္ေယာက္ အနားသို႕ေရာက္

လာသည္။ ေအာ္ဟစ္ဆဲဆိုေလမလား ကိုဘသိန္းစိုးထိပ္သြား

ေသာ္လည္းဂ်ပန္ႏွစ္ဦး က ပခုံးအေျပာင္းအလဲမွာ သေရအိတ္

ကိုထိန္းေပးလိုက္ၾကသည္ကိုေတြ႕လိုက္ရ၍ အနည္းငယ္အံ႕ၾသ

မိေသာ္လည္း ဤသေရအိတ္ကိုဂ်ပန္တို႕ မည္မ်ွအေလးထားသည္

ကို ကိုဘသိန္း တခ်က္ေတြးမိလိုက္ေလသည္။

ဤသို႕ႏွင့္ အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္းမွေရာင္နီ သန္းေနေပၿပီ။

ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းကရွာထားသည္မသိ ဂ်ပန္ေရွ႕ေျပး

တေယာက္ ေက်ာက္တုံးေက်ာက္ေဆာင္ေပါမ်ားေသာ

ေတာင္ကတုံးဆီညႊန္ျပေနသည္။ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္က ထိုေက်ာက္

ေဆာင္ေပါမ်ားလွေသာေတာင္ကတုံးဆီသို႕သြား ရန္အမိန္႕ေပး

သည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေတာင္ကတုံးအနီးသို႕ေရာက္ေသာအခါ

ဂူတလုံးကိုေတြ႕ရသည္။ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္လည္းဂူအတြင္း နားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ကိုဘသိန္းတို႕ကိုအခ်က္ျပေလသည္။ ညတညလုံးမအိပ္ဘဲ

ေတာက္ေလ်ာက္ ခရီးဆက္ရ၍ မိမိေနရာသို႕ေရာက္သည္နွင့္

တုံးကနဲ႕ အိပ္ေပ်ာ္သြားေလသည္။

ရုတ္တရက္ ဆူဆူညံညံအသံမ်ားေၾကာင့္ကိုဘေမာင္

လန္႕နိုးသြားေလသည္။

“ဒိုင္း ဒိုင္း ”

” ဝွစ္ ဝွစ္ ”

အျပင္ဘက္နွင့္အတြင္းဘက္ အျပန္အလွန္ပစ္ခတ္ေနၾက

ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဂူဝတြင္ဂ်ပန္စစ္သား ႏွစ္ေယာက္သာ

က်န္ရွိေတာ့ၿပီး က်န္စစ္သားမ်ားမွာ အျပင္မွ ရြာသားမ်ား

မွ ဒူးေလးလက္ခ်က္ျဖင့္က်ဆုံးကုန္ျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဂူအတြင္း၌ ကား ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္သည္ လက္ယက္တြင္းတူး၍

သေရေသတၲာကို အလ်င္အျမန္ျမဳပ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရေလသည္။

“ကိုစိန္ေသာင္းထထ အေျခအေနမဟန္ဘူး လစ္ၾကစို႕”

ကိုစိန္ေသာင္းနွင့္အတူအျခားရြာသားႏွစ္ေယာက္လည္း

နိုးေနၾကေပသည္။ကိုဘေမာင္ကာ ဤျမန္မာတိုင္းရင္းသား

အုပ္စုတြင္အသက္အႀကီးဆုံးနွင္႕ အသန္မာဆုံးျဖစ္ရကာ ေခါင္း

ေဆာင္တဦးသဖြယ္ျဖစ္ေနေလသည္။

“ေျပးစရာဆိုလို႕ ဒီဂူတေပါက္ပဲရွိတာဘယ္လိုေျပးမလဲ”

“ကိုစိန္ေသာင္းေရ လာတိုက္တာ က်ဳပ္တို႕တိုင္းရင္းသားေတြပဲ

က်ဳပ္တို႕ကိုေတာ့မပစ္ေလာက္ပါဘူးဗ်”

“ေအးဗ်ာပစ္ရင္လဲေသေပါ့ဗ်ာ ဆက္ေနလို႕ သတ္တာခံရတာထက္

စာရင္လြတ္လမ္းရွိေသးတာေပါ့”

ဂ်ပန္စစ္သားတေယာက္ဒူးေလးစာမိ၍ ထပ္က်သြားျပန္သည္။

ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္ကိုၾကည့္ေတာ့ ေျပးခ်င္ေျပးဟူေသာလက္ဟန္ျပေလ

သည္။ ကိုဘေမာင္ဂူဝသို႕ သတိနွင့္လွမ္းထြက္သည္။လက္ႏွစ္

ဖက္ေျမာက္လ်က္ ။ အျပင္ရွိ ဒူးေလးသမားမ်ားကတိုင္းရင္း

သားမို႕ မပစ္။ ကိုဘေမာင္ အတြင္းရွိသူ႕လူမ်ားကို အခ်က္ျပသည္

နွင့္အားလုံးလက္ေျမွာက္လ်က္ထြက္လာၾကသည္။

ေနာက္ဆုံးဂူဝရွိဂ်ပန္စစ္သားလည္း က်သြားေလၿပီ။ လာေရာက္

တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ကိုဘေမာင္တို႕ကိုဂရုပင္မစိုက္ ဂူအတြင္းသို႕

အားလုံးဝင္ေရာက္ၾကေလသည္။

ကိုဘေမာင္တို႕ လည္းအခြင့္သာၿပီဟုေတြးထင္လ်က္ ေက်ာက္

ဂူနဲ႕ေဝရာသို႕စြတ္ေျပးၾကေလသည္။

“ဝုန္းးးးးအုန္းးးး”

ႀကီးမားေသာေပါက္ကဲြသံႏွင့္အတူ ေက်ာက္တုံးမ်ားၿပိဳဆင္းသံ

ကိုရုတ္တရက္ၾကားရေလသျဖင့္ကိုဘေမာင္ေနာက္သို႕လွည့္

ၾကည့္လိုက္ရာ ဂ်ပန္စစ္ဗိုလ္သည္ သူေသ ကိုယ္ေသအနား

သို႕ တိုက္ခိုက္သူမ်ားအေရာက္ မမိိရွိဗုံးမ်ားကိုခဲြလိုက္ဟန္တူ

သည္။ ဂူရယ္လို႕မသိရေလာက္ေအာင္ ဂူေပါက္မွာေပါက္ကဲြမူ႕

ေၾကာင့္ပိတ္သြားရေလေတာ့သည္။

ေျပးေနေသာကိုဘေမာင္တို႕လူစုမွာ အႏၲရာယ္မွလြတ္ၿပီဟုသိလ်က္

ေျပးေနေသာေျခလွမ္းမ်ားရပ္လ်က္ သစ္ပင္ေအာက္၌အေမာ

ေျဖေနၾကေလသည္။ အတန္ၾကာသည္ထိစကားမေျပာနိုင္ၾက။

သူတို႕အားလုံးအေတြးတခုဆီသို႕ေရာက္ေနၾကျခင္းပင္။

ထိုမွမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ေလာဘ အရိပ္အေရာင္မ်ားလႊမ္း

လာၾကေလသည္။ ကိုဘေမာင္နွင့္ ကိုစိန္ေသာင္းကတဖက္

တျခားရြာသားနွစ္ေယာက္ကတဖက္ ကဲြၾကေလၿပီ။

၎တို႕စိတ္ထဲမွေလာဘသည္ ဂ်ပန္တို႕၏ သေရအိတ္ႀကီး

ပင္ျဖစ္ေလေတာ့သတည္းးးးးးးးးးး။

အႏွစ္ေလးဆယ္ခန္႕ ၾကာေသာ္…………………………………………………

(ဆက္ပါအုံးမည္)

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။