ဒီ ပုိ ့စ္ အ တြက္ ပ ထ ဦး ဆံုး ေရး ခ်င္ တာ ကို ေတာ့

စာ ဖတ္ ပ ရိ သတ္ အား လံုး မ ဂၤ လာ ပါ ခင္ ဗ်ာ ။

ေခါင္း စဥ္ မွာ ေရး ထား တဲ့ အ တုိင္း

ေသာ ၾကာ ည ( သို ့မ ဟုတ္ ) စ ေန မ နက္ မွာ ကန္ မယ့္ ၃ ပြဲ အ ေၾကာင္း ေပါ့ ။

ပြဲ စဥ္ ေတြ နဲ ့အ ခ်ိန္ ေတြ က ေတာ့

30.8.2013 / ေသာ ၾကာ ည ( သို ့ မ ဟုတ္ ) စ ေန မ နက္

UEFA Super Cup

1.15 ဘိုင္ ယန္ ၿမဴး နစ္ – ခ်ဲ ဆီး

လာ လီ ဂါ

3.30 ဗယ္ လ ကာ ႏို (၁၁) – လီ ဗန္ ေတ (၁၅)

3.30 အယ္ မာ ရီ ရာ (၁၂) – အယ္ ခ်ီ (၁၆)

******* ******* *******

ဘိုင္ ယန္ ၿမဴး နစ္ – ခ်ဲ ဆီး

IMG_uefasupercup

မ ႏွစ္ က ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ ခ်န္ ပီ ယံ ဘိုင္ ယန္ ၿမဴး နစ္ နဲ ့ မ ႏွစ္ က ယူ ရို ပါ လိဂ္ ခ်န္ ပီ

ယံ ခ်ဲ ဆီး တို ့ ရဲ ့ ဖ လား လု မယ့္ ပြဲ ပါ ။

ဂြာ ဒီ ယို လာ နဲ ့ ေမာ္ ရင္ ဟို တို ့ ဟာ ဒီ ႏွစ္ မွ စ ကိုင္ ၾက တာ ၿဖစ္ ၿပီး ၊ မ ႏွစ္ က

ခ်န္ ပီ ယံ ဆု မ်ား

ကို ေတာ့ ၊ ယ ခင္ နည္း ၿပ မ်ား က ယူ ေပး သြား ၾက တာ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဘိုင္ ယန္ ၿမဴး နစ္ အ ခု ပြဲ မ ကန္ ခင္ က စား ခဲ့ တဲ့ ပြဲ ေတြ က ေတာ့

28.8.2013 ဖ ရိုင္း ဘတ္ ၁-၁ ဘိုင္ ယန္

24.8.2013 ဘိုင္ ယန္ ၂-၁ ႏု ရင္ ဘတ္

17.8.2013 ဖ ရန္ ့ဖတ္ ၀-၁ ဘိုင္ ယန္

10.8.2013 ဘိုင္ ယန္ ၃-၁ ဂ လာ ဘတ္

ခ်ဲ ဆီး အ ခု ပြဲ မ ကန္ ခင္ က စား ခဲ့ တဲ့ ပြဲ ေတြ က ေတာ့

27.8.2013 မန္ ယူ ၀-၀ ခ်ဲ ဆီး

22.8.2013 ခ်ဲ ဆီး ၂-၁ အက္ စ တြန္ ဗီ လာ

18.8.2013 ခ်ဲ ဆီး ၂-၀ ဟူး စီး တီး

သည္ ႏွစ္ သင္း ေတြ ့ခဲ့ တဲ့ မွတ္ တမ္း ေတြ က ေတာ့

19.5.2012 ဘိုင္ ယန္ ၁-၁ ခ်ဲ ဆီး ( ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ ဖိုင္ နယ္ ၊ ပင္ နယ္ တီ မွာ ခ်ဲ

ဆီး ႏိုင္ )

12.4.2005 ဘိုင္ ယန္ ၃-၂ ခ်ဲ ဆီး ( ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ )

6.4.2005 ခ်ဲ ဆီး ၄-၂ ဘိုင္ ယန္ ( ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ )

ဂြာ ဒီ ယို လာ နဲ ့ ေမာ္ ရင္ ဟို တုိ ့ ႏွစ္ ေယာက္ ၾကား ၿပိဳင္ ဆုိင္ မွဳ က ေတာ့ ၊ ၿမိဳ ့ခံ ၿပိဳင္

ဘက္ က လပ္ အ သင္း ၂ သင္း ကန္ ၾက သ လို မ်ိဳး ၿပင္း ထန္ မွဳ ေတြ နဲ ့ေပါ့ ။

က်ဳပ္ အ ၿမင္ မွာ ေတာ့ ၊ ဂြာ ဒီ ယို လာ ထက္ စာ ရင္ ေမာ္ ရင္ ဟို က နည္း ဗ်ဴ ဟာ ပိုင္း

မွာ ပို ကြ်မ္း က်င္ တယ္ ဗ် ။

ဂြာ ဒီ ယို လာ ကိုင္ ခဲ့ တဲ့ ဘာ စီ လို နာ ဆို တာ ၊ နည္း ၿပ မ လို ေလာက္ ေအာင္ ၊ က စား

သ မား ေကာင္း ေတြ နား လည္ မွဳ အ ၿပည့္ ရွိ ေန တဲ့ ၊ က စား ကြက္ ေဒါင့္ ေစ့ ေန တဲ့ အ

သင္း ။

ေမာ္ ရင္ ဟို ဆုိ တာ ေပၚ တို လို ေပၚ တူ ဂီ က လပ္ အ သင္း ငယ္ ေလး က ေန ၊ ယူ ရို ပါ

လိဂ္ ၊ ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ ဖ လား ေတြ နဲ ့ ေအာင္ ၿမင္ မွဳ စ ခဲ့ တဲ့ သူ ။ ခ်ဲ ဆီး ကို ေရာက္

ေတာ့ လဲ ၊ ႏွစ္ မ်ား စြာ ေဝး ကြာ ေန တဲ့ ပ ရီး မီး ယား လိဂ္ ဖ လား ေတြ ၊ အက္ ဖ္ ေအ ဖ

လား ေတြ ယူ ေပး ႏုိင္ ခဲ့ တယ္ ။ အဲ ဒီ က ေန ၊ ဖ ရို ဖ ရဲ ၿဖစ္ ေန တဲ့ အင္ တာ မီ လန္

ကို ေရာက္ ေတာ့ လဲ ၊ စီး ရီး ေအ အ မွတ္ ေပး ဖ လား နဲ ့ အ တူ ၊ ခ်န္ ပီ ယံ လိဂ္ ဖ လား

ကို ပါ ယူ ေပး ႏိုင္ ခဲ့ တာ ဗ် ။ ရီး ရဲ မွာ ေတာ့ ၊ လာ လီ ဂါ ဖ လား နဲ ့ ဘု ရင့္ ဖ လား ပဲ

ရ ႏုိင္ ခဲ့ တာ ေပါ့ ။ ဒါ ေပ သည့္ သူ ေရာက္ တဲ့ အ သင္း တုိင္း မွာ ၊ သူ ့နည္း သူ ့ဟန္ နဲ ့

က စား ကြက္ ၊ ဗ်ဴ ဟာ ေတြ ၿပန္ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ တာ ကို ေတာ့ ၊ ေဘာ လံုး ဝါ သ နာ

ရွင္ မ်ား သ တိ ထား မိ ၾက မွာ ပါ ။

သည္ ဖ လား အ တြက္ ေစ်း အ ေန အ ထား အ ရ

ဘိုင္ ယန္ တစ္ ဂိုး သြင္း ရင္ ငါး ဆယ္ အ ႏုိင္ ကို ဘိုင္ ယန္ တစ္ ဂိုး သြင္း ရင္ ငါး ဆယ္ အ

ႏိုင္ ဖြင့္ လာ တယ္ ။ တစ္ ခ်ိဳ ့က လဲ အဲ့ ေအာက္ ။

ေစ်း အ ေန အ ထား အ ရ ေတာ့ “ ဘိုင္ ယန္ ” ႏုိင္ မယ့္ အ ေန အ ထား ပဲ ။

ဒါ ေပ သည့္ ၊ ေမာ္ ရင္ ဟို တစ္ ေက်ာ့ ၿပန္ ကိုင္ တဲ ့ ခ်ဲ ဆီး ဟာ ဘိုင္ ယန္ ထက္ က စား

သ မား အင္ အား နဲ နဲ ေလး ေလ်ာ့ တယ္ ဆို လို ့ ရ ေပ မယ့္

သည္ ပြဲ မွာ ေတာ့

“““““ ခ်ဲ ဆီး ””””” အ နိမ့္ ဆံုး သ ေရ ကန္ ႏိုင္ မယ္ လို ့ ထင္ ပါ တယ္ ။

တစ္ ကယ္ လို ့ ဘိုင္ ယန္ ႏိုင္ မယ္ ဆို ရင္ လဲ ၊ အ ခ်ိန္ ပို ေလာက္ မွ ၿဖစ္ လိမ့္ မယ္ ။

ခ်ဲ ဆီး လဲ ပြဲ ခ်ိန္ တြင္း မွာ ႏုိင္ ရင္ ႏုိင္ သြား ႏိုင္ ပါ တယ္ ။

ခ်ဲ ဆီး သာ ဂိုး အ ရင္ သြင္း ႏုိင္ လို ့ က ေတာ့ ၊ လံုး ဝ ခ်ဲ ဆီး ဖ လား ပါ ပဲ ။

ေမာင္ ေပ့ စိတ္ ၾကိဳက္ က ေတာ့

“““ ဘိုင္ ယန္ ၀-၁ / ၁-၁ ခ်ဲ ဆီး ””” ပါပဲ ။

******* ******* *******

အယ္ မာ ရီ ယာ (၁၂) – အယ္ ခ်ီ (၁၆)

ေစ်း အ ေန အ ထား အ ရ

အယ္ မာ ရီ ယာ သ ေရ ဆုိ ရင္ အ ၿပည့္ ရွံဳး ကို ၊ ၉၀ ပတ္ ခ်ာ လည္ ပဲ ဖြင့္ လာ လို ့

“““ အယ္ ခ်ီ ””” သ ေရ နဲ ့ အ ႏုိင္ ပါ ။

ႏွစ္ ဘက္ သြင္း ဂိုး ၂ ဂိုး နဲ ့ ၂ ဂိုး ေအာက္ ပါ ။

******* ******* *******

ဗယ္ လ ကာ ႏို (၁၁) – လီ ဗန္ ေတ (၁၅)

ေစ်း အ ေန အ ထား အ ရ ဗယ္ လ ကာ ႏို တစ္ ဂိုး သြင္း ရင္ ၅၀ အ ႏုိင္ ကို ၊ အဲ ဒါ ထက္

ပို ေပး လာ ေတာ့

“““ လီ ဗန္ ေတ ””” သ ေရ နဲ ့ အ ႏုိင္ ပါ ပဲ ။

******* ******* *******

******* အား လံုး ေအာင္ ၿမင္ ေပ်ာ္ ရႊင္ ႏုိင္ ပါ ေစ *******

About ေမာင္ ေပ

ေမာင္ ေပ has written 396 post in this Website..

   Send article as PDF