ပထမ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ေလျဖတ္ေသာ လူနာကို ဧည္႔ခန္း၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာခန္း စသည္ ျဖင္႔ မည္သည္႔ေနရာတြင္မဆုိ ေလျဖတ္ပါက ျဖစ္ေသာေနရာမွ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူျခင္း လံုး၀ မျပဳလုပ္ရပါ။ ထုိသုိ႔ ခ်က္ျခင္းေရႊ႔ေျပာင္း သယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင္႔ျခင္း၊ လွဳပ္ရွားမူဒဏ္မ်ားေႀကာင္႔ ဦးေႏွာက္ေသြးေႀကာေလးမ်ားကို ပိုျပီးလွ်င္ျမန္စြာ ေပါက္ကြဲေစျပီး၊ လူနာရဲ႔ အေျခအေနကို ပိုျပီးဆိုး၀ါးေစပါသည္။
ထို႔ေႀကာင္႔ လူနာကို မည္သည္႔ေနရာတြင္မွ် ေရႊ႔ေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔၊ လူနာကိုျဖစ္သည္႔ေနရာတြင္ပင္ အသာထူေပးျပီး ျပန္လဲမက်သြားေစရန္ အသာေမွးျပီး ထိုင္ေစရပါမည္၊ လူနာကို ကိုယ္တုိင္ မထုိင္ႏုိင္ပါက ေဘးမွ လူတစ္ဦးက အသာေမွးျပီး“မ´´ေပးထားပါ၊ ထိုသုိ႔ ထူ“မ´´ေပးျပီး ခ်က္ခ်င္း ပိုးသတ္ထားေသာ ေဆးထိုးအပ္ျဖင္႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မီးရို႔ျပီးေသာလက္ခ်ဳပ္အပ္ဖ်ားျဖင္႔ေသာ္လည္ေကာင္း၊ လူနာရဲ႔ လက္ေခ်ာင္း(10)ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ား ပိုးသတ္ထားေသာ အပ္ျဖင္႔ (ပဲေစ႔ခန္႔) ေသြးစက္တစ္၀က္စီ ထြက္လာေအာင္ ေဖာက္ေပးပါ။ ေသြးပဲေစ႔ခန္႔ ထြက္မထြက္ ေခတၱေစာင္႔ႀကည္႔ပါ။
အကယ္လုိ႔ေသြးမထြက္ပါက ေသြးထြက္လာေအာင္လက္ျဖင္႔ ညွစ္ထုပ္ေပးပါ။ လက္ေခ်ာင္းတိုင္း ေသြးတစ္၀က္စီ ထြက္လာျပီး၊၊ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း လူနာျပန္လယ္ သတိရပါလိမ္႔မယ္။ အကယ္လို႔ လူနာပါးစပ္ရႊဲသြားပါက နားေဖာက္သည္႔ ေနရာနားေလာက္တြင္ ပိုးသတ္ထားေသာ အပ္ျဖင္႔ တစ္ဖက္ ႏွစ္ခ်က္စီေဖာက္ေပးရပါမည္။ နားရြက္ႏွစ္ဖက္စလံုး ေသြးစက္ႏွစ္စက္စီ ပဲေစ႔ခန္႔ထြက္လာျပီး၊ မိနစ္ပုိင္းအတြင္း ပါးစပ္ရႊဲရာမွာ ျပန္လယ္တည္႔သြားပါလိမ္႔မည္။ ထိုလူနာ ပံုမွန္အေျခ အေနသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ ေစာင္႔ျပီးမွ ေဆးရံုသုိ႔ ပုိ႔ျပီး လုိအပ္ေသာ ေဆးကုသမူကိုခံယူပါေစ။ ယခုကဲ႔သို႔ ေရွ႕ဦးစြာ ျပဳစုျပီးမွ ေဆးကုသခံေစပါက အေႀကာေသျခင္း ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသျခင္း ေျခလက္လွဳပ္မရျခင္း စကားမပီျဖစ္ျခင္းတုိ႔မွ လံုး၀ ကင္းလြတ္ေစပါမည္။
လည္းေကာင္းနည္းမွာ လက္ေတြ႔ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ လည္းေကာင္းနည္းကို လူအမ်ားေလျဖတ္ျခင္း ေ၀ဒနာမွ ကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ေမတၱာေစတနာျဖင္႔ ကုသုိလ္ယူႀကပါ။ လည္းေကာင္းနည္းသည္ ကိုယ္ေတြ႔လက္ေတြ႔လူနာကို ျပဳစုေပးျခင္းျဖင္႔ ရာႏုွန္းျပည္႔ ေအာင္ျမင္ေသာ နည္းျဖစ္ပါေႀကာင္း အာမခံပါသည္၊
ေဖာ္၀က္ေမးမွတင္ျပသည္

About ဆူး

has written 398 post in this Website..