intelligence whistleblower

Snowden သည္ ၁၉၈၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန့တြင္ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားျပည္နယ္၊ Elizabeth ၿမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၄င္းျပည္နယ္ Wilmington    ၿမိဳ႕၌ ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ သူ၏ဖခင္ Lonnie Snowden သည္ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယားေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖဲြ႕တြင္ အရာရႇိတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ မိခင္မႇာ မယ္ရီလန္းျပည္နယ္၊ ဘယ္တီမိုးေဒသခံျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္တရား႐ံုးတြင္ စာေရးမအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့ပါသည္။      Snowden ၁၉၉၉ ခုႏႇစ္တြင္ သူ၏ မိသားစုႏႇင့္အတူ မယ္ရီလန္းျပည္နယ္၊ Ellicot ၿမိဳ႕သို့ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး  Arundel Community College တြင္ အထက္တန္းပညာေရး ဒီပလိုမာရရႇိရန္ တက္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏႇစ္ ေမလ ၇ ရက္ေန့တြင္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ အရံတပ္ဖဲြ႕၏ အထူးတပ္ဖဲြ႕၀င္တပ္သား သစ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း သင္တန္းၿပီးဆံုးျခင္း မရႇိခဲ့ေပ။ ¤င္း၏ သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလ်ာက္လႊာတြင္ ကိုးကြယ္မႈမႇာ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏႇစ္တြင္  Central Intelligence Agency (CIA) သို့ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သတင္းနည္းပညာလံုၿခံဳေရး တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထို့ေနာက္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ (NSA- National Security Agency) ႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏႇစ္တြင္CIA မႇ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သို့ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း၌ပင္ NSA ၏ ေထာက္လႇမ္းေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ဖြင့္ခ်လိုခဲ့ေသာ္လည္း သမၼတအိုဘားမားတက္လာၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ ကတိစကားမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္လုိ၍ မဖြင့္ခ်ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Snowden မႇ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သမၼတအိုဘားမားသည္လည္း ယခင္သမၼတမ်ား၏ ေပၚလစီအတိုင္း ဆက္လက္ က်င့္သံုးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာစိတ္ပ်က္မိရေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Snowden သည္ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္တြင္ CIA မႇ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္စခန္း၌ NSA ႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Dell ဟုေခၚသည့္ ကန္ထ႐ိုက္လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းခဲ့ေၾကာင္း The Guardian သတင္းစာမႇ ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၀ ခုႏႇစ္တြင္  Centified Ethical Hacker သင္တန္းကိုတက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္း  New York Times သတင္းစာမႇ ေရးသားခဲ့ပါသည္။

Snowden မႇ ၄င္း၏ ဘ၀သည္ အဆင္ေျပေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လစာေငြမႇာ တစ္ႏႇစ္လ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀၀ ခန့္ ရရႇိေပသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမႇ မထြက္ခြာမီကာလတြင္  NSA ႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသည့္ နည္းပညာအႀကံေပး အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Hawaii အေျခစိုက္ Booz Allen Hamilton   ၌ သံုးလခန့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါေသးသည္။ အဆိုပါအဖဲြ႕အစည္း၌ ၄င္းသည္ Infrastructure Analyst တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀န္းရႇိ အင္တာနက္ႏႇင့္ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္မ်ားထဲသို့ ထိုးေဖာက္ ၀င္ေရာက္ ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ရႇာေဖြေပးရသည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမႇ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။
Snowden သည္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္တြင္University of Liverpool ၌Online ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာလံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ မဟာဘဲြ႕စတင္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။ ” မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ တရားမ၀င္ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လႇမ္းေနေသာ လူ့အဖဲြ႕အစည္းတြင္ မေနလိုေၾကာင္း၊ မိမိေျပာသမ် မိမိလုပ္သမ်ကို ၾကားၿဖတ္ခိုးယူျခင္း ခံေနရေသာ ႏိုင္ငံတြင္ မေနလိုေၾကာင္း ” Snowden မႇ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန့တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသို့ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႊ့န ြကေမိငေည သတင္းစာႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏႇင့္ ၿဗိတိသ်အစိုးရတို့၏ မ်ားျပားလႇစြာေသာ ထိပ္တန္းလ်ိဳ႕၀ႇက္အစီအစဥ္မ်ားကို ကမၻာသို့ ဖြင့္ခ်ျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းျဖစ္ရပ္မႇာ အေမရိကန္သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုး သတင္းေပါက္ၾကားမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းသည္ CIA  ႏႇင့္ NSA တို့မႇ ေထာက္လႇမ္းေရး ပ႐ိုဂရမ္မ်ား  (ႇSurveillance Program ) ) ျဖစ္သည့္ PRISM ၊ XKeyscore ႏႇင့္ Tempora တို့ကို အသံုးျပဳကာ အေမရိကန္ႏႇင့္ ဥေရာပတစ္ခြင္ရႇိ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားထဲသို့ မည္ကဲ့သို့ ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ ေထာက္လႇမ္းခဲ့ေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ခ်ခဲ့ပါသည္။…ဆက္ရန္

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)

   Send article as PDF