အျပာေဖ်ာ့အစက္ သည္ ကမာၻမွ အေဝးဆုံး စံခ်ိန္တင္ မိုင္ သန္းေပါင္း ၃,၇၀၀ (ကီလိုမီတာ သန္းေပါင္း ၆,၀၀၀) ခန္႕ အကြာအေဝး မွ ဗိြဳင္ေယဂ်ာ အမွတ္(၁) အာကာသယာဥ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ တြင္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ေသာ ေနစၾကာဝဠာ၏ မိသားစုဓာတ္ပံုမ်ား ပံုတြဲထဲမွ ကမာၻျဂိဳဟ္ဓာတ္ပံု ၏ အမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤဓာတ္ပံု တြင္ ေျမကမာၻကို အာကာသ ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးထဲမွ အစက္ကေလး တစ္စက္ အျဖစ္သာ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

နကၡတၱေဗဒ ပညာရွင္ ကားလ္ေဆဂန္ (Carl Sagan) ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ အရ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ ျပီးဆုံး၍   ေနစၾကာဝဠာမွ ထြက္ခြာလ်က္ရွိသည့္ ဗိြဳင္ေယဂ်ာအမွတ္ (၁) အာကာသယာဥ္ ကို ကင္မရာ ေနာက္ျပန္လွဲ႕၍ ကမာၻျဂိဳဟ္၏ ပံုကို႐ိုက္ရန္ နာဆာ (NASA) မွ အမိန္႕ေပး ႐ိုက္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကားလ္ေဆဂန္ က ဤဓာတ္ပံု၏ အဓိပၸါယ္ နက္႐ိႈင္းမႈ သူ၏ အေတြးအျမင္ကို သူ၏ “အျပာေဖ်ာ့အစက္ – အာကာသထဲမွ လူသားအနာဂါတ္ ၏ ပံုရိပ္” စာအုပ္ထဲတြင္ ဤကဲ့သို႕ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

အလြန္ေဝးကြာ၍ ျမင္သာေသာ အာကာသ တစ္ေနရာမွ ၾကည့္ပါလွ်င္ ကမာၻျဂိဳဟ္သည္ ထူးထူးျခားျခား စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းမည့္ပံု ေပၚေကာင္း မွ ေပၚပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ အတြက္ေတာ့ တမူ ထူးျခားပါသည္။

ထို အစက္ကေလး အေၾကာင္းကို ထပ္ျပီးစဥ္းစားၾကည့္ပါ။ ထို အစက္ကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အစက္ကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ အိမ္ေဂဟာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အစက္ကေလးသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အစက္ကေလးေပၚတြင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား အားလုံး၊ သိကြၽမ္းဖူးသူမ်ား အားလုံး၊ ၾကားဖူးသူမ်ား အားလုံး၊ ေရွးပေဝသဏီမွစ၍ လူသားမ်ားအားလုံး သူတို႕၏ သက္တမ္းတေလွ်ာက္ ဤအစက္ကေလးေပၚတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ေပ်ာ္ရႊင္မႈသုခမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡေဝဒနာမ်ား ၏ အေပါင္းအစု၊ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ဘာသာေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အယူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စီးပြါးေရးအယူဝါဒမ်ား၊ မုဆိုးမ်ား ႏွင့္ အစာရွာသူမ်ား၊ သူရဲေကာင္းမ်ား ႏွင့္ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ား၊ ျမိဳ႕ျပႏိုင္ငံကို တည္ေထာင္သူမ်ား ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးသူမ်ား၊ ဘုရင္မ်ား ႏွင့္ ေျမကြၽန္မ်ား၊ ခ်စ္သူ လူငယ္စုံတြဲမ်ား၊ မိခင္ ႏွင့္ ဖခင္မ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ တီထြင္သူမ်ား ႏွင့္ စြန္႕စားသူမ်ား၊ စာရိတၱသင္ခန္းစာ တရားေဟာ ဆရာမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ နံမည္ေက်ာ္ စူပါစတား ဆိုသူမ်ား၊ ၾကီးျမတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဆိုသူမ်ား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားမ်ား၏ သမိုင္းတေလွ်ာက္လုံးမွ သူေတာ္စင္မ်ား ႏွင့္ အကုသိုလ္ေကာင္မ်ား ဤသူမ်ား ႏွင့္ ဤအရာမ်ား အားလုံးသည္  ေနေရာင္ျခည္ အလင္းတန္းကေလး တစ္ခုထဲတြင္ ေမ်ာပါေနေသာ ဤ အမိႈက္ကေလးတစ္စ ေပၚတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤကမာၻသည္ ဧရာမ အာကာသပြဲကြင္းၾကီး ထဲမွ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဇာတ္ခံုကေလး တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာ ႏွင့္ ေအာင္ပြဲခံခ်ိန္၌ အစက္ကေလး တစ္ခု၏ အစိတ္ အပိုင္းကေလးကို ခဏတာမွ် ပိုင္စိုးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဧကရာဇ္ဘုရင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ သူတို႕၏ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက စီးဆင္းေစခဲ့ေသာ ေသြးျမစ္နဒီမ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
ထို ဓာတ္ပံုေပၚမွ အစက္ကေလး၏ ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ ေနသူမ်ားမွ အျခား ေထာင့္တစ္ေထာင့္တြင္ ေနထိုင္ေသာ မသိမသာမွ်သာ ကြဲျပားျခားနားသည့္ သူမ်ား အေပၚတြင္ အဆုံးမရွိေအာင္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ခဲ့ၾကသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။
သူတို႕တေတြ နားလည္မႈ မည္မွ်ေလာက္ ခဏခဏ လြဲၾကပါသနည္း၊ သူတို႕တေတြ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ သတ္ခ်င္ျဖတ္္ခ်င္စိတ္ မည္မွ်ေလာက္ ျပင္းျပ ေနၾကပါသနည္း၊ သူတို႕တေတြ၏ မုန္းတီးမႈမ်ားသည္ မည္မွ်ေလာက္ ျပင္းထန္ပါသနည္း။

ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ဟိတ္ဟန္ထုတ္မႈမ်ား၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ မိမိကိုယ္မိမိ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္ျမင္မႈ၊ ဤစၾကာဝဠာထဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကသာ အခြင့္ထူးရသည္ ဟု ယံုမွားလြန္ေသာ စိတ္ေဝဒနာ ဤအရာမ်ား အားလုံးကို ဤ အလင္းေျဖာ့ အစက္ကေလးမွ စိန္ေခၚပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ ျဂိဳဟ္သည္ လႊမ္းျခဳံထားေသာ မဟာအေမွာင္တိုက္ အာကာသထဲမွ အထီးက်န္ အစက္အေျပာက္ကေလး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဤမွ် ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕ေသာ အာကာသထဲတြင္ အညတရ ကြၽန္ေတာ္တို႕ကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ ကယ္တင္ရန္ အာကာသ၏ အျခား တစ္ေနရာမွ လာ၍ အကူအညီ ေပးလိမ့္မည္ဆိုေသာ သဲလြန္စ မေတြ႕ရပါ။

ယခုအခ်ိန္အထိ သိရွိခ်က္မ်ားအရ ဤကမာၻျဂိဳဟ္သည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ရွိမ်ား ခိုလႈံရာ ကမာၻ ျဖစ္ပါသည္။

အနဲဆုံးေတာ့ ေရွ႕မၾကာမီ အနာဂါတ္ကာလ အတြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ လူသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္စရာ အျခား ျဂိဳဟ္ကမာၻတစ္ခု မရွိပါ။ အလည္အပါတ္ သြားေရာက္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါ။ ယခု အခိုက္အတန္႕တြင္ ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ဤ ကမာၻျဂိဳဟ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရပ္တည္ရာ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။
နကၡတၱေဗဒသည္ မာန္မာန ေလ်ာ့က်ေစေသာ၊ အက်င့္ ျပည့္ဝေစေသာ ပညာရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာထားခဲ့ပါသည္။
လူသား၏ ေမာက္မာ ေထာင္လႊားျခင္းမ်ား၏ ႐ူးသြပ္ပံုကို ဤ ကမာၻျဂိဳဟ္ ေသးေသးကေလး ၏ အေဝးျမင္ ပံုရိပ္ထက္ ပို၍ေကာင္းေအာင္ သရုပ္ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာအရာ ရွိေကာင္းမွ ရွိပါလိမ့္မည္။

ကြၽန္ေတာ့အတြက္ေတာ့ ဤဓာတ္ပံုသည္ တစ္ေယာက္ ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ပို၍ အၾကင္နာထား ဆက္ဆံဖို႕ ႏွင့္
ကြၽန္ေတာ္တို႕၏ တစ္ခုတည္းေသာ အိမ္ေဂဟာ ဤ အျပာေဖ်ာ့အစက္ကေလး ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားဖို႕
ကြၽန္ေတာ္တို႕မွာ တာဝန္ရွိပံုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ျပေနပါသည္။

ကိုးကား
၁။ ဝီကီပီးဒီးယား အခမဲ့ စြယ္စုံက်မ္း  http://en.wikipedia.org/wiki/Pale_Blue_Dot

၂။ ယူတ်ဳ ဗီဒီယို စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ ၂၀၁၃ ၁၉:၅၅ နာရီ ယူတီစီ http://youtu.be/8Lm6pEhykhs

PaleBlueDot

Sagan pointed out that “all of human history has happened on that tiny pixel (shown here inside a blue circle), which is our only home” (speech at Cornell University, October 13, 1994)

Pale blue dot transcript  – Carl Sagan

That’s here. That’s home. That’s us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization,
every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every “superstar,”
every “supreme leader,” every saint and sinner in the history of our species lived there — on a mote of dust suspended in a sunbeam.

The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.
Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that, in glory and triumph, they could become the momentary masters of a fraction of a dot.
Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the Universe, are challenged by this point of pale light.

Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.
The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit, yes. Settle, not yet.
Like it or not, for the moment the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character building experience.
There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world.
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another, and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we’ve ever known.

 

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..

   Send article as PDF