ဇာဒီျပင္ေက်းရြာ NLD ဥကၠဌမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳးအားတရားစြဲဆိုျခင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕နယ္ ၊ေက်ာင္းတိုက္ေက်းရြာအုပ္စု႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
ဦးသန္းလြင္သည္ ေက်းရြာ NLD ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေအာင္အား အမ်ိဳးမ်ိဳးအျပစ္ရွာကာ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အတြင္း ျပစ္မွဳက်ဴးလြန္သူမ်ားေျခခ်ဳပ္ႏွင့္ခံ၀န္အက္
ဥပေဒပုဒ္မ ၅-၁(စ)(ဆ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့ရာ ျပစ္မွဳထင္ရွားမွဳမရွိသျဖင့္ သံတြဲခရိုင္ တရား ရံုးတြြြြင္အျပစ္မွတရားေသ လြတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဦးျမင့္ေအာင္ အေနျဖင့္ အမွဳရင္
ဆိုင္ေျဖရွင္းေနစဥ္ကာလအတြင္း မိသားစု႕၏စီပြါးေရး၊က်န္းမာေရး၊လွဳမွဳေရး၊ဂုဏ္သိကၡါ
မွာ လြန္စြာက်ဆင္းနစ္နာဆံုးရံွဳးခဲ့ရသည့္အတြက္ ယခုအခါေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဳး
ဦးဆန္းလြင္ထံမွ အေထြေထြနစ္နာေၾကးက်ပ္သိန္းတစ္ရာႏွစ္ဆယ္ ရလိုမွဴျဖင့္တရား
စြဲဆိုေတာင္းခံခဲ့ရာတရားမႀကီးအမွဳအမွတ္၄/၂၀၁၃ ျဖင့္သံတြဲခရိုင္တရားရံုမွအေရးယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ေမာင္သံတြဲ

About than shwe mg

than shwe mg has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF