လူတိုင္း အရြယ္ေရာက္လာရင္ အလုပ္လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ၿပီးဆိုရင္ျဖင့္ ကိုယ္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာအပိုင္းကို တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမွာလဲ။ ဘာေတြျပင္ဆင္ထားရမလဲ။ တခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္း အသက္သာ ႀကီးလာတာ ဘာအလုပ္မွွမလုပ္ဘဲ သင္တန္းေတြပဲ တက္ေနသူမ်ား ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ မည္သူမဆို လိုအပ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ အနည္္းနဲ႔အမ်ား ရွိေနၾကမွာ အမွန္ပါပဲ။ ဒီလိုလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရင္းျဖင့္ သင္ယူသြားရင္လည္း ရနိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားမႈကိုလည္း သင္ယူေလ့လာေနျခင္းကေန ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကို အေရာက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတခ်ဳိ႕ရဲ႕ အေတြးအေခၚက်ျပန္ေတာ့ အလုပ္တစ္ခုရရွိၿပီဆိုရင္ သင္ယူေလ့လာဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ ေတြးထင္ေကာင္း ေတြးထင္တတ္ၾကပါတယ္။ သင္လည္း ဒီလုိအယူအဆ ေခါင္းထဲ၀င္လာရင္ေတာ့ အျမန္ ႏွင္ထုတ္သင့္ပါတယ္။ သင္က လက္ရွိအေနအထားမွာ ရပ္တန္႔မေနခ်င္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အျမဲသင္ယူပါ။ ေလ့လာပါ။ စူးစမ္းပါ။ သင္ယူရံုနဲ႔ မၿပီးျပည့္စံုပဲ ဗဟုသုတပါ ရွာမွီးထားသင့္ပါတယ္။
သင့္္ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္မံေလ့လာျခင္းျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ထပ္ နယ္ပယ္ဘာသာရပ္တစ္ခုကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ အျမဲသင္ယူေနဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ အမွန္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရင္း သင္ယူဖို႔ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးႏုိင္မွသာ အဆင္ေျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း သင္ယူမႈႏွင့္ အလုပ္ခြင္ျပင္ပ သင္တန္းမ်ားတက္ျခင္းျဖင့္လည္း သင္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ပသင္တန္းတက္ဖို႔ဆိုတာ အလုပ္လုပ္ေနသူတစ္ဦးအတြက္ေတာ့ အေတာ္မလြယ္တဲ့ကိစၥရပ္တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ လူတိုင္းက အခ်ိန္မရွိဘူးလို႔ သံုးႏႈန္းေနတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ သင္လည္း မသံုးမိဖို႔ေတာ့ သတိေပးပါရေစ။ အရင္ဆံုး သင့္ကိုယ္သင္ ေတြးလိုက္ပါ။ ငါ ဒီေနရာမွာဘဲ ရပ္တန္းေနမွာလား။ ဆက္လက္ႀကိဳးစား သင္ယူမလားဆိုတဲ့ အေတြးတစ္ခုကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ သင့္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူျခင္းေတြက လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးဆိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ အသစ္ေတြရရွိႏိုင္မွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒါမွသာ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေရရွည္တည္ျမဲၿပီး ပိုမိုတိုးတက္လာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ရရွိလာနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုေတာ့ အလုပ္မရွိသူထက္ သင္ရဲ႕ ႀကိဳးစားမႈက ႏွစ္ဆ ပိုမိုႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ ထပ္မံသင္ယူလိုက္တဲ့ အရာတစ္ခုက အလုပ္နဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့ သင္ယူမႈဆိုရင္ေတာ့ သင့္အတြက္ ပိုၿပီး လုပ္ငန္းခြင္မွာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။

သင္ယူမႈပံုစံက လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ သင္ယူေလ့လာမႈ ပံုစံေတြ အမ်ားအားျဖင့္ မတူၾကတာမ်ားပါတယ္။ မိမိတို႔အတြက္ အဆင္ေျပေစၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစမယ့္ နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုေျပာရသလဲဆိုရင္ အမ်ားအားျဖင့္ သင္တန္းေတြ ျပင္ပမွာ တက္ခ်င္ၾကေပမယ့္ အလုပ္ရွင္က ေပးမတက္တာတို႔ ဘာတို႔ ရွိတတ္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတို႔၊ အလုပ္မသြားခင္တက္လို႔ရတဲ့ သင္တန္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ျပန္ခ်ိန္မွ တက္ရတဲ့သင္တန္းေတြလည္း မိမိရဲ႕ ေနမႈထိုင္မႈ ေနာက္က်န္းမာေရး အေျခအေနကို အရင္ေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ဆိုရင္ ပိုသင့္ေတာ္လည္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။ အျမဲတမ္း အလုပ္ပဲ လုပ္ေနၿပီး သင္ယူျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူတစ္ဦးရဲ႕ အသိဥာဏ္စြမ္းအားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ဆုတ္ယုတ္သြားပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္ခြင္ရဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ သင္ၾကားျခင္းလည္း မရွိ လူထုနဲ႔ ဆက္သြယ္ျခင္း လည္း မရွိျဖစ္လာတဲ့အခါ ေပ်ာ္ရႊင္မႈလည္း မျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေတာ့ပါ။ ေနာက္ပိုင္း အလုပ္ခြင္အတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မရွိျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းေစျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး က်န္းမာေရး ခၽြတ္ယြင္းမႈကိုပါ ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ျပင္ပသင္တန္း အခ်ိန္မ်ားကို ခဲြျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္မတူဘဲ စာေလ့လာျခင္းအတြက္ သီးသန္႔ေနရာတစ္ခု သတ္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။ အလုပ္တာ၀န္ေတြႏွင့္ ခဲြျခားထားပါ။ အလုပ္တာ၀န္ေတြက စိတ္ဖိစီးမႈ အနည္းငယ္ရွိေနႏုိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ကို စိတ္ရႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိ ခဲြျခားၿပီး ေလ့လာသင္ယူမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး မနက္ျဖန္တိုင္းအတြက္ အလုပ္ခြင္မွာ စိတ္ၾကည္လင္စြာျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပင္ပသင္တန္းေတြ တက္ျခင္းျဖင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိမႈမ်ားအျပင္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းလည္း ပိုမိုတိုးပြားလာေစႏုိင္ပါတယ္။ သင္ အခက္အခဲျဖစ္ခ်ိန္မွာလည္း သင့္အတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းေတြ ရရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ပတ္သက္လာတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူးႏွင့္ ဖန္တီးျခင္းေတြကို ဦးစားေပးလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ ေလ့လာသင္ယူျခင္းထက္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာသင္ယူျခင္းက ပိုမိုၿပီး ထိေရာက္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။ အလုပ္ခြင္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ သင္တန္းတစ္ခုခုကို သင္ ယခုကစၿပီး ေတြေ၀မေနဘဲ အျမန္တက္ေရာက္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လုပ္ငန္းခြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ပန္းလည္း သည္းခံၿပီး တက္ေရာက္လုိက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ေမာပန္းမႈေတြ၊ ႀကိဳးစားရုန္းကန္မႈေတြ ၿပီးဆံုးသြားတဲ့အခါ အလုပ္္အကိုင္ႏွင့္ ကုန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြအတြက္ေကာ အဖိုးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ပညာမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အရည္အခ်င္းမ်ားကို သင္ ရရွိခံစား ပိုင္ဆိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္ရပါေတာ့တယ္ရွင္။

မေနာျဖဴေလး

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 942 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF