ျခစ္ေသာ ဦးေက်ာက္စ္နဲ႕ ေက်ာက္ဂေဒၚေလာင္း… ထေရးဒါးဟုိတယ္မွာ မင္ဂါေဆာင္ပီးရင္ အဲဒမွာ မဟုတ္မဟတ္ မလုပ္က်ဗာနဲ့…။ ဗတဗ်ံ က်ားတဗ်ံ သတ္ပုတ္ေနဂ်ဒါ ၾကည့္ရမွာ အားနာဇယာ….။ အဲလာမ်ဳိး မသိျခင္ေထာင္ ေစာင္ေနဖုိ႕ၾကေလာ့ ဝါသႏွာဃ တားမရ…။

ေၾကာင္ဂလု ေမွာင္ထု ေစာင္ခု ေယာင္ဖု….

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF