စာေရးျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္း၏။ေလာဘ၊ေမာဟ၊ေဒါသနည္း၏။အပူအပင္နည္း၏။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေရးျခင္းအလုပ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္အား ၿငိမ္းခ်မ္းေစ၏။အကုသုိလ္နည္းေစ၏။ဘ၀အား ျဖတ္သန္းရာ

တြင္  ေပ့ါပါးလြတ္လပ္ေစ၏။သုိ႔ေသာ္ စာေရးသက္ၾကာလည္သည္ႏွင့္အမွ် စာေရးသည့္အလုပ္သည္

ေပါ့ေပ့ါတန္တန္လုပ္ရ္ မရေၾကာင္း အေလးအနက္ သိလာရသည္။

ကၽြန္ေတာ္ေရးလုိက္ေသာစာသည္ ၿပီးကျပစ္ျဖစ္သြားပါက ခ်က္ျခင္း Response တက္လာသည္။အရင္ဆံုး

အယ္ဒီတာထံမွ  အေျပာခံရသည္။ေနာက္ စာဖတ္သူမွ တဆင့္ Response တက္လာသည္။ႀကိဳးကုတ္အားထုတ္လုပ္သည့္

စာမူဆုိလွ်င္ကား ဖုန္းျဖင့္တစ္သြယ္၊လူျဖင့္တစ္သံု အေၾကာင္းၾကား အားေပးစကားေျပာၾကားၾကသည္။အမွန္ေတာ့

စာေရးသူတစ္ေယာက္အတြက္ စာဖတ္ပရိသတ္၏ အားေပးမႈလက္ခုပ္သံသည္ အားေဆးတစ္ခြက္မုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိအားေဆးသည္ ျဖဴစင္မႈအရင္းခံၿပီး ရယူဖုိ႔ လုိအပ္သည္။စာဖတ္သူအား မညာရ၊မလိမ္ရ၊မၿဖီးရ၊ရမ္းမတုပ္ရေခ်။

စာဖတ္သူဆုိသည္မွာ မိမိထက္ အသက္၊၀ါ၊အေတြ႕အႀကံဳ၊ပညာႀကီးေသာ္သူလည္း ပါသည္။ငယ္ေသာ္သူလည္း

ပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားရမည္။ငါေရးသည့္စာ ဖတ္ခ်င္ဖတ္၊မဖတ္ခ်င္ေနသေဘာမ်ိဳးျဖင့္

မေရးရေခ်။ယင္းသုိ႔ေသာ္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္း၊ေဘာင္မ်ားသည္ Printing Media မ်ားတြင္ အေတြ႕ရနည္းသေလာက္

Online Media မ်ားတြင္ကား အေတြ႕ရမ်ားေပသည္။အထူးသျဖင့္ Blog မ်ားတြင္ အေတြ႕ရ မ်ားတတ္သည္။

Blog and Blogger

Blog me

Blogger မ်ား၊Free  and Fun Site Creator မ်ား

ျမန္မာဘေလာခ္ေရးသူမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခဲြျခားႏုိင္သည္။တစ္မ်ိဳးကား

အေပ်ာ္တမ္း ဘေလာ့ခ္ကာမ်ား၊ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား မိမိသက္ဆုိင္ရာ၊ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္အေလွ်ာက္ ေရးၾကသူမ်ားပင္

ျဖစ္သည္။ပထမတစ္မ်ိဳးကား အေတြ႕ရမ်ားသည္။ Blogger,Free Fun Site Creator တစ္ေယာက္၏

အသက္၊အေတြ႕အႀကံဳတုိ႔မွာလည္း ဆယ္သံုးႏွစ္မွ သံုးဆယ္ေက်ာ္အထိ ေတြ႕ရတတ္သည္။အမ်ားဆံုး ဆယ္ရွစ္၊ဆယ္ကုိးမွ

ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္၀န္းက်င္လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေနာက္တစ္မ်ိဳးကား မိမိ Professional အလုိက္ ကြန္ျပဴတာဆုိလည္း ကြန္ျပဴတာဆုိင္ရာဘေလာခ္လုပ္ၾကသူမ်ားပင္

ျဖစ္သည္။ နည္းပညာႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဘေလာ့ခ္လုပ္သူမ်ားသာ မ်ားၾကေပသည္။

Online Readers

အြန္လုိင္းစာဖတ္ပရိသတ္ႏွင့္ဘေလာ့ကာတုိ႔သည္ တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည့္အခါႏိႈက္လည္း ရွိသကဲ့သုိ႔  စာေရးသည့္လုိင္းက

သက္သက္၊စာဖတ္သည့္လုိင္းက သက္သက္ ခဲြထြက္သည့္ တစ္လုိင္းေမာင္းသမားမ်ားလည္း

ရွိၾကေပသည္။အြန္လုိင္းစာဖတ္ ပရိသတ္ထဲတြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းရွိ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္အုပ္စုတုိ႔

ကား အဓိက အမာခံပရိသတ္အျဖစ္ ရွိၾကသည္။ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ အင္တာနက္ႏွင့္မကင္းႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ေနရသည့္

သံုးဆယ္ေက်ာ္ေယာက္က်ား၊မိန္းမတုိ႔လည္း စာဖတ္ပရိသတ္အထဲ ပါ၀င္ေပသည္။

ဘာေရးၾကမလဲ

ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္အင္တာနက္ေပၚတြင္ က်င္လည္လႈပ္ရွားေရးသားေနသည့္

ဘေလာ့ခ္ကာ မ်ားသည္ လူငယ္အမ်ားစုျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ လူငယ္သဘာ၀ မိမိအားသန္ရာ ဆုိဒ္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ၾကသည္။Porn ဆုိဒ္လုပ္သူရွိသလုိ NGO ဆုိဒ္လုပ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္ လူငယ္မ်ား

အေပၚတြင္ မူတည္သည့္အခ်က္ကို ဂရုျပဳေလးစားသည္ဆုိပါက  ယင္းလူငယ္မ်ားသည့္ တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္ဖန္တီးရွင္

မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ယင္းတုိ႔ ယေန႔လုပ္ေနေသာ္အလုပ္သည္ ေနာင္မနက္ျဖန္အတြက္ အသီးအပြင့္ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

တုိင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္လူငယ္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတက္ကာ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ဘာထုိင္ေရးၾကမည္နည္း။

ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိဘဲ၊ဦးတည္ခ်က္မရွိဘဲ ေထာင္ထားေသာဆုိဒ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကုန္မည့္ အစား အက်ိဳးရွိမည့္ ဘယ္သုိ႔ေသာ္

အရာကုိ ျပဳလုပ္ၾကမည္နည္း။ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္၏  တစ္ေန႔တာ တုိးတက္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္ေန႔တာ

တုိးတက္မႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။လူတစ္ေယာက္မွအစ လူအမ်ားအထိ ျဖစ္သြားေသာ္အခါႏိႈက္တြင္မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

လူငယ္အမ်ားစုတုိးတက္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ယင္းလူေတာ္လူငယ္မ်ားႀကီးျပင္းလားေသာ္အခါတြင္ကား

တုိင္းျပည္၏ အနာဂတ္သည္ ထြန္းေျပာင္လာေပလိမ့္မည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ တစ္ေန႔ကုန္ထုိင္ၿပီး

ဘာအက်ိဳးရွိေအာင္ ေရးမည္ဆုိသည္ကုိ မိမိဘာသာစဥ္းစားပါ။ဆံုးျဖတ္ပါ။ေ၀ဖန္ပါ။သံုးသပ္ပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

လူငယ္တစ္ေယာက္အတြက္ အက်ဳိးရွိမည့္အရာသည္ ပညာတည္းဟူေသာအရာကလဲြၿပီး က်န္ျခင္းရာ မရွိေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

(ဆက္ပါအုန္းမည္)

About mr.dark blood

mr.dark blood has written 10 post in this Website..

Freelance writer