မ်က္လုံးႏွစ္လုံး၏ မ်က္ခြံကို ပိတ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ရာထဲတြင္ အိပ္ေနၿပီဟု သတ္မွတ္၍မရေပ။ နိစၥဓူ၀ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ လူသားမ်ား၊ ညပိုင္းအိပ္ခ်ိန္ေရာက္သည္ႏွင့္ အိပ္ၾကသည္မွာ ထူးဆန္းေသာ အျပဳအမူ မဟုတ္ေပ။ အိပ္မေပ်ာ္တာဘာအေရးလဲဟု ေပါ့ေပါ့ဆဆေျပာေနၾကသူမ်ား ရိွ၏။ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း၊ မေပ်ာ္ျခင္းကို လူအမ်ားစုက အေလးမထားၾကေသာ္လည္း အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ အခ်က္ မ်ားကို သေဘာေပါက္ မည္ဆိုလွ်င္ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ျခင္းကို ဂရုျပဳၾကေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းတုိ႔ ကို ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဇီ၀ကမၼ

အိပ္ေပ်ာ္ေနသူတစ္ဦး၏ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကို ေလ့လာပါက အဆင့္(၅)ဆင့္ ရွိ၏။
၁။ အိပ္ေပ်ာ္စအခ်ိန္မွ ပထမ ၁၀-မိနစ္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းအဆင့္(၁)ႏွင့္(၂)ျဖစ္၏။ထိုအဆင့္၌ မ်က္ႏွာရွိ ၾကြက္သားမ်ား အနားရျခင္း၊ မ်က္ႏွာ၌ စိုးရိမ္မႈပုံရိပ္မ်ား ေပ်ာက္ျခင္းကို ေတြ႕ရ၏။
၂။ အိပ္ေပ်ာ္စအခ်ိန္မွ မိနစ္-၆၀ အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း အဆင့္(၃)ႏွင့္(၄) ျဖစ္၏။ ထိုအဆင့္၌ စိတ္ေရာကိုယ္ ပါ အနားရျခင္းကို ေတြ႕ရ၏။ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာအိပ္ေမာက်ေသာအဆင့္ျဖစ္၏။
၃။ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းအဆင့္(၅)သည္ အိပ္မက္ျမင္မက္ေသာအဆင့္ ျဖစ္၏။ REM SLEEP ဟုေခၚၾက၏။ ဤအဆင့္တြင္ သြားၾကိတ္မႈကို ေတြ႕ရ၏။
၄။ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း အဆင့္(၁)မွ(၅)အထိ မိနစ္-၉၀ ခန္႔ၾကာ၏။
၅။ ပုံမွန္အိပ္ေပ်ာ္ေနလွ်င္ မိနစ္-၉၀ ၾကာ အဆင့္(၅)ဆင့္ပါ၀င္ေသာ အၾကိမ္ေပါင္း ၅-ၾကိမ္မွ ၆-ၾကိမ္ခန္႔ရွိ၏။ အခ်ိန္ေပါင္း ၈-နာရီမွ် ရွိ၏။
အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ၈-နာရီ အိပ္လွ်င္လုံေလာက္ေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ ၁၀-နာရီ အိပ္ လွ်င္ ေကာင္းေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရိွရသည္။
အိပ္ရာေပၚ လဲေလ်ာင္းက အိပ္ေနေသာ္လည္း အိပ္မေပ်ာ္ေသာရက္မ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ရသည္။ ဤသို႔မျဖစ္ ေစရန္အတြက္ သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပပါမည္။

အိပ္မည္ဆိုပါက ဤအခ်က္မ်ားကိုသတိထား
– အိပ္ခန္း၏အပူခ်ိန္မမ်ားရ။
– အေမွာင္လိုအပ္၍ မီးပိတ္ပါ။
– တိတ္ဆိတ္မႈ ရွိရမည္။
– တီဗီြႏွင့္ အသံျမည္ႏိုင္ေသာစက္မ်ား အိပ္ရာအနီးတြင္မထားရန္။
– ညေနပိုင္းမွစ၍ ကဖိန္း(Caffeine)ပါေသာ အခ်ိဳရည္၊ ေကာ္ဖီတို႔ကို မေသာက္ရန္။
– ပုံမွန္အိပ္ခ်ိန္ထက္ အနည္းဆုံး ၄-နာရီ ၾကိဳ၍ ေလ့က်င့္ခန္းလႈပ္ရွားမႈ ျပလုပ္ရန္၊ ညစာစားရန္၊ အရက္ ေသာက္ရန္၊ အိပ္ခ်ိန္ႏွင့္ ကပ္၍ စားျခင္း၊ လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ျခင္း၊ အရက္ေသာက္ျခင္းျပဳလုပ္ပါက ကိုယ္ခႏၶာမွ အဒရီနာလင္(Adrenalin) ထြက္၍ အိပ္မရေပ။
– ပုံမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေစာေစာပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္၊ ပုံမွန္လႈပ္ရွားမႈသည္ က်န္းမာ ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္၏။
ပုံမွန္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလန္းဆန္းရုံသာမက မ်က္ႏွာျပင္ အသား အေရပါ လွပစိုျပည္သျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း၏အက်ိဳးသည္ အားေဆးေသာက္ျခင္း၊ မိတ္ကပ္မ်က္ႏွာ ျခယ္လိမ္းျခင္း ထက္ ပို၍ သာေပသည္။

အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

– အိပ္ရာေပၚ၀ယ္ ေခါင္းအုံးႏွင့္ဦးေခါင္း၊အိပ္ရာႏွင့္ ေက်ာျပင္ ထိမိသည္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာရွိ ၾကြက္သားမ်ား ေျပေလ်ာ့သြား၏။
– အိပ္ေပ်ာ္ေနသူ၏ မ်က္ႏွာျပင္အသားအေရသည္ တြဲျခင္း၊တြန႔္ျခင္း၊ အစင္းအေၾကာင္းေပၚျခင္းမွ မ်ားစြာ သက္သာ၏။အိပ္ေပ်ာ္မႈျဖင့္ ကာကြယ္ႏိုင္္၏။ပက္လက္အိပ္ျခင္းက ပို၍ေကာင္း၏။ေမွာက္အိပ္ျခင္းႏွင့္ ေဘးတေစာင္းအိပ္လွ်င္ မ်က္ႏွာအသားအေရ ပို၍တြန္႕ႏိုင္၏။
– အိပ္မေပ်ာ္လွ်င္ မ်က္လုံးအိမ္နီရဲၿပီး မ်က္တြင္းခ်ိဳင့္ျခင္းျဖစ္တတ္၍ အိပ္ေပ်ာ္မႈရွိသူအတြက္မူ မ်က္လုံး ေတာက္ပေနမည္သာ။
– အိပ္မေပ်ာ္သူ၏ ကိုယ္ဟန္လမ္းေလွ်ာက္မႈသည္ ယိုင္တိယိုင္တိုင္ျဖစ္၍ အိပ္ေပ်ာ္သူမွာမူ လမ္းေကာင္းစြာ ေလွ်ာက္ႏိုင္သည့္ျပင္ ကိုယ္ဟန္ေတာင့္မတ္ ေက်ာ့ရွင္းေနမည္။
– ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလုံးရွိ ၾကြက္သားမ်ားအနားရ၍ ပင္ပန္းကုန္ခမ္းေသာအားအင္ ျပန္ျဖည့္ေပး၏။
– စိတ္ပိုင္းအရ သင္၊ အံ၊ က်က္မွတ္မႈ၊ ေလ့လာမႈ၊ ထိုးထြင္းတြက္ခ်က္မႈ၊ တည္ျငိမ္ခိုင္မာမႈတို႔ တိုးတက္လာ ၏။စိတ္က်ျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္၏။
– လုပ္ငန္းမ်ား၌ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္၏။
– အိပ္ေပ်ာ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ခႏၶာရွိ ခုခံမႈစနစ္(Immune System) ႏွင့္ အင္ဒိုခရုိင္း(Endocrine) လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာၿပီး ေရာဂါပိုးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္၏။
အားေကာင္းသည့္ မွန္ဘီလူးျဖင့္ အိပ္မေပ်ာ္သူ၏ မ်က္ႏွာအသားအေရကို ၾကည့္ေသာ္ ျဖဴစင္စုိျပည္၊လွပမႈ ကင္းမဲ့၍ အစင္းေၾကာင္း၊ အတြန္႕ေၾကာင္းမ်ားအျပင္ မ်က္တြင္းေဟာက္ပက္၊ မ်က္လုံးရဲျဖင့္ ၾကည့္မေကာင္းဘဲ အလွမဲ့ေနမည္သာ။ ပ်ိဳပိ်ဳအိုအို အရြယ္ထိုထိုတို႔သည္ က်န္းမာျခင္းကို ျမတ္ႏိုးသည္ဆိုလွ်င္ မ်က္စိ၊ နား၊ အေတြ႕ အထိ၊ ကခုန္ျမဴးထူး ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အာရုံအထူးထူးအတြက္ မိမိ၏အိပ္ခ်ိန္ကို အရင္းအႏွီး ျပဳရပါက အမွန္တကယ္ပင္ ႏွေျမာစရာ ျဖစ္ေတာ့သည္။
ၾကည္လင္း(ေဆး)

About ဆူး

has written 398 post in this Website..