This Post is suspended by Mod – ( 6 ) .

 

ငပလီ သံတြဲျမိဳ႕မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို လက္ကိုအပိုင္ၾကိဳးခ်ည္ျပီးမွ စိတ္တိုင္းက်ခုတ္သတ္မီးရိႈ႕ခဲ့သည္႕လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မွဳမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ငပလီ သံတြဲျမိဳ႕နယ္အတြင္ရိွ သျဗဳခ်ိဳင္၊ေပါက္ေတာ၊ေရႊေလွ၊လင္းသီ
မဲကၽြန္း၊ဒြါရာ၀တီျမိဳ႕သစ္၊ေက်ာက္ၾကီး၊က်ီးကန္းရဲေက်းရြာ မ်ားတြင္ ေနထိုင္လွ်က္ရိွၾကသည္႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသာကမန္လူမ်ိဳးးအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို
ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီ၊၉၆၉ ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသနာထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
အမည္ခံ စုးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားေသာရခိုင္ျပည္နယ္ခြဲထြက္ေရး ရခိုင္လြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္မေတာ္မွ စနစ္တက်စီစဥ္ထားျပီးကားမ်ား၊စက္ေလွေမာင္ေတာ္မ်ားျဖင့္ျဖင့္ၾကိဳပို
ေခၚယူထားျပီး စိတ္ၾကြေဆးမ်ားႏွင့္ ေရာထားေသာအရက္မ်ားကို
စိတ္တိုင္းက်လူစိတ္ေပ်ာက္သည္အထိတိုက္ေကၽြးထားျပီးေက်းရြာမ်ားမွေခၚယူထား
ေသာလူေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ေက်းရြာမွထြက္ခြာခ်ိန္တြင္လည္းသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္၊ရဲႏွင့္တပ္တို႕မွလံုး၀ဟန္႕တားျခင္းမရိွ၊ လမ္းခရီးတြင္လည္းပိတ္ဆို႕တားဆီးျခင္းမရိွ၊ ဖ်က္ဆီးခံရမည့္႕ေက်းရြာမ်ားသို႕
ကားမ်ားျဖင့္သက္ဆိုင္ရာမွပို႕ေပးျပီးဆိုက္ကပ္ေရာက္ရိွရာေနရာရိွအာဏာပိုင္မ်ားရဲႏွင့္ စစ္တပ္တို႕မွလံုး၀တားဆီးဟန္႕တားပိတ္ဆို႕ထားျခင္းမရိွဘဲလံုး၀လမ္းဖြင့္ေပးထားခဲ့ပါသည္။လမ္းတြင္ဒါးမ်ားျဖင့္နဖူးတြင္အနီးေရာင္စည္းကာသြားလာေနသည္ကိုသက္ဆိုင္
ရာတို႕မွ လမ္း ဖြင့္ေပးထားပါသည္။
အဖ်က္ဆီးခံရမည္႕အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ရြာသာမ်ားမွမိမိတို႕အစီစဥ္ျဖင့္တာဆီးဟန္႕ တားမွဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ရြာထဲမွသို႕မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါကသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ရဲ ႏွင့္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရာက္ရိွလာျပီးဟန္႕တားသလို၀င္ထိမ္းသလိုပံုစံမ်ိဳးျဖင့္အဖ်က္ဆီးခံရမည္႕အစၥလာမ္ရြာမ်ားမွအစၥလာမ္ရြာသားမ်ားထံမွဒုတ္ဒါး လက္နက္မ်ားကိုသိမ္းယူ ကာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၊ရြာတြင္းသို႕၀င္ေရာက္နိုင္သည္အထိအစၥလာမ္ရြာသားမ်ားကိုေနာက္ဆုတ္ေစခဲ့ျပီးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၀င္ေရာက္မီးရိွဳဖ်က္ဆီးသတ္ျဖတ္ခြင့္ရ ေအာင္အကူအညီေပးခဲ့ေၾကာင္းရြာခံမ်ားမွာအခိုင္အမာသတင္းေပးပို႕ပါသည္။
၃၀-၉-၂၀၁၃ႏွင့္၁-၁၀-၂၀၁၃ရက္ေန႔အၾကမ္းဖက္သမား
မ်ားသည္အစၥလာမ္ရြာမ်ားျဖစ္သည္႕ သျဗဳခ်ိဳင္၊ေပါက္ ေတာ၊ေရႊေလွ၊လင္းသီမဲကၽြန္း၊ဒြါရာ၀တီျမိဳ႕သစ္၊ေက်ာက္ၾကီး၊က်ီးကန္းရဲေက်းရြာ မ်ားတြင္ရြာသို႕လာေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာအခါအစၥလာမ္ရြာသားမ်ားျပန္လည္ခုခံသျဖင့္ေနာက္ဆုပ္သြားခဲ့ပါသည္၊ထိုအခါ၊သက္ဆိုင္အာဏာပိုင္မ်ား၊၉၆၉အဖြဲ႕အေရျခံဳ ၀င္းကိုေလးဦးေဆာင္ထားေသာျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဘဟန္ေဆာင္
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားေရာက္လာျပီးရြာသားမ်ားထံမွဒါး၊လွံ၊
ေလးခြမ်ာားကိုသိမ္းယူသြားခဲ့ျပီးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုဖုန္းျခင့္အခ်က္ျပခဲ့ပါသည္၊ထိုေနာက္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလာေရာက္တိုက္ခိုက္ေသာအခါရြာသားမ်ားမွာခုခံရန္ လက္နက္မရွိေတာဘဲ၊သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္၊ရဲႏွင့္စစ္တပ္တို႕သည္လည္း ေရွ်ာင္ထြက္သြားၾကသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္ ရြာတြင္းသို႕စိတ္တိုင္းက်၀င္ေရာက္ျပီး ပစၥည္းလု၊အိမ္မ်ားကိုမိးရိွဴဖ်က္ဆီးကာ၊
ထြက္ေျပးႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲက်န္ရိွၾကသည္႕လူအိုလူမင္းမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကိုရက္စက္စြာခုတ္
သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္ဟု႕သျဗဳခ်ိဳင္ရြာသားမ်ားမွအခိုင္အမာေျပာၾကားၾကပါသည္၊အျခားေတာင္ေအာက္ဖက္မွရြာသားမ်ားက ထိုအၾကမ္းဖက္သူမ်ားကို တားဆီးခုခံရန္လိုက္လာေသာအခါ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားမွမလိုက္လာႏိုင္ေစရန္
ေသနတ္ေဖါက္ကာတားဆီးထားပါသည္။ထိူသည္မွာအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားစိတ္ႀကိဳက္ဖ်က္ဆီးခြင့္ရေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးမွ ေျပာၾကားပါသည္။ထို႕ကဲ့သို႕ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမွာလည္းထိုရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ရခိုင္ခြဲထြက္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မွေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာကို လက္ခံရယူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းခိုင္လံုေသာခိုင္လံုစြာသိရသည္။
ေရွေဆာင္ဘဏ္တြင္ အၾကမါးဖက္သမားသိန္း၀င္၊ေက်ာ္ေက်ာ္၊သိန္းဇံတို႕အား
တရုပ္ျပည္မွက်ပ္သိန္း(၂၀၀၀) လြဲေပးျပီးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအားေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့ခဲံပါသည္။ ေငြသြင္းေငြထုတ္စာရင္းတြင္စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
သံတြဲဒြါရာ၀တီကြက္သစ္တြင္အၾကမ္ဖက္သမားမ်ားဖ်က္ဆီးေနေသာအခါလည္ စိတ္ကေဆးမ်ားကိုအလွ်ံပယ္ထုတ္ေပးကာအရက္မ်ားတြင္ထည္႕ျပီစိတ္ၾကိဳက္ေသာက္သံုးေစကာအစၥလာမ္ဘာသ၀င္တို႕၏အိမ္မ်ားဆိုင္မ်ားကိုစိတ္တိုင္းၾကပစၥည္းလု၊လူသတ္မီးရိႈ႕မွဳမ်ားျပဳုုလပ္ခဲ့ေသာ္လည္းသံတြဲအာဏာပိုင္မ်ားရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ရဲတပ္ရင္းမ်ား ၊စစ္တပ္မွလံုး၀ဟန္႕တားထိန္းသိမ္းျခင္းမရိွဘဲလြတ္ေပးထားျပီးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအစၥလာမ္အိမ္ေျခမ်ားအားကိုဖ်က္ဆီးလုယက္သတ္ျဖတ္မွဳျပီးဆံုးသည္အထိရပ္ၾကည္႕ ေနခဲ့ၾကသည္ကိုအားလံုးမ်က္၀ါးထင္ထင္မ်က္ျမင္ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႕အျပင္ မီးသတ္ဌာနတို႕မွလည္းမီးေလာင္ေနေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတို႕ပစၥည္းမ်ားအိမ္ ယာဆိုင္ခန္းႏွင့္လူမ်ားမီးေလာင္ေနမ်ားကိုလံုး၀မီးသတ္ျခင္းမရိွဘဲ အမိန္႕မရဆိုကာလာေရာက္ျခင္းမရိွခ့ဲေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ယခုသံတြဲတြင္
ရွိေနေသာစစ္တပ္မွာလည္း မီးရိွဳဖ်က္ဆီးေသာေနရာမ်ားသို႕သြားေရာက္တားဆီး
ျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ မိမိေန၇ာတြင္သာထိုင္ေနျပီးအကူအညီေတာင္းေသာအခါလည္းမိမိ
တို႕မွာ အမိန္႕မရသျဖင့္လာ၍မရဟု႕ေျပာၾကားသည္ဟု႕ဖုန္းျဖင့္ေခၚယူသူအမ်ိဳးသမီး
ႀကီးတစ္ဦးကျပန္ေျပာျပပါသည္။ယခင္ရွိေနေသာ၅၆၆ တပ္မွာမွဳ အေရးအခင္းျဖစ္
လွ်င္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေသာေနရာမ်ားကို ခ်င္ျခင္းသြားေရာက္ေသနတ္ပစ္ေဖါက္ဟန္႕
တားသျဖင့္ အဆင္ေျပပါသည္.ယခုအခါ ထို စစ္တပ္အား သျဗဳခ်ိဳင္ရြာသို႕ပို႕ေဆာင္.
ထားသျဖင့္သံတြဲျမိဳ႕သားမ်ားမွာ စိုးရိမ္ေနၾကရပါသည္။
ယခုအခါထိုအၾကမ္းဖက္မီးရိွဳခံရသူမ်ားအား ေပးအပ္လွဴခ်င္ေသာအလွဴေငြမ်ားပစၥည္း
မ်ားအား ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္လွဴဒါန္းျခင္း ကိုရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကခြင့္မျပဳေၾကာင္း
လွဳလိုသူမ်ားရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရကိုသာေပးရန္ဆိုကာေျပာဆိုပါသည္ဤသည္မွာ ထိုဒုကၡသည္မ်ား၏အလွဴေငြမ်ားကိုျဖတ္စားရန္အစိုးရ၏ျဖတ္စားလုပ္စားအၾကံအစဥ္ျဖစ္ ပါေၾကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ေမာင္းခပ္လိုက္ရေပသည္။

About saline tinmg

saline tinmg has written 11 post in this Website..

   Send article as PDF