ၾကည့္ဂ်ဗာအုံးကြယ္ရုိ႕ ၿ သမဒဂ်ီး ဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္မွာ ျပည္သူအျခစ္ေတာ္ ၿမန္တ်န္႕ျပည္ ငရဲတပ္ဖြဲ႕ဂ်ီး ႕ ေအာက္ဆုိက္ဒ္ မရွိေဒါ့လုိ႕ မြဲသြားဗလား မသိဘူး…။ ၈၈မ်ဳိးဆက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ပြင့္လင္း လူ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ ျပည္ထဲေရးက လူကုန္ကူးမွုတားဆီးေရးအဖြဲ႕တုိ႕ ဘယ္လုိ ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဂ်သလဲဆုိဒါ…။လူကုန္ကူးမွုဘာညာနဲ႕ ၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ နာမည္တပ္ထားျပီး အစည္းအေဝးခန္း၊ ရုံးသုံးပရိေဘာဂေတာင္ မခ်ိလွ်ာဗူး… သနားလုိက္တာ။ ရြာဒဲဂ ဒါဇင္ပလပ္စ္အဖြဲ႕ ဘကေက်ာင္းေတြ လုိက္လွဴမည့္အစား အဲဒီရဲအဖြဲ႕ဂုိ သြားေပးသင့္ဒယ္…။  မယုန္ ေဟာဒီမွာၾကည့္ ….

ရဲအုပ္ တဲစုတ္ ဘဲအုပ္ နွဲမႈတ္…

ခရက္ဒစ္တူ –

၈၈-မ်ိဳးဆက္( ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း) မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
*****************************
ယေန႔ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၆ ရက္တြင္ ၈၈-မ်ဳိးဆက္
( ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း)မွ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊
ကုိဥာဏ္လင္း၊ မခင္မာယာေထြးတုိ႔သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန
လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕႔မွ ရဲမွဴးႀကီး၀င္းႏုိင္ထြန္း
အပါအ၀င္ လူကုန္ကူးမွဴတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူ
အဆင့္ျမင့္ရဲအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။
ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္
လူကုန္ကူးခံေနရမႈအေျခအေနမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရး
အတြက္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ေဆာင္ရြက္
ေနမႈအေျခအေနမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္
လူထုအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ လက္တြဲပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ား၊ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္
ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္
အသိပညာေပးေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိထိေတြ႔ဆက္ဆံကာ
ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF