မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ(၅)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁)နာရီခ်ိန္က ေျမႏုကၽြန္းခြဲေဝေရးဆိုင္ရာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ              အဆိုပါအစီအစဥ္အရ  မေကြးၿမိဳ႕နယ္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဥကၠဌ ဦးညဏ္မ်ိဳး မွ ေျမႏုကၽြန္းခြဲေဝရာတြင္ သမာသမတ္က်ၿပီး အဂတိတရားကင္းရွင္းရန္ ေျမႏုကၽြန္းပိုင္ဆိုင္မႈ      အျငင္းပြားျပနာမျဖစ္ရန္၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွခြဲေဝျခင္းမျပဳရန္၊ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ားမွခြဲေဝ ေပးၾကရန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာငး္၊ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ျမစ္ေရ၊ေခ်ာင္းေရက်ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ ေပၚေသာ ေျမႏုကၽြန္းမ်ားရွိရာ မက်ီးေျခေထာက္ေက်းရြာ၊ကမ္းရင္ေက်းရြာ ၊ေျမႏုကၽြန္းေက်းရြာ၊ျမင္းကင္းေက်းရြာ၊ ဝါးေတာေခ်ာင္း ေက်းရြာ၊ပဌနဂိုရ္ေက်းရြာမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ရြာသားမ်ားစုေပါင္းအင္အား(၆၀)ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွေျပာသည္ လက္ရွိ ေပၚလာမည့္ေျမႏုကၽြန္းကို ကရင္ႏွင့္သဖန္းဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စုတို႔မွလုေန ေၾကာင္း ကြင္းအေနအထားအရေတာ့ ကရင္ကြင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမႏုကၽြန္းဥပေဒအရဆိုလွ်င္ နီးစပ္ရာေက်းရြာကိုဘဲ လယ္ယာ ေျမဥပေဒႏွင့္အညီတန္းစီခ်ထားေပးရေၾကာင္းတန္းစီဇယားေရးဆြဲလွ်င္ ေျမမဲ့၊ယာမဲ့ခ်ိဳ႕တဲ့သူသူရင္းငွားမ်ားအားခ်ထားရန္၊  ေျမႏုကၽြန္း၏အဓိပၸါယ္မွာတစ္ႏွစ္တစ္ရာသီလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခ်ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျမႏုကၽြန္းဧက(၄၇.၇၆)ဧက၊ ကြင္းအမွတ္၁၆၂၉.က(ကြင္း)ရွိေၾကာင္းလည္းသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမွေျပာသည္။လက္ရွိေျမႏုကၽြန္းေပၚမလာေသးေၾကာင္း အကယ္၍ေျမႏုကၽြန္းေပၚလာခဲ့ပါကတစ္ဖက္ရြာႏွင့္တစ္ဖက္ရြာအျငင္းပြားမႈွျဖစ္ပြားမႈျဖစ္ပြားၿပီး ေဒါသမထိန္းႏိုင္ဘဲဒုတ္ဆြဲ ဓါးဆြဲျဖစ္ပြားမည္ကိုေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေနၾကရသည္။

                                                                                                                                                                                                                                                                 ဥမၼာခင္(မေကြး)

                                                                                                                                                                                                                                                                 10.10.2013

About Hlaing Zar Chi

Ohnmar Khin has written 64 post in this Website..

   Send article as PDF