ေမတၱာလက္နက္ လြန္ထက္ျမက္သည္

ေဒါသေမာဟ မာနေတြၾကား

ၾကီးျပင္းၾကတဲ႔ လူသားေတြဘ၀

လြန္သြားပမာ နက္ရႈိင္းသည္႔စိတ္

မေအးခ်မ္းေသး ကဲ အမုန္းလက္နက္ ဖန္ဆင္းရွင္သို႔…………

ပန္းဆိုသည္မွာ ႏူးည႔ံသည္႔ဟန္

ေမႊးပ်ံ႔သည္႔ရနံ႔ သူ႔မွာပိုင္လည္း

အၾကင္နာကင္းတဲ႔ မင္းလက္တစ္စံုေၾကာင္႔

အညြန္႔လည္းက်ိဳး ပန္းလည္းျငိဳးခဲ႔

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ၾကီးျပင္းေတာ႔မည္

ေျပာစမ္းပါလွဲ႔ ဖန္ဆင္းရွင္သို႔ ……………..

ကေလးငယ္ဘ၀ အတုယူမွား

နီးပတ္၀န္းက်င္ ေသြးစက္ေတြေၾကာင္႔

ေၾကာက္အားရယ္ပို အေဖာ္မ်က္ရည္

အိုဘယ္လူသား သင္ဘယ္သြားမည္

ဖေယာင္းဆိုသည္ ပူေနတုန္းသာ

ပံုေလာင္းသင္႔သည္ အခုေတာ႔ဘ၀

သင္႔ေၾကာင္႔ေျပာင္းလဲ အမုန္းတစ္မိုးေအာက္

သူတို႔ေရာက္ခဲ႔ေလသလား ဖန္ဆင္းရွင္မ်ား …………….

အျပံဳးခြန္အား ေပးသနားလွည္႔ပါ

အိုေလာကၾကီး မုန္းမိုးေတြအစား

ေမတၱာမိုးေစြ အသံေပးျပီး

အားငယ္ေနေသာ လူလားမေျမာက္

ကေလးသူငယ္ေအာက္ ရႊာျဖိဳးခဲ႔ရင္

အနာဂါတ္ေလာက အေမွာင္ၾကား၀ယ္

အလင္းစက္တစ္ပြင္႔ ထြန္းလင္းေတာ႔မယ္

သင္သိပါလွည္႔ ဖန္ဆင္းရွင္ရယ္………..

                                                     ပိေတာက္မိုး

ကာရံ

About ကာရံ

ကာ ရံ has written 191 post in this Website..