အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ပ်က္ယြင္းေကာင္း ပ်က္ယြင္းေနေပမဲ႕ သူၾကြယ္အသစ္ ေမြးထုတ္ေပးရာမွာ ကမာၻကုိ ဆက္လက္ ဦးေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

အသစ္ထုတ္ျပန္ေသာ ခရက္ဒစ္ဆြိစ္ အစီရင္ခံစာက လြန္ခဲ႕သည့္ႏွစ္ ေနာက္တုိး မီလ်ံနာ ၁.၈သန္း စာရင္းတြင္ ၁.၇သန္းမွာ ယူအက္စ္ၿဖစ္ျပီး ယခုအခါ အေမရိကန္ မီလ်ံနာ ၁၃.၂သန္း ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ျမင့္တက္လာေသာ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္၊ အိမ္ေျမျခံေဈး ျပန္ဦးေမာ့လာမႈႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္ တုိးပြားလ်က္ရွိေသာ ပစၥည္း ဥစၥာတန္ဖုိးမ်ားေၾကာင့္ သူၾကြယ္အေရအတြက္ တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာသည္။

အံ့အားသင့္ဖြယ္အျဖစ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသည္ ကမာၻ႕ မီလ်ံနာ သန္းၾကြယ္သူေဌး ေမြးဖြားမႈႏႈန္းတြင္ ၂၈၇ ၀၀၀ျဖင့္ ဒုတိယလုိက္သည္။ သူ႕ေနာက္တြင္ ဂ်ာမနီ ၂၂၁ ၀၀၀၊ အီတလီ ၁၂၇ ၀၀၀၊ ၿဗိတန္ ၁၁၇ ၀၀၀ တုိ႕လုိက္ျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံက လြန္ခဲ႕ေသာ ၁၂လအတြင္း မီလ်ံနာ ကုိေသာင္းမွ်သာ ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ႕သည္။ (နဲသြားမွာေပါ့၊ ျမစ္ဆုံေရကာတာ၊ ဝမ္ေပါင္ေၾကးနီေတာင္ စီမံကိန္းေတြ ရပ္ထားရဒယ္၊ ဖားကန္႕က ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေတြလဲ နားသြားျပီ၊ ရုိးမေတာေတြလည္း ကုန္ျပီဆုိေဒါ့… ေၾကးမုံဂ်ီးေရ ေအာင္ဖ်ာလိပ္ ေပသီးထမ္းျပီး ျပန္ေဗေဒါ့.. မ်ံျမံ)

အထိအနာဆုံးမွာ ဂ်ပန္ျဖစ္ျပီး မီလ်ံနာ တသန္းေက်ာ္ ဆုံးရႈံးခဲ႕ရသည္။ ပထမဆုံး အၾကိမ္အျဖစ္ အနည္းဆုံး ႏွစ္ ၃၀အတြင္း ကမာၻ႕မီလ်ံနာဦးေရမွ ဂ်ပန္၏ေဝစု ၁၀%ေအာက္ ေလ်ာက်သြားသည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံက မီလ်ံနာ ၁၂၀၀၀၊ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံက မီလ်ံနာ ၅၀၀၀ ဆုံးရႈံးသည္။

ကမာၻ႕မီလ်ံနာ ၃၂သန္းတြင္ ၄၂% ယူအက္စ္၊ ၃၉% ဥေရာပတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခရက္ဒစ္ဆြိစ္ ကမာၻ႕ ၾကြယ္ဝမႈ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။

ဓနဥစၥာမ်ား တေနရာတြင္ စုပုံေန…

ကမာၻ႕ၾကြယ္ဝမႈသည္ ထိပ္ဆုံးပုိင္းတြင္ နင္းကန္ သြားေရာက္ စုပုံလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ၎တုိ႕သည္ ကမာၻ႕လူဦးေရ၏ ၁% မျပည့္ေသာ္လည္း ၄၁% (သုိ႕) ေဒၚလာ ၉၈.၇ ထရီလီလ်ံ (၁ထရီလ်ံ = ၁၀၀၀ဘီလ်ံ ) မီလ်ံနာမ်ား လက္ဝယ္ရွိသည္။ ထုိကိန္းဂဏန္းမွာ ၆၈% (သုိ႕) ၃.၂ ဘီလ်ံရွိေသာ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား လက္လုပ္လက္စားမ်ားထက္ ၁၂ဆ၊ ေဒၚလာ ၁၀ ၀၀၀ မွ ၁၀၀ ၀၀၀ ပုိင္ဆုိင္မႈ တန္ဖုိးရွိ သူမ်ားထက္ သုံးဆ ပုိမ်ားေနေၾကာင္း ခရက္ဒစ္ဆြိစ္မွ ေျပာသည္။

တကမာၻလုံးတြင္ ေဒၚလာငါးသန္းမွ ဆယ္သန္းအၾကား ၾကြယ္ဝသူ ၂သန္းေက်ာ္ရွိျပီး လူ ၉၈၇၀၀ ဦးမွာ ေဒၚလာ သန္း၅၀ႏွင့္အထက္ ခ်မ္းသာျပီး ေဒၚလာသန္း၁၀၀ႏွင့္အထက္ ပုိင္ဆုိင္သူမွာ ၃၃၉၀၀ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းသည္။

http://finance.yahoo.com/news/us-created-90-worlds-millionaires-194309907.html

US created 90% of world’s new millionaires

By Robert Frank | CNBC – Wed, Oct 9, 2013

America may have a dysfunctional political system, but it continues to lead the world in significant wealth creation.

A new report from Credit Suisse shows that 1.7 million of the 1.8 million millionaires added to the ranks in the past year were created in the U.S., which now boasts 13.2 million millionaires. Rising stock markets, the housing rebound and a broader increase in asset values have fueled the surge.

Surprisingly, France came in No. 2 in millionaire creation worldwide, with 287,000. That was followed by Germany (221,000,) Italy (127,000) and the United Kingdom (117,000). China generated just 90,000 millionaires in the past 12 months.

Japan was the biggest loser, with more than 1 million erased. For the first time in at least 30 years, Japan’s share of the global millionaire pie has fallen to below 10 percent. Brazil lost 12,000 and Argentina 5,000.

The 2013 Credit Suisse Global Wealth Report said that 42 percent of the world’s 32 million millionaires live in the U.S., and 39 percent live in Europe.

Wealth is concentrated

It also pointed to the increasingly top-heavy nature of global wealth. Though they represent less than 1 percent of the world’s population, millionaires control 41 percent of its wealth-or $98.7 trillion. That’s more than 13 times as much as the 68 percent (3.2 billion people) on the bottom and three times as much as those with net worth of $10,000 to $100,000, according to Credit Suisse.

Credit Suisse estimate that, globally, more than 2 million people are worth between $5 million and $10 million, and that 98,700 people are worth $50 million or more. It estimates that 33,900 are worth $100 million or more.

 

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး