မေကြးၿမိဳ႕ရွိ အုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ မိုးရာသီျဖစ္၍ ေျခာက္ေသြ႕မႈနည္းေသာေၾကာင္႔ အုတ္ေအာ္ဒါ အမွာစာမ်ားကို အေရာက္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင္႔ နတ္ေမာက္၊ေနျပည္ေတာ္တို႔မွာ မွာယူသံုးစြဲၾကရ သည္။ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မေကြးၿမိဳ႕တြင္ အဆမတန္ မ်ားျပားတိုးခ်ဲ႕လွ်က္ ရိွသျဖင္႔ အုတ္ေရာင္းသူ မ်ားမွာ လက္မလည္ၾကပါ။ေရေျမာင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အဆင္႔ျမင္႔ (၃) ထပ္တိုက္ ေစ်းသစ္ႀကီး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း ၊စစ္တပ္ အုတ္တံတိုင္းႏွင္႔ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းပတ္လည္ အုတ္တံတိုင္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ အုတ္အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင္႔  သဲေက်ာက္ အေရာင္းအ၀ယ္ သိသိသာသာ အေရာင္းသြက္လွ်က္ရွိသည္။လက္ရွိအုတ္ေစ်းကြက္မွာ လိုသေလာက္မရပါ။ မိုးရာသီ ျဖစ္၍ ေျခာက္ေသြ႕မႈ စံခ်ိန္မမွီမႈမ်ားေၾကာင္႔ လက္အုတ္ႏွင္႔စက္အုတ္မ်ားမွာ ေစ်းတူတူႏႈန္းထားၿပီး ညွပ္ေရာင္းလာၾက သည္။လက္အုတ္ေစ်း ၆၀ က်ပ္ ၆၅ က်ပ္ ႏႈန္း စက္အုတ္ေစ်းလည္း တူတူပင္ျဖစ္ခဲ႔ သည္။လက္ရွိအုတ္မရွိသျဖင္႔ လက္အုတ္ႏွင္႔စက္အုတ္ဟူ၍ ေရြးမေနေတာ႔ပါ ရွိတဲ႔အုတ္မ်ားႏွင္႔ဘဲလုပ္ငန္းခြင္႔ အခ်ိန္မွီ ၿပီးႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ ေနၾကရသည္။အုတ္ကားတစ္စီးလွ်င္ အုတ္ (၃၀၀၀)ဆံ႔ၿပီးသည္။အုတ္က်ိဳး တစ္က်င္းလွ်င္ ၂ ေသာင္းႏႈန္း ေစ်းရွိ သည္။(၁၀)တန္ထင္းကားတစ္စီးလွ်င္ (၄)ေသာင္း (၆)ေထာင္က်ပ္ ေစ်းေပးရသည္႔အျပင္ ထင္းကလည္း ရွားပါးေၾကာင္း အုတ္ဖုတ္သူဦးအာယုထံမွသိရွိရသည္။

          ေျမနီကား သဲေက်ာက္ပါ တစ္စီး (၃ ေသာင္းမွ ၄ေသာင္း)အထိ၊ ရိုးရိုး ေျမနီကား( ၂ ေသာင္း) ေသာင္ျပင္သလဲ ၁၀ တန္ကားတစ္စီးလွ်င္(၂၄၀၀၀) သဲကား ၂ က်င္း ခြဲ ကားတစ္စီး (၃ ေသာင္း) တစ္က်င္း ၁၂၀၀၀ မွ ၁၄၀၀၀ ထိ ေစ်းေပါက္သည္။ျမစ္ေက်ာက္စလစ္ အထိုင္ ၆ ေသာင္း အေရာက္  ၇ ေသာင္းခြဲ အလုပ္သမားခ  ၃၀၀၀ ပါ ယခုလက္ရွိေပါက္ေစ်းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မေကြးၿမိဳ႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင္႔ အုတ္ သဲ ျမစ္ေက်ာက္ ေရာင္းသူမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လွ်က္ရွိသည္။

 

About Thiha Phone Mo

Thiha Phone Mo has written 23 post in this Website..