မေကြးၿမိဳ႕ ၊ၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ(၁၈)ရက္ေန႔ ေနလည္(၁)နာရီခ်ိန္က ဗံုးေဖာက္ကြဲမႈႏွင့္ပက္သက္၍ အသိပညာ ေပးရွင္းလင္းေေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေဟာေျပာပြဲတြင္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ယာယီရဲမွဴဳး ေက်ာ္ဝင္းခ်စ္ မွ ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ျပည္သူမ်ားသိသင့္သည္မ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မသမာသူမ်ား၊ဗံုးေဖာက္ခြဲသူမ်ား မိမိတို႔ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းမ်ားတြင္ လာေရာက္ တည္းခိုႏိုင္သျဖင့္ လာေရာက္တည္းခိုသူမ်ားအား စနစ္တက်စီစစ္လက္ခံရန္ ႏွင့္ တည္းခိုသူမ်ား ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စံုစြာမွတ္တမ္းရယူထားရွိရန္ ႏွင့္ တည္းခိုသူမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ သက္ေသခံ အခိုင္အမာအ ေထာက္အထားတစ္ခုခုမရွိဘဲ တည္းခိုခြင့္မျပဳၾကရန္၊ တည္းခိုသူမ်ားျပန္လည္ထြက္ခြာသြားပါကတို႔ေနထိုင္သည့္အခန္းအား စနစ္တက်ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးၿပီးမွျပန္လည္လက္ခံရန္၊ မသကၤာဖြယ္ရာ တစ္စံုတစ္တစ္ရာေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးၾကရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက CCTV ကင္မရာမ်ားတပ္ဆင္အသံုးျပဳၾကရန္ CCTV ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္အသံုးျပဳပါက ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအားရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးတက္ေရာက္လာၾကသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခို ခန္းမ်ားမွတာဝန္ရွိသူမ်ားအား စာအိတ္/ပါဆယ္ပံုးမ်ားႏွင့္ပက္သက္ၿပီး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊မသကၤာဖြယ္စာ အိတ္၊ပါဆယ္ထုပ္မ်ားေတြ႔ရွိခဲ့ပါက လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးေၾကာင္း အဆုိပါေဟာေျပာပြဲသို႕ဟိုတယ္ႏွင့္တည္းခိုခန္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ(၁၂)ဦးတက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

About Thiha Phone Mo

Thiha Phone Mo has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF