ကမၻာ့အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈႏႈန္းသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ သတိေပးမႈအဆင့္ကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ေရာက္ရႇိခဲ့ ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ”လူတို့၏ မရပ္တန့္ႏိုင္ေသာ အျပဳအမႈမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ႏႇစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏႇင့္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္” ဟု ဇီ၀ေဗဒပညာရႇင္ ပါေမာကၡ Frank Fenner ကဆိုသည္။
ေတြ႕ရႇိခ်က္အသစ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ စာဖတ္သူအေနျဖင့္ မိဘမ်ား၏ လက္ရႇိအသက္ကို ပိုင္ဆိုင္လာသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ေအးမွ်ေသာရာသီဥတုကို ခံစားရေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Impact-Of-Global-Warming-800x465

၂၀၀၈ ခုႏႇစ္ ေတြ႕ရႇိမႈမ်ားအရ  သမုဒၵရာထဲတြင္ အက္ဆစ္ပါ၀င္မႈႏႈန္းသည္ ၁၈၆၀ မႇ ၂၀၀၅ ခုႏႇစ္အတြင္း တိုင္းတာမႈထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။ စက္႐ံုမ်ားႏႇင့္ လူတို့မႇ ထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ စုစုေပါင္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္၏ ထက္၀က္ခန့္အား သမုဒၵရာမ်ားမႇ စုပ္ယူထားၿပီး ထိုကာဗြန္မ်ားေၾကာင့္ ေရအက္ဆစ္ဓာတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ ေရထုအားညစ္ညမ္းေစမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။
ထို့အျပင္ ေတြ႕ရႇိမႈမ်ားအရ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈသည္ ေနရာေဒသႏႇင့္အခ်ိန္ကဲြျပားမႈေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အပူပိုင္းေဒသရႇိႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ရာသီဥတုမ်ား ေျပာင္းလဲလာၿပီး သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားလည္း ပိုမိုက်ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
ေလ့လာသူမ်ားအဆိုအရ ” ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳလ်င္ ၂၀၄၇ ခုႏႇစ္အထိသာ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုအား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ဖြယ္ရႇိၿပီး ၄င္းေနာက္ပိုင္းခုႏႇစ္မ်ားတြင္ အပူခ်ိန္သည္ တစ္ႏႇစ္ၿပီးတစ္ႏႇစ္ ျမင့္သထက္ျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္ ” ဟုဆိုပါသည္။

Source:www.thetechjournal.com

 

About Mr WorldWide

Mr WorldWide has written 99 post in this Website..

လက္ေထာက္ကထိက (Member of DASA)