ပဲပိစပ္ (Soybean) သည္ အရိုးပြျခင္းကို ကာကြယ္ေပးသည့္အျပင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အစားအစာ တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲပိစပ္သည္ ျမံဳျခင္းနွင့္ ကင္ဆာအပါအဝင္  ေရာဂါမ်ိဳးစံုတို႔နွင့္ ဆက္စပ္ေနခဲ့သည္။ ထိုသို႔ က်န္းမာေရးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ပဲပိစပ္
စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ အက်ိဳးအျမတ္ ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စိုက္ပ်ိဳးလွ်က္ ရွိၾကသည္။

ပဲပိစပ္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားနွင့္ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ျပဳျပင္ထားေသာ ပဲပိစပ္ နွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ က်န္းမာေရးအေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ပရိုတိန္းနွင့္ အဆိပ္ဓါတ္ကို သာမန္အပင္မ်ားထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ေစသည္။ မ်ိဳးရိုးဗီဇ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ
ပဲပိစပ္မ်ားသာမက သဘာဝ ပဲပိစပ္သည္လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ေမ်ာက္ငယ္မ်ားကို ပဲပိစပ္ေကၽြးကာ စမ္းသပ္ရာတြင္ ႀကီးလာေသာအခါ ရန္မူတိုက္ခိုက္လိုစိတ္ မ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ပဲပိစပ္တြင္ ပါဝင္ေသာ estroginic ျဒပ္ေပါင္းသည္ ဦးေနွာက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေနွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ အျခားေလ့လာမႈ တစ္ခုအရ အထီးမ်ားတြင္ လိင္စိတ္ကိုျပဳျပင္ေသာ hypothalamus ၏ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားေသာ ပဲပိစပ္
ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေမြးကာစ တိရစၧာန္အထီးမ်ားကို ေကၽြး၍ စမ္းသပ္ရာတြင္ ေလ့လာသင္ၾကားမႈ၌ အခက္အခဲရွိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုအခ်က္အရ ေယာက်္ားေလးမ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ အျခားေလ့လာမႈမ်ားအရ အထီးမ်ားတြင္ prostate ဂလင္းကို ေသးငယ္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ မိန္းကေလးဆန္ေသာ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္နိုင္သည္။

အမမ်ားတြင္လည္း ဦးေနွာက္မွ oxytocin ထုတ္လုပ္မႈကို က်ဆင္းေစပါသည္။ ၾကြက္ငယ္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ရာတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့က်ေစသည့္အျပင္ ပံုမွန္ အမနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဲပိစပ္သည္ estrogen ႏွင့္ testosterone ကို ေျပာင္းလဲေစျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္ အထီးနွင့္အမ နွစ္မ်ိုးလံုး၏ လိင္နွင့္ပတ္သက္ေသာ အျပဳအမူမ်ား အေပၚတြင္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း အထက္ပါ ေလ့လာမႈမ်ားအရ သိရွိနိုင္ပါသည္။

Ref: http://www.newsmaxhealth.com/dr_blaylock/soy_can_be_dangerous/2010/07/29/336758.html

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။

   Send article as PDF