ေရွးလူတုိ႔ ဆုိခဲ့သည္မွာ ကညာျဖဴရြ ကၠတိၳယ ရူပေကာင္းလ်က္ ဆံထုံးဖ်က္က ၾကည့္မေကာင္းဟု ဆုိၾကသည္။

ထပ္တုိးလာသည့္ ေနာက္တုိးအမွန္တရားတစ္ခုမွာ ကညာျဖဴရြ ကၠတိၳယ ရူပေကာင္းလ်က္ အက်င့္ဖ်က္က

မိန္းမပ်က္္ ျဖစ္တတ္သည္ကုိ သတိမူရမည္။ ကုိယ့္ကား ကုိယ္ေမာင္း ပဲခူးေရာက္ေရာက္၊ကုိယ့္ဂီယာကုိယ္ထုိး

စစ္ကုိင္းေရာက္ေရာက္ လုပ္လုိ႔ မရေပ။ပဲခူး၊စစ္ကုိင္းမေရာက္ဘဲ စခန္း၊ေဆးရံုေရာက္တတ္သည္ကုိလည္း

သတိမူရမည္။ေခတ္ကာလတုိးတက္ေနသည္မွာ မွန္သည္။ေခတ္နဲ႔အညီတုိးတက္ေအာင္ ေနထုိင္ရင္း တုိးတက္လာေသာ

ေပါင္တုိစကတ္မ်ားသည္ကား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အျမင္မေတာ္သည္ကုိ ဆင္ျခင္ရမည္။လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္

အခုိင္အမာအေထာက္အထားျပႏုိင္သည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ယဥ္ေက်းမႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈကုိကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ မေဖာက္ဖ်က္ေစဖို႔ တုိက္တြန္းခ်င္သည္။ႏုိ႔မဟုတ္ပါက

ကုိယ္ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္သည့္ မသူေတာ္(၇)ပါးထဲ စာရင္း၀င္သြားလိမ့္မည္။ကုိယ္ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္(၇)ပါးအေၾကာင္း

စာေပဗဟုသုတႏွင့္ရင္းႏွီးသူတုိင္း ၾကားဖူးၾကသည္။ယင္းတုိ႔မွာ အခ်ိန္ကာလတုိက္စားသြားခဲ့သျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း

ေခတ္နဲ႔အညီ တိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

ကုိယ္ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ မသူေတာ္(၇)ပါး

၁။ဒူးေဖာ္

၂။ေပါင္ေဖာ္

၃။ခ်က္ေဖာ္

၄။ရင္ေဖာ္

၅။ခါးေဖာ္

၆။တင္ေဖာ္

၇။ေက်ာေဖာ္

တုိ႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား၀တ္စံုကုိ ဆင္ျမန္းရသည္မွာ ရွက္စရာ၊ေခတ္ေနာက္က်စရာဟု

ျမင္ထားသည္မွာ ေအာက္တန္းစားအေတြးအေခၚပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ လူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။မိန္းမတုိ႔၏

အေစာင့္အေရွာက္တရားႏွစ္ပါးမွာ အရွက္အေၾကာက္ဆုိသည့္ ဟိရ၊ၾသတၱပတရားပင္ ျဖစ္သည္။ယင္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ကင္းလြတ္

သြားပါက ပ်ိဳကညာ ေခ်ာခ်င္လ်က္နဲ႔ လူတကာ ေျပာခ်င္တဲ့ မိန္းမပ်က္ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။

ဟိရိႏွင့္ၾသတၱပ

ဟိရိဆုိသည္မွာ မေကာင္းမႈအား စက္ဆုပ္ရြံရွာျခင္းကုိ ေခၚသည္။

ၾသတၱပဆုိသည္မွာ မေကာင္းမႈအား ျပဳလုပ္ရန္ ေၾကာက္ရြံတုန္လႈပ္ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။

ဟိရိမွာ (၈)ပါးရွိၿပီး ၾသတၱပမွာ (၄)ပါးရွိသည္။ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

ဟိရိ(၈)ပါး

၁။မိမိ၏ ျမင့္ျမတ္ေသာ ညဏ္ကုိငဲ့ရ္ မေကာင္းမႈ ျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၂။မိမိ၏အရြယ္ကုိ ၾကည့္ၿပီး မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၃။မိမိ၏ သူရသတိၱႏွင့္ ရဲရင့္ေသာဂုဏ္ကုိငဲ့ၿပီး မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၅။မိမိ၏ မ်ိဳးရုိးကုိ ငဲ့ရ္ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၆။မိမိ၏ ဆရာသမားဂုဏ္ကုိငဲ့ရ္ ဆရာေကာင္းတပည့္ပီပီ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၇။မိမိ၏ အေပါင္းအသင္းကို ငဲ့ရ္ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ျခင္း။

၈။မိမိ၏ မေကာင္းေသာအမႈတုိ႔ကုိ ေရွာင္ရွားမွသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ အေမြခံျဖစ္မည့္ အေရးကုိငဲ့ရ္ မေကာင္းမႈျပဳရမည္ကုိ ရွက္ ျခင္း စသည္ျဖင့္ ဟိရိ (၈)ပါးရွိသည္။

ၾသတၱပ(၄)ပါး

၁။မိမိ၏ သ႑ာန္တြင္ လူသတ္မိေသာ ျပစ္မႈႀကီး၊ဓားျပတုိက္မိေသာ ျပစ္မႈႀကီး၊အရက္ေသစာေသာက္စားမိေသာ ျပစ္မႈႀကီး၊ သူတစ္ပါးသားမယားကုိ ျပစ္မွားက်ဴးလြန္မိသျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ မိမိ မယံုၾကည္၊မၾကည္ညိဳ၊ငါသည္ လူမုိက္ႀကီး၊လူယုတ္မာဟု စိတ္ႏုလံုးၿငိဳးငယ္စြာႏွင့္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိႏွိပ္စက္တတ္ေသာ “အတၱာႏု၀ါဒ” ေဘးကို ေတြးၿပီး လန္႔ျခင္း။

၂။ယင္းကဲ့သုိ႔ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား က်ဳးလြန္မိသျဖင့္ သူတစ္ပါးတုိ႔၏ ေျပာဆုိျပစ္တင္မည့္ “ပရႏု၀ါဒ”ကုိ ေတြးၿပီး လန္႔ျခင္း။

၃။(၁၀)ပါးေသာ ေဘးအႏၱရယ္တုိ႔ ျဖစ္မည္ကုိ တေရးေရးေတြးၿပီး လန္႔ျခင္း။

၄။မေကာင္းမႈကုိ ျပစ္မွားမိသျဖင့္ အပါယ္သုိ႔ က်ေရာက္မည့္ေဘးကို ေတြးလ်က္ လန္႔ျခင္း

ဟူရ္ ၾသတၱပ တရား(၄)ပါးရွိသည္။

စာရႈ႕သူအေနျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္၏ စာသည္ ေရႊနားေတာ္ အ၀င္မေခ်ာ္ သံရည္ပူႏွင့္ေလွာ္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မည္။

ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆဲြေနသည့္ အဘုိးႀကီးဟုလည္း သမုတ္ခ်င္ သမုတ္မည္။ကၽြန္ေတာ္ကား ဂရုစုိက္မည္ကား အလွ်င္း

မဟုတ္ေခ်။ ေခတ္၏ တုိးတက္ျခင္းကို ႀကိဳဆုိပါသည္။မေတာ္တေရာ၀တ္စားၿပီး မေတာ္တေရာေနရာသြားလုိ႔ကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား မေတာ္တေရာျဖစ္မည္ကုိးကား ႏွမရင္းမရွိျငား ႏွမျခင္းကုိယ္ခ်င္းစာစိတ္ျဖင့္ ေရးသားလုိက္ရ

ျခင္းသာျဖစ္သည္။နဖူးေပၚ လက္တင္ရ္ မ်က္ေမွာင္ကုိၾကဳပ္၊အေတြးလက္တံကုိ ဆန္႔ထုတ္ကာ ေရႊညဏ္ေတာ္ကုိ ျပန္လည္

ဆင္ျခင္ၾကပါလုိ႔သာ ဆုိလုိက္ရပါသည္။

About mr.dark blood

mr.dark blood has written 10 post in this Website..

Freelance writer