ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ သမၼတၾကီး၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီး႒ာန၀န္ၾကီး၊
ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသၾကီး ၀န္ၾကီး၊ (WHO) အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ လူ ့အဖြဲ ့အစည္းႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ လူမွု
ကြန္ယက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမွု သိရွိေစလိုေၾကာင္း အဆိုျပဳတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

အေၾကာင္းအရာ ။ ။
ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး အဂၤပူျမိဳ ့နယ္ မဲဇလီတန္းေဒသ ၾကံေကာရပ္ကြက္ထဲတြင္ ႏြားသတ္ရံုထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ားမွာ
၁။ ဦးမ်ိဳးေလး၊ ၂။ ဦးေက်ာ္ၾကီးႏွင့္ ၃။ ကိုေသဖာတို ့ျဖစ္ပါသည္။ ဤရပ္ကြက္ထဲတြင္ ရဟန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ေန ့စဥ္ သြားလာေနၾကပါသည္။ ႏြားသတ္ရံု၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွာ စြန္ ့ပစ္ထားေသာ အရိုးပံု၊ ေဆးေၾကာထားေသာ ေသြးရည္တစ္ခ်ိဳ ့၊ ေလွာင္ကန္ျဖင့္ထားေသာ ႏြားသားေရတို ့ေၾကာင့္ အပုတ္နံ ့မ်ား ျပန္ ့ပြားကာ မၾကာခဏ က်န္းမာေရးဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ ခံစားေနရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ား ၊ (WHO) အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လူမွုကြန္ယက္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဤ ႏြားသတ္ရံုအား သင့္ေတာ္ရာ ေနရာသို ့ေျပာင္းေရႊ ့ဖြင့္လွစ္ေစျခင္းျဖင့္ ႏြားသတ္ရံု၀န္းက်င္ရွိ ရဟန္းရွင္လူ မိဘျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးထိခိုက္ခံစားေနရမွုမ်ားကို ့္ လ်င္ျမန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ကူညီေျဖရွင္းေပးေစလိုပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ေတာင္းဆို တင္ျပအပ္ပါသည္။

ျဖည့္စြက္ခ်က္-
ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခံစားေနရေသာ ႏြားသတ္ရံု၀န္းက်င္ရွိ မိဘျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးဆိုးရြားစား ခံစားေနရမွုမ်ားအတြက္ စာနာေသာအားျဖင့္ တတ္ႏိုင္သူမ်ား အား အကူညီေတာင္းခံျခင္း အျပင္
ေဒသခံမ်ား၏ ႏြားသတ္ရုံ ေျပာင္းေရႊေပးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေတာင္းဆိုျခင္းအား တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေျဖရွင္းကူညီျခင္းမရွိပဲ ဥေပကၡာျပဳထားျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာမွ သိေစလိုျခင္း ၊
ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ျပီးေရာ ဆိုတဲ့အတိုင္း ေပးသမွ်ယူ ေကၽြးသမွ်စား၍ ဒုကၡေရာက္ သူမ်ားကို ဥေပကၡာျပဳထားေသာ တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ လူတစ္ခ်ိဳ ့ေၾကာင့္ ူညီသူမဲ့ေနသူမ်ားအတြက္က်န္းမာေရးစိုးရိမ္မွုျဖစ္ျခင္း။
ႏြားရုံပိုင္ရွင္၏ “ဧရာ၀တီတိုင္းထဲက ၾကိဳက္တဲ့ရဲတိုင္ ဂရုမစိုက္ဘူး” ဟူသည့္ ဥပေဒမဲ့ဆန္တဲ့စကားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားအား ခံျပင္းမွုျဖစ္ေစျခင္း ၊
အထူးသျဖင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းဆိုသည့္တိုင္ တာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္းမရွိေသာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား မည္သည့္ ခ်စားမွုမ်ား ရွိေနသနည္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာသို ့ လ်င္ျမန္စြာ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါရန္
ေလးစားစြာ အသိေပးတင္ျပအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

About myo chit

myo chit has written 1 post in this Website..