ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၊ အႏၵိယ ခရီးစဥ္မွ ျပန္လာၿပီးေနာက္ နာမက်န္းျဖစ္သျဖင့္ စစ္ေဆး႐ံုတြင္ တက္ေရာက္ အကုအသ ခံေနရမွ အခု ပန္းလႈိင္ေဆး႐ံုသို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ သြားတယ္ၾကားသိရပါတယ္။

About wunna

kw wunna has written 42 post in this Website..

I'm from Myanmar.