မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးရွိ လင္းဇင္းဆည္ႀကီးေၾကာင္႔ ေျမဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိ

          စလင္းတမံႏွင္႔လင္းဇင္းၾကားမွာ ဆည္ေရေသာက္လယ္ဧကေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္႔အနက္ အခုလို လင္းဇင္းေရဆည္ေရေသာက္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတို႕ေၾကာင္႔ ေတာင္သူလယ္သမားတို႔မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ႏွမ္းတင္း ၁၅၀၀ ေလာက္ရ၇ွိၾကသျဖင္႔ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာၾက သျဖင္႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရရရွိမႈမရွိခဲ႔ေသာရြာမ်ားမွ ယခုကဲ႔သို႔ ႏွမ္း ၊စပါးဧကမ်ား အထြက္တိုးလာၾကသည္မွာ ရြာသူရြာသားမ်ားေပ်ာ္ရြင္မဆံုးျဖစ္ေနၾကသည္။၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အရွိန္အဟုန္ျမင္႔၍ တူးေျမာင္း မ်ားေရစီး ေရလာေကာင္းမြန္ လာရံုသာမကေျမာင္းေဘာင္ တစ္ေလွ်ာက္ေျမ နီေက်ာက္စရစ္ခင္းျခင္းႏွင္႔ေရမတိုက္စားေစ၇န္ ျမက္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ေရေျမာင္းမႀကီးႏွင္႔ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳျပင္မြန္းမံ လွ်က္ရွိသျဖင္႔ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ၇ွိ ေက်းရြာေတာင္သူ လယ္သမား မ်ား၏ အဓိကမရွိမျဖစ္ မွီခိုအားထားရာ ေရေျမာင္း ဆည္ႀကီးျဖစ္လာသျဖင္႔ လယ္ေျမမ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးလာႏိုင္မွာ ျဖစ္သျဖင႔္ လင္းဇင္း ဆည္ႀကီး ၿပီးစီးပါက လယ္ယာ ၃၄၃၃၂ ဧကႏွင္႔ယာေျမဧရိယာ (၂၀၀၀)ေက်ာ္ကိုလည္း လယ္ေျမ အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေတာ႔မည္ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားလင္းဇင္းဆည္ေရေသာက္ဧရိယာအတြင္း၇ွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္းမ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတူးေဖာ္ေပးခဲ႔သျဖင္႔ လယ္ယာေျမ မ်ား ေရနစ္ျမဳပ္မႈမွ ကင္းေ၀ေစခဲ႔ၿပီး လယ္ၾကားေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ေပးခဲ႔သျဖင္႔ သန္႔ရွင္းေသာေရမ်ားကို ၇ရွိသည္။ဟိုအရင္တုန္းက လယ္ၾကားေျမာင္းၾကားမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းမ၇ွိ ၊သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း မ်ားေၾကာင္႔ ေရမ်ား ရရွိသင္႔သေလာက္ ေရမရၾကဘဲ ေရေလလြင္႔ဆံုး၇ံႈးမႈမ်ား ရွိၿပီး ယခုအခါ ဆည္မွလႊတ္ေပးေသာေရမ်ားကို စည္းကမ္းစနစ္က်မႈျဖင္႔ ေတာင္သူမ်ားက လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိၾက သျဖင္႔ ေရမ်ား အလဟသ ဆံုးရံႈးေနၾကရသည္။

          လင္းဇင္းဆည္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၁/၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။ ဒီလိုႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ေတာင္႔တင္းခိုင္မာစြာ ရွိေနသည္မွာ တည္ေဆာက္မႈနည္းပညာႏွင္႔ သံုးစြဲေသာပစၥည္း အရည္အေသြးမ်ားေကာင္းမြန္ျခင္းေၾကာင္႔ ယေန႔ထိတိုင္ ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာျမင္႔ ခဲ႔ေသာ ေရတေလွ်ာက္ႀကီး ၏ အလ်ား ေပ ၆၅၀ ရွည္ၿပီး အက်ယ္ ၁၄ ေပရွိသည္႔ ေရလႊဲဆည္ႀကီးမွာပံုမွန္ ေရ ၆ ေပေပးရတဲ႔ ဆည္ေတြကတဆင္႔ စလင္းေျမာင္းမႀကီးမွ ဧကေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္ကို ေရရရွိႏိုင္ဖို႔ အတြက္ လင္းဇင္းေရတေလွ်ာက္ႀကီးက ေန႔စဥ္ ေရမ်ား သက္တမ္းရွည္ၾကစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ယာဥ္မ်ား ယာဥ္ႀကီးမ်ား  ခိုးေမာင္း၍ မရေအာင္ ဂ ေကြ႕ လမ္းခ်ိဳးေလးမ်ားထားၿပီး ေရွးယခင္ကပင္နည္းပညာျဖင္႔ တည္ေဆာက္ ခဲ႔ေၾကာင္း၊လင္းဇင္းေရတေလွ်ာက္ႀကီးမွာ သက္တမ္း ၈၀ ေက်ာ္ၾကာျမင္႔ေသာ္လည္း အရည္အေသြးေကာင္းေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင္႔ တည္ေဆာက္သြားျခင္းေၾကာင္႔ ယခုေခတ္ နညး္ပညာရွင္မ်ားပင္ အတုခိုးေလာက္ေအာင္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင္႔ လင္းဇင္းဆည္၏ ေရေပးေ၀မႈမွာ အခက္အခဲမရွိခဲ႔ေၾကာင္း လင္းဇင္းေရလႊဲဆည္မွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးစီးမွဴးဦးေမာင္စိုးမွ ေျပာျပသည္။

About Hlaing Zar Chi

Ohnmar Khin has written 64 post in this Website..

   Send article as PDF